Hopp til innhold

Bunkerfesten i Oslo: To tiltalt for å ha satt festdeltakere i livsfare

Mange ble skadet da ungdommer festet ulovlig i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo høsten 2020. Oslo statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot to menn.

Sju personer funnet bevisstløse etter fest i bunkers

Store styrker fra politiet, helse og brannvesen rykket til St. Hanshaugen der festdeltakere var kullosforgiftet.

Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Store styrker fra politiet, helse og brannvesen rykket til St. Hanshaugen der festdeltakere var kullosforgiftet.

Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Natt til 30. august 2020 var opptil 200 personer samlet på fest i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

Arrangementet ble i forkant kalt «Rave Cave» i sosiale medier.

Et stengt fjellanlegg ble brutt opp. Festdeltakerne gikk inn gjennom en åpning i fjellveggen.

I april ble det kjent at bunkerfesten får et rettslig etterspill.

To menn tiltalt

Nå er tiltalen forkynt for alle de involverte. Derfor har NRK fått innsyn i den.

Dette er de to mennene tiltalt for:

  • for på en graverende måte å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.
  • for uaktsomt å ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse.
  • for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.
  • for uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted.

– Alvorlig tiltale

Statsadvokat Daniel Sollie har ansvaret for tiltalen.

Daniel Sollie, aktor Veireno-saken

Daniel Sollie er statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter.

Foto: Gøril Furu / NRK

Han mener det ikke er tvil om at den er alvorlig.

De er tiltalt for å ha forårsaket fare for liv og helse for minst 100 personer som var til stede den dagen i tillegg til at faren materialisere seg for to personer som er påført betydelig skade på kropp eller helse.

Han viser også til at de er tiltalt for på graverende måte å ha overtrådt bestemmelser i brann- og eksplosjonsvernloven.

Det alvorligste forholdet i tiltalen har en strafferamme på seks år.

Statsadvokaten mener de to tiltalte har hatt en sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av bunkerfesten.

Om de har hatt en arrangørrolle, har ikke vært avgjørende for selve tiltalen.

– Det avgjørende er rollen de har hatt for eksempel i forhold til håndtering av aggregatet, rigging av festen og valg av lokale. Det er en konkret vurdering av de handlingene de har utført i forbindelse med festen, sier Sollie.

Nekter straffskyld

Advokat Ida Andenæs representerer en av de tiltalte.

– Det eneste jeg kan kommentere nå er at min klient er gjort kjent med tiltalen, og han erkjenner ikke straffskyld etter den.

Hvordan tar din klient dette?

– Han tar dette til etterretning og vil nå forberede seg til hovedforhandling, sier Andenæs.

Advokat Frode Sulland representerer den andre tiltalte. Han har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Saken kommer opp for Oslo tingrett 29. november.

Fem har vært siktet

I utgangspunktet var fem personer siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse.

For tre av dem er saken henlagt etter bevisets stilling.

– Det innebærer at vi ikke har bevismessig dekning for å konstatere at de har begått lovbrudd med den nødvendige grad av skyld, sier statsadvokat Daniel Sollie.

Advokat Audun Beckstrøm er forsvarer for en mann i slutten av 20-årene som har vært siktet i saken.

– Klienten er fornøyd med henleggelsen. Den lange tiden det har tatt å etterforske denne saken har vært en belastning, sier Beckstrøm til NRK.

Bendik Falch-Koslung representerer en annen mann som har vært siktet etter bunkerfesten.

– Klienten er glad for at saken nå er henlagt selv om det var forventet.

Etterforskningen har tatt tid

Etter 16 måneder med etterforskning, sendte Oslo-politiet sin innstilling til statsadvokaten i januar.

Politiet opplyste den gang at etterforskningen i perioder har måttet vike for andre saker hvor det har vært viktig å gjøre etterforskningsgrep av hensyn til bevisforspillelsesfare.

De pekte også på at pandemien i perioder hadde gjort etterforskningen vanskelig.

Oslo brann- og redningsetat har på oppdrag fra politiet vurdert hvilken fare kullosen kunne ha fått for alle som var til stede på festen.

Konsentrasjonen av kullos og hvordan den beveget seg i bunkeren i kombinasjon med få rømningsmuligheter, har gitt et bilde av alvorlighetsgraden.

Dette er lagt til grunn i etterforskningen.

Opptil 200 personer deltok på den ulovlige festen i fjellet på St. Hanshaugen.

Ble kritisk forgiftet

To måneder etter bunkerfesten fortalte NRK historien om Magnus (22). Han var en av to som ble kritisk forgiftet på bunkerfesten.

Magnus (22) ble hardt skadet etter bunkerfesten i Oslo og lå på sykehus i flere uker.

Etter at han ble kullosforgiftet, lå Magnus på sykehus i to uker.

Foto: Privat

Etter at han ble kullosforgiftet, lå Magnus på sykehus i to uker.

Foto: Privat

22-åringen fortalte at livet hans var satt på vent.

– Jeg sliter med å huske hva jeg spiste i går, eller hva jeg gjorde. Jeg sliter med å huske alt.

I dag sliter Magnus fortsatt med hukommelsen. Han trenger mye søvn.

Men det går mye bedre med ham.

Han har blant annet fått tilbake førerkortet. Han ønsker også å ta opp igjen studiene som brått fikk en stans høsten 2020.

OUS forsker på skadene

Kullosforgiftning skader særlig de dypere deler av hjernen. Det er deler som blant annet har med hukommelse å gjøre.

Alle de 28 som ble innlagt på sykehus etter bunker-festen, fikk tilbud om å delta i et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus.

Et tverrfaglig forskerteam har fulgt dem opp.

Målet er å få mer kunnskap om kullosforgiftning og hvordan det skal behandles.

Oslo universitetssykehus vil ikke svare på hvordan det går med dem i dag.

– Generelt kan jeg si at pasienter som ikke er veldig alvorlig forgiftet, stort sett kommer seg fint når det får gått litt tid, sier overlege Fritjof Heyerdahl som leder studien ved Oslo universitetssykehus.

– Det finnes imidlertid de som opplever plager. Dette gjelder særlig de som kommer inn med alvorlig forgiftning.