Hopp til innhold

Ikke farlig uran i drikkevann etter Follobane-dumping

Drikkevannet på Huken i Oslo, i Assurdalen i Ski og nær Vestby næringspark har ikke farlige uran-nivåer, selv om forurensede byggemasser fra Follobanen ble dumpet der i flere år.

Det viser vannprøver Bane Nor har fått gjort i de tre områdene, ifølge et brev til Oslo kommune.

Bygg.no omtalte saken først.

Alle prøveresultatene var lavere enn 30 mikrogram uran per liter vann, som er grenseverdien satt av Verdens helseorganisasjon. Ett mikrogram er lik én milliondel av ett gram.

– Vi fortsetter likevel å overvåke områdene og ta prøver, for å være på den sikre siden og følge opp mottakene over tid. Vi vil holde naboene og kommunene informerte, sier utbyggingsdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor.

Høsten 2023 ble det kjent at byggemasser inneholdende uran og sulfater fra byggingen av Follobanen er dumpet på Huken og Åsland i Oslo, i Assurdalen i Ski og i Vestby næringspark over flere år. Bane Nor visste om forurensingen i flere år uten å varsle naboer til deponiene eller kommunene.