Hopp til innhold

Må kjøpe tilbake hus på Brånåsen søppeldeponi

Familiefaren fikk ikke vite at den nye boligen er bygget på en gammel søppeldynge. Nå er selger dømt til å kjøpe tilbake huset og betale millionerstatning på toppen.

Bård Erlend Galåen ved huset i Nitteberg Hage

VANT I RETTEN: Huseier Bård Erlend Galåen sier han ikke ville kjøpt huset om han visste det sto over et søppeldeponi.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi er veldig fornøyd med dommen, sier Bård Erlend Galåen. Han låser seg inn boligen på Nitteberg i Lillestrøm kommune.

Boligen kan familien forlate for godt hvis den ferske dommen fra Nedre Romerike tingrett blir stående.

Da de flyttet inn i på det nye boligfeltet i 2017, var de uvitende om søppelfyllingen som skjuler seg i bakken.

Den opplysningen burde de ha fått av selger før kjøpet, mener Galåen. Han får nå fullt medhold av Nedre Romerike tingrett.

At Skedsmos nedlagte søppeldeponi ligger nede i bakken under boligfeltet, ble de klar over året etter at de flyttet inn, sier Bård Erlend Galåen.

Huset er han fornøyd med. Men beliggenheten over en søppeldynge burde utbygger opplyst om.

Foto: Anders Fehn / NRK

I en fersk dom står det at «eiendommen ligger oppå og i randsonen av et deponi i nedbrytingsfasen. For retten framstår som klart at kjøper av eiendommen skulle vært forelagt disse opplysningene».

Dommen slår også fast at det foreligger et vesentlig avtalebrudd. Kjøperne har krav på å heve huskjøpet.

I tillegg til å betale tilbake kjøpesummen på 5,35 millioner kroner, er selskapet dømt til å betale kjøperne snaut 1,2 millioner kroner i erstatning for manglende verdistigning. De må også dekke saksomkostninger på 462.000 kroner.

Kan få betydning for flere

Dommen kan få betydning for flere huseiere i det samme boligområdet. Rundt 30 naboer i Nitteberg Hage reklamerte samtidig som Bård Erlend Galåen.

Boligfeltet Nitteberg hage i Lillestrøm kommune.

Boligfeltet Nitteberg Hage ligger delvis over et nedlagt avfallsdeponi. Utbygger mener feltet ikke skal rammes av problemer med setningsskader og gass på avveie, noe som har rammet den eldre bebyggelsen i nabolaget.

Foto: Anders Fehn / NRK

Den ubehagelige sannheten gikk opp for huseierne i slutten av januar 2018. Da fortalte NRK at boligfeltet med femti hus står delvis over søppelfyllingen.

Den gang ante ikke huseier Cathrine Thoresen hennes hus sto ved den gamle søppeldynga.

Boligeiere i Skedsmo studerer kart over deponi

I 2018 får Cathrine Thoresen se at drømmehuset til fem millioner kroner ligger over deponiet i Skedsmo. Hun har nå flyttet vekk fra området, men naboer har tatt opp kampen med selger.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Selger solgte et glansbilde. Vi burde kanskje undersøkt hvordan det var her for 40–50 år siden. Vi regnet med at det ikke var nødvendig, sa Thoresen.

Utbyggeren sa til sitt forsvar at kommunen hadde gitt byggetillatelse. De mente det ikke var noe «utfordrende» med tomten.

På et eldre boligfelt i nærheten har hus blitt skakke og brennbare gasser fra fyllinga lekket inn. Men de samme problemene vil ikke vil ramme de nye boligene, hevdet selskapet.

Gunnar Rinde

Boligene som er bygget over søppeldynga har tekniske løsninger som gjør at de er helt trygge, sa prosjektleder Gunnar Rinde i Stor-Oslo Eiendom.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Boligene er bygget etter de nyeste forskriftene med gasstett radonduk under, sa prosjektleder i Stor-Oslo Eiendom, Gunnar Rinde. Han viste til at husene også har forsterket bunnplate og er bygget på peler for forhindre skjevheter.

Noen dager senere måtte selskapet likevel innrømme at det var blitt påvist lave doser metan i noen av de nye husene.

Vurderer saken

Retten legger til grunn at gassproblematikken i husene, slik den i dag er kjent, ikke medfører noen helserisiko.

Likevel mener retten at det er gitt «manglende opplysninger» når det ikke er opplyst om det nedlagte avfallsdeponiet.

– Vi vil vurdere dommen sammen med vår advokat til uken. Vi har derfor ingen kommentar til dommen eller en eventuell anke, opplyser prosjektleder i Stor-Oslo Eiendom, Erlend Ramnefjell, i en e-post til NRK.

Andre dom på kort tid

Huseiernes seier i retten er den andre i området på kort tid.

Før jul vant 14 huseiere i den eldre villabebyggelsen over kommunen i et annet erstatningssøksmål.

Rådmannen ønsker å anke dommen.

Søppeldeponiet i Skedsmo, Brånåsdalen

Bebyggelsen nærmest er fra midten av 1990-tallet. Lengst bort ligger det nye boligfeltet Nitteberg Hage. Dette bildet er tatt i 2018.

Foto: STIAN RUGSVEEN/STIAN PEDERSEN / NRK Luftfoto