Hopp til innhold

Bane Nor beklager manglende varsling

Bane Nor beklager til naboer, næringsdrivende og tre kommuner for at de ikke varslet om mulig forurensing fra flere deponier i Oslo og Follo.

Det skriver Byggeindustrien.

9 millioner tonn jord og stein fra utgravingen av Follobanen har blitt deponert på fem steder i Oslo, Vestby og Nordre Follo. Massene inneholder bl.a. uran og sulfat, og avrenning fra deponiene kan være miljøskadelige.

Til tross for at Bane Nor ble klar over den mulige forurensingen i 2017 varslet de naboer og andre berørte først i høst.

– Vi ser i ettertid at dialogen med kommuner og naboer burde ha vært bedre. Det beklager vi på det sterkeste, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Selskapet overvåker vannkvaliteten i områdene rundt deponiene, og sier at det per i dag ikke er påvist negative effekter på miljøet.

Direktoratet for strålevern og atomberedskap har bedt Bane Nor foreslå mulige strakstiltak for å hindre uran-utlekking fra deponiet på Åsland i Oslo før 15. desember.

Nordre Follo kommune har også bedt Bane Nor kontrollere masser som er brukt på en motorcrossbane ved Langhus innen 1. desember.