Hopp til innhold

Follobanen forurenser drikkevannet i Vestby

Vestby avis skriver at folk i kommunen har fått forurenset drikkevann etter arbeidet med Follobanen.

I fjor ble det kjent at det var både uran og sulfater i massene som ble boret ut av Follobanen.

Bane Nor visste om dette allerede i 2017, men opplyste ikke om det før over seks år etterpå.

De beklaget til berørte innbyggere og kommunene, og fikk beskjed om å foreta flere og mer nøyaktige målinger.

Det har blitt dumpet masser både på Åsland og i Vestby, som det nå er tatt nye målinger av.

Prøver viser at det har blitt mer av det kjemiske stoffet sulfat i vannet, og det er også funnet uran, skriver lokalavisa.

Ifølge Bane Nor er ikke verdiene så høye at de er farlige for folk, men over tid kan det være en miljørisiko for organismer som lever i vannet.