Hopp til innhold

Milliardsprekken som felte Berg og byrådet

Det skulle koste 12,5 milliarder å skaffe Oslo en ny vannkilde. Da Lan Marie Berg (MDG) varslet at det ble 5 milliarder dyrere, slo det ned som en bombe.

Holsfjorden i Lier. I front er en liten rød hytte og en busk med lilla blomster.

RESERVE: Holsfjorden i Lier skal fungere som reservevannkilde for innbyggerne i Oslo, om det skulle oppstå et krisetilfelle ved Maridalsvannet.

Foto: Marianne Løvland / NTB

I over 60 år har politikerne i Oslo vært klar over at byen mangler drikkevann til befolkningen om det oppstår et krisetilfelle ved Maridalsvannet.

Da Mattilsynet i juni 2019 varslet om daglige bøter på 1 million kroner til Vann- og avløpsetaten om ikke en reserveløsning for drikkevannet i hovedstaden kom på plass, vedtok Oslo bystyre Holsfjorden i Lier som reservekilde i november samme år.

Kostnadsrammen ble satt til 12,5 mrd. kroner. Det var den største enkeltinvesteringen i en norsk kommune noensinne.

Så ble alt dyrere på kort tid:

  • I mars 2020 gikk fristen ut for den første store kontrakten i prosjektet. Byrådets egen redegjørelse viser at tilbudene lå 954 millioner kroner høyere enn forventet.
  • I november i fjor, lå tilbudene på den neste store kontrakten 1,5 milliarder kroner høyere enn hva kommunen hadde regnet med.
  • I februar i år ba Vann- og avløpsetaten byrådsavdelingen om utvidet kostnadsramme som var anslått til 3,4 milliarder kroner.

Da ba byrådsavdelingen konsulentselskapet Holte Consulting om å kvalitetssikre tallene.

De konkluderte med at kostnadene var høyere enn først antatt, og anbefalte å øke kostnadsrammen med 5,2 milliarder, til 17,7 milliarder kroner.

Ti dager senere varslet byrådet bystyret om budsjettsprekken. Nyheten kom som et sjokk for Oslo-politikerne.

Byrådet og Berg har pekt på at den store sprekken skyldes en prisvekst i markedet som ikke ble fanget opp da opprinnelig kostnadskalkyle ble utarbeidet.

Det kjøpes ikke av opposisjonen. Sammen med manglende informasjonsflyt om budsjettsprekken, har det svekket tilliten mellom Berg og partiene i bystyret.

Hvorfor får Berg skylda?

Det var først i mai Berg informerte bystyret om budsjettsprekken på 5,2 milliarder. Som byråd er det Bergs ansvar å informere bystyret i store og alvorlige saker.

Som miljø- og samferdselsbyråd i Oslo er hun ansvarlig for prosjektet.

Berg mente alle steiner skulle snus før informasjonen om budsjettsprekken skulle videreformidles bystyret.

Lan Marie Berg i Debatten 14.01.2021.

MISTILLIT: Frp fremmet mistillitsforslag mot Lan Marie Berg i juni.

Foto: NRK

Bystyret mener Berg skulle orientert dem på et tidligere tidspunkt og er misfornøyde med at de fikk informasjonen så sent.

Frp fremmet derfor et mistillitsforslag mot Lan Marie Berg som fikk gjennomslag i flere partier. I begrunnelsen for mistillitsforslaget står det:

«Byråden har tilbakeholdt informasjon av høy alvorlighetsgrad fra bystyret.»

Onsdag 16. juni stemte et flertall i bystyret for mistillit mot byråden. Siden byrådsleder Raymond Johansen i forkant ga sin støtte til Lan Marie Berg og stilte kabinettsspørsmål, resulterte dette i at hele byrådet i Oslo måtte gå av.

AKTUELT NÅ