Hopp til innhold

Direktoratet for strålevern bekymret over uranlekkasje i Oslo

Direktoratet for strålevern er bekymret for at planter og små organismer på Åsland på Bjørndal i Oslo kan bli påvirket da det lekker sulfat og radioaktivt uran fra deponerte steinmasser og ned i jorda.

– Vi har gitt Bane Nor et varsel om pålegg om redegjørelse for mulige strakstiltak for å hindre utlekking av uran på Åsland, skriver seksjonssjef for forurensing og dekommisjonering Ingeborg Mork-Knutsen til Aftenposten.

Ifølge Bane Nor er ikke de anbefalte grenseverdiene fra Verdens helseorganisasjon overskredet i vannprøvene de har tatt på stedet.

Bane Nor har fått frist på seg til 1. desember.

I 2016 deponerte Bane Nor steinmasser med radioaktivt uran flere steder i Oslo og Viken, deriblant på Bjørndal i Oslo, i forbindelse med byggingen av Follobanen.

Bane Nor varslet ikke beboerne i området om lekkasjen da de oppdaget den i 2017. Oslo kommune, som er grunneier, ble først varslet i juni i år – av Statsforvalteren.