Hopp til innhold

Mener byrådslederen burde tatt grep om milliardsprekk tidligere

En manglende respekt og forståelse for bystyrets rolle kan være grunnen til at de ikke ble informert før, mener seniorforsker. Høyre mener Raymond Johansen har vært for passiv.

Raymond Johansen (Ap), Lan Marie Berg (MDG), Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)

STO SAMMEN: Både Lan Marie Berg og Raymond Johansen visste i flere måneder at det kom til å være milliard-overskridelser for å sikre Oslo ny reservevannforsyning. Dette førte til et stort politisk drama i hovedstaden.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

STO SAMMEN: Både Lan Marie Berg og Raymond Johansen visste i flere måneder at det kom til å være milliard-overskridelser for å sikre Oslo ny reservevannforsyning. Dette førte til et stort politisk drama i hovedstaden.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Som en svært erfaren politiker, og som leder av byrådet, burde han ha rådet Lan Marie Berg til å legge dette frem for bystyret relativt umiddelbart.

Det mener seniorforsker ved OsloMet, Trine Myrvold.

Hun er statsviter og har blant annet forsket på kommuner med parlamentarisk modell, slik som Oslo har.

Byrådsleder Raymond Johansen visste at arbeidet med å skaffe Oslo ny reservevannforsyning kom til å bli svært mye dyrere enn planlagt.

Den 16. mars informerte daværende byråd Lan Marie Berg han om nettopp det.

seniorforsker ved OsloMet, Trine Myrvold.

– Jeg tror saken kunne vært løst på en mye smidigere måte enn hva som ble tilfelle her, sier seniorforsker Trine Myrvold.

Foto: Benjamin A. Ward

– Jeg tror saken kunne vært løst på en mye smidigere måte enn hva som ble tilfelle her, sier seniorforsker Trine Myrvold.

Foto: Benjamin A. Ward

Visste om milliardsprekk i to måneder

Da byrådslederen ble informert om kostnadssprekken, lå den an til å være på hele 3,4 milliarder kroner.

For å finne ut om beløpet stemte hadde kommunen inngått en avtale med konsulentfirmaet Holte. De skulle se nærmere på utregningene.

Da svaret kom den 10. mai var kostnadssprekken blitt større. Den var som kjent på 5 milliarder kroner.

Ti dager senere informerte Lan Marie Berg et forskrekket bystyre om den høye summen.

Da hadde Raymond Johansen allerede visst om store kostnadsoverskridelser i to måneder.

Det hele endte i et mistillitsforslag og at Oslo i skrivende stund har et forretningsministerium.

Det mener seniorforskeren at byrådslederen har noe av skylda for.

– Jeg synes han har et ganske stort ansvar her, sier Myrvold.

– Pleie forholdet til MDG

Hva Raymond Johansen egentlig rådet Lan Marie Berg til da hun gikk til han 16. mars vet vi ikke.

Verken byrådslederen eller Berg vil fortelle hva som ble sagt på det interne møtet.

Men at byrådslederen støttet sin byråd da det ble klart at et mistillitsforslag mot henne fikk flertall, er sikkert.

– Det kan jo være at han føler seg medansvarlig for at saken har tatt den vendingen den har tatt. Og selvfølgelig kan også behovet for å pleie forholdet til Miljøpartiet de Grønne være viktig, sier seniorforsker Trine Myrvold.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Raymond Johansen (AP) og Marianne Borgen (SV)

Siden 2015 har Lan Marie Berg og byrådsleder Raymond Johansen vært gode kolleger. Mandag ble det kjent at Johansen nå skal danne et nytt byråd, men denne gangen uten Berg.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Siden 2015 har Lan Marie Berg og byrådsleder Raymond Johansen vært gode kolleger. Mandag ble det kjent at Johansen nå skal danne et nytt byråd, men denne gangen uten Berg.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Manglende respekt og forståelse

Myrvold er tydelig på at bystyret burde vært informert mye tidligere i denne saken. Det tror hun det er flere årsaker til at de ikke ble.

– Det kan være litt manglende respekt og forståelse for bystyrets rolle. Byrådets myndighet springer ut av bystyret. Det er kanskje en litt for liten respekt eller oppmerksomhet på at bystyret faktisk er en viktig og overordnet aktør her.

Raymond Johansen er helt uenig i den påstanden.

– Bystyrets kontrollfunksjon overfor byrådet er helt sentral i det demokratiske systemet i Oslo. Dette er grunnleggende for meg som menneske, som folkevalgt og som leder, sier han til NRK.

Johansen understreker at han mener det ikke var grunnlag for mistillit i denne saken, men at det kunne vært hensiktsmessig å ha orientert bystyret tidligere.

– Det var byråd Lan Marie Berg også tydelig på overfor bystyret, og det synes jeg var fornuftig.

Byrådet i Oslo

Det rødgrønne byrådet i Oslo gikk av etter at mistillitsforslaget mot MDGs byråd, Lan Marie Berg, fikk flertall i forrige uke. Trolig vil et nytt byråd være på plass snart.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Peker på byråd Berg sitt ansvar

Seniorforsker Myrvold sier at det ofte kan være uenighet om hvor det politiske tyngdepunktet skal og bør ligge.

– Det er en fare for at bystyret i en parlamentarisk kommune som Oslo blir oversett på tross av det viktige, demokratiske organet det er, sier hun.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at det er helt avgjørende for han at bystyret alltid får god og riktig informasjon, så de får det beste beslutningsgrunnlaget.

Men det hviler også et betydelig ansvar på den enkelte byråd.

– Som byrådsleder har jeg ansvar for å lede og koordinere arbeidet til byrådet. Å legge til byrådslederen et ansvar for å informere bystyret om enkeltsaker, blir å undergrave ansvaret til byrådene og skape uklare ansvarsforhold, sier han.

– Det er ingen tvil om at ansvaret for å følge opp prosjektet ny vannforsyning ligger til byråden for miljø og samferdsel.

Byrådsleder Raymond Johansen forteller at Oslo gjenåpnes 26. mai.

– Dialogen mellom mine byråder og meg om enkeltsaker er et internt anliggende, som jeg ikke kommer til å gå nærmere inn på, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om møtet mellom han og Lan Marie Berg 16. mars 2021.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dialogen mellom mine byråder og meg om enkeltsaker er et internt anliggende, som jeg ikke kommer til å gå nærmere inn på, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om møtet mellom han og Lan Marie Berg 16. mars 2021.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Burde gått sporenstreks til bystyret

Høyres gruppeleder, Anne Haabeth Rygg, reagerer på at Raymond Johansen visste om kostnadssprekken i to måneder før bystyret fikk vite det.

– Når overskridelsen var så massiv, så hadde det vært naturlig at byrådslederen så til at informasjonen gikk sporenstreks til bystyret.

Men Raymond Johansen stilte seg bak Lan Marie Berg og mente at byrådet på ingen måte hadde brutt informasjonsplikten.

Der er byrådslederen og et flertall i Oslo bystyre som kjent uenige.

– Jeg tenker at det må bety at vi fremover må gjøre det veldig mye tydeligere når vi forventer å få informasjon. For dette virker det som byrådet driver en egen tolkning av, sier Anne Haabeth Rygg.

Mandag ble det kjent av ordfører Marianne Borgen har bedt Raymond Johansen om å danne et nytt byråd i Oslo.

Anne Haabeth Rygg

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB