Hopp til innhold

Huseiere på søppeldynge vant saken mot kommunen

Kommunen er dømt til å betale over 34 millioner kroner i erstatning til beboerne ved søppeldeponiet i Skedsmo.

dda

UNDER BAKKEN: Søppeldeponiet i Skedsmo strekker seg over et stort område. En rekke boliger er bygget på eller like ved den antatte utbredelsen, her markert med rødt.

Foto: NRK LUFTFOTO/STIAN RUGSVEEN, GREGARD PALLOTTA / NRK

– Vi er svært godt fornøyd med dommen. Vi har fått medhold på alle punkter, sier Morten Berger, som er advokaten til huseierne som saksøkte Skedsmo kommune.

Kommunen er dømt til å betale 14 huseiere til sammen over 34 millioner kroner, i tillegg til saksomkostninger på over fem millioner kroner.

Vidar Hoel

Vidar Hoel er talsmann for de 14 boligeierne. Han forteller at beboerne er svært fornøyd med dommen.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Det betyr at hver av de 14 huseierne får rundt 2,5 millioner kroner hver.

– Dette er en seier for oss. Vi har fått medhold på alle fronter. Det er en superfin julegave til alle familiene som har gått til sak mot kommunen, sier Vidar Hoel som er talsmann for de 14 boligeierne.

– En lettelse

For 30 år siden var det kommunal søppelfylling i Brånåsdalen i Skedsmo. Søppelet ble begravet og det ble bygget boliger over deponiet.

Slik startet marerittet for boligeierne som saksøkte kommunen. Naboene krevde erstatning for setningsskader og gassforurensning. Huseierne og Berger mente skadene skyldes deponiet.

Feiring av at beboerne vant mot Skedsmo kommune

Seiren feires med champagne i julekoppene.

Foto: Anders Fehn / NRK

– De ulempene og skadene som disse eiendommene er utsatt for de skyldes deponiet. Det består i gass og setningsskader fra deponiet.

Advokat for beboerne i Skedsmo

Morten Hugo Berger er advokat for huseierne.

Foto: Daag Aasdalen / NRK

Kommunen mener setningsskadene skyldes dårlig grunnarbeid da boligene ble bygget.

Først ble et hus kjøpt ut av kommunen og jevnet med jorden, men det var feil i langt flere hus i nabolaget. Kommunen var selv ikke klar over hvor grensen til deponiet gikk.

I retten ga beboerne uttrykk for frustrasjon over ikke å ha mulighet til å flytte fra området uten store økonomiske tap, et tap de fleste ikke hadde mulighet til å ta.

«Det er vanskelig å se at beboerne på noen måte kunne ha opptrådt annerledes», står det i den helt ferske dommen.

– Jeg tror dette for mange vi være en lettelse. Det var viktig for dem å få gjennomslag for sitt syn og det har man så til de grader fått. De går inn i en jul med en visshet om at retten har hørt dem, sier Berger til NRK.

Erik Nafstad

Erik Nafstad er rådmann i Skedsmo kommune.

Foto: Nadir Alam / NRK

Skal vurdere anke

– Først så skal vi lese dommen. Så skal vi sette oss inn i den før vi vurderer hvilke råd vi skal gi til politikerne om hva vi skal gjøre videre, sier rådmann Erik Nafstad i Skedsmo kommune.

Det er politikerne i nye Lillestrøm kommune som skal ta stilling til om de vil anke saken. Formannskapet i kommunen skal møtes 8. januar.

Bildet viser beboerne i Brånåsdalen i retten

Naboer til søppeldeponiet i Skedsmo i rettssalen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Rettssaken startet i begynnelsen av november. Rettssaken kommer etter NRKs avsløringer om det nedlagte søppeldeponiet i Brånåsdalen.

22 leiligheter i et borettslag i området ble kjøpt opp av kommunen. Mens 14 boligeiere i Brånåsdalen altså valgte å gå rettens vei.