Hopp til innhold

Mulige nye tilfeller av mystisk hundesykdom: Flere hunder døde

23 hunder er døde etter å ha hatt blodig diaré, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet til NRK. Mattilsynet har fått meldinger om syke hunder fra hele landet.

En hund fra Hedmark obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo

En død hund fra Hedmark obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo. Hunden ble levert inn lørdag formiddag.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Fra kolleger ute i felt har vi fått inn svar om 21 hunder som har dødd etter blodig diaré. Det sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

Hun sier det er mulig det finnes flere tilfeller utover i landet og er bekymret over at hunder som i utgangspunktet er friske, og som er vaksinert, blir syke.

I tillegg har Mattilsynet fått inn to meldinger på lørdag om hunder som har dødd etter samme symptomer.

Totalt er det dermed 23 hunder som har dødd av blodig diaré den siste tiden.

– De to hundene skal obduseres hos Veterinærinstituttet neste uke, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

To bakterier påvist

– Vi vet foreløpig at det er et felles mønster med veldig blodig tarmbetennelse. I tre av hundene har vi påvist to bakterier i tarmen, som er sammenfallende med dyrkingsresultatene vi har fått etter bakteriologisk undersøkelse, sier Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet.

Jarp sier én av de to bakteriene som er funnet er kjent for å kunne produsere giftstoffer.

Beredskaps- og sikkeberedskaps- og sikkerhetsdirektørrhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstuttet

Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet undersøker en av de døde hundene.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Ifølge Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet er det foreløpig for tidlig å si om de nye tilfellene kan knyttes til hverandre.

De nye tilfellene er igjen spredt rundt om i landet. Hundene bor i Nordland, Bergen, Hedmark, Trondheim og Sørlandet.

Mattilsynet har så langt ikke detaljer om hvor på Sørlandet det er snakk om.

Vil til bunns i mysteriet

Veterinær Hannah Jørgensen sier hun har tro på at man skal komme til bunns i mysteriet.

Veterinær Hannah Jørgensen

Veterinær Hannah Jørgensen ved skapene der prøvene fra de døde dyrene dyrkes.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Men vi må jobbe systematisk. Det er vanskelig fordi vi foreløpig ikke har funnet noen felles trekk som er helt åpenbare fra labratorieanalyser.

Hun sier det er mange tråder som må samles. Hundene som er blitt syke er fra mange forskjellige steder i landet og de har drukket og spist forskjellige ting.

– Vi heller ikke har entydige labriatorie-resultater så har vi ikke noen konklusjon å gå ut med, sier Jørgensen.

Vet ikke om sykdommen smitter

– For den enkelte hund er dette svært alvorlig. Men vi vet ennå ikke om dette er smittsomt eller bare en rad av enkelttilfeller, sier Ole-Herman Tronerud.

Mattilsynet vet ikke om de nye tilfellene som ble rapportert inn fredag kveld er helt nye tilfeller, eller om de ligger noe tilbake i tid.

Undersøkelser av hundesykdom

Veterinærinstituttet har obdusert fire hunder for å komme til bunns i hvorfor mange hunder får blodig diaré, men står fortsatt uten klare svar.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Flere steder i landet

Fredag var det registrert 30 til 40 tilfeller av den mystiske hundesykdommen.

De fleste tilfellene er i Oslo-regionen, men det er også registrert hunder med blodig diaré i Tynset, Tønsberg, Hamar, Moss, Hønefoss og Lørenskog.

Det er også oppdaget tilfeller i Enebakk og Trøgstad, Trøndelag, Rogaland og Aurland i Sogn og Fjordane.

Det finnes ingen felles oversikt over sykdomstilfellene, men veterinærkjeden AniCura, som først slo alarm om alvorlig syke hunder, meldte torsdag at det «antas at et tjuetalls hunder har mistet livet så langt».

Har funnet samme bakterie

Veterinærinstituttet har obdusert fire hunder for å se om det finnes noe som knytter tilfellene til hverandre. Tre av disse hundene hadde samme bakterie i seg.

Det dreier seg om to bakterier som heter Clostridium perfringens og Providencia alcalifaciens.

– Så langt er dette det eneste håndfaste som kan knyttes til hundene som har blitt syke, sier Tronerud til NRK lørdag.

Veterinærene håper å få svar så raskt som mulig, men kan ikke si noe sikkert om når de eventuelt kan konkludere.

– Om vi kan konkludere på mandag er lite trolig. Men det vil komme flere svar etter hvert. Trolig utover uka.

Død hun i sekk skal obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo

I denne sekken ligger en død hund som skal obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo lørdag.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Tror ikke forgiftning eller fôr er årsaken

Mattilsynet har ikke funnet noe som tyder på at hundene er blitt forgiftet.

– Vi undersøker bredt hva utbruddet kan skyldes. Vi ser nærmere på om det kan være infeksjoner, forgiftning, bakterier eller virus. Vi utelukker ingenting, sa Ann Margaret Grøndahl, seksjonssjef i Mattilsynet, til NRK på fredag.

Veterinærinstituttet tror heller ikke utbruddet skyldes noe som kan ha vært i hundefôret.

– Vi har sett at det er brukt veldig mange typer av fôr hos hundene som er obdusert, og har ingen grunn til å tro at det har årsak i ett spesifikt fôr, sa Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

– Vi undersøker videre om det kan være fôr, virus, andre bakterier, eller sopp.