Brånåsen: Mener kommunen bør anke

Dommen mot kommunen i Brånåsen-saken bør ankes, mener rådmannen i Lillestrøm. 14 huseiere er tilkjent erstatning på 2,4 millioner kroner i snitt. Rådmannen mener 100 nye boligeiere kan komme med erstatningskrav hvis dommen blir stående.

Luftfoto av bebyggelse ved Brånåsen avfallsdeponi
Foto: Luftfoto: Stian Rugsveen