Hopp til innhold

Lagmannsretten skjerper straffene etter bunkerfesten: – Et tydelig signal

To menn er i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og seks måneder etter bunkerfesten i Oslo.

Sju personer funnet bevisstløse etter fest i bunker.

26 personer havnet på sykehus etter bunkerfesten.

Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Advokat Ida Andenæs forsvarer den ene av de tiltalte.

– Han er naturlig nok skuffet over resultatet.

Hun sier at det kan bli aktuelt å anke dommen.

– Det er det vi nå skal se på. Gå gjennom dommen grundig og se hva vi foretar oss videre.

Den andre mannens forsvarer, Marit Lomundal Sæther, sier til VG at hun ikke er fornøyd med resultatet.

– Foreløpig kan jeg bare si at det er et skuffende resultat. Vi vil gjennomgå dommen grundig og vurdere om den skal ankes til Høyesterett.

– Et tydelig signal

Førstestatsadvokat Bård Thorsen var aktor i ankesaken.

Dommen sender et tydelig signal om at man må være aktsom når man skal gjennomføre den type arrangementer.

Han sier de er tilfreds med at de tiltalte er domfelt i samsvar med tiltalen.

De tiltalte mennene i 20-årene er i Borgarting lagmannsrett dømt for uaktsom allmennfarlig forgiftning, uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp og helse, og for brudd på brann- og eksplosjonsvernlovgivningen

Dommen på to år og seks måneder er ett år strengere enn dommen i tingretten.

Ulovlig fest

I august 2020, under pandemien, ble det arrangert en ravefest i en avstengt bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

De tiltalte tok seg ulovlig inn i den nedlagte bunkeren.

I et rom innerst i bunkeren var det plassert et stort aggregat.

Det ga strømt til lyd, lys og laser.

Utpå natten ble flere av festdeltakerne kullosforgiftet av eksos fra aggregatet.

Sju personer funnet bevisstløse etter fest i bunkers

14 politipatruljer, 10 ambulanser, 1 legebil og 5 brannbiler ble sendt til stedet.

Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Nesten to år etter ulykken, ble to menn i slutten av 20-årene tiltalt.

  • For uaktsomt å ha satt festdeltakeres liv i fare.
  • For uaktsomt å ha voldt betydelig skade på to av festdeltakerne.

I tingretten ble mennene dømt til fengsel i ett og et halvt år.

Påtalemyndigheten anket straffutmålingen, mens de dømte anket dommen i sin helhet.

– Den høye risikoen for alvorlig helseskade og død, og at handlingen faktisk har resultert i alvorlig helseskade for i hvert fall to personer og annen helseskade for flere, trekker i retning av at straffen bør være streng, heter det i den nye dommen fra lagmannsretten.

Festbunker

Her gikk festdeltakerne inn.

Grottefest i Oslo

Inne i fjellhallen var det høy musikk og lys-show. Strømmen kom fra dieselaggregater.

Grottefest i Oslo

Kullos fra aggregatene forgiftet festdeltakere.

Sju personer funnet bevisstløse etter fest i bunkers

Totalt 26 personer ble forgiftet og havnet på sykehus.

– Fungerte som et gasskammer

I april var ankesaken oppe i Borgarting lagmannsrett.

Sentralt stod de tiltaltes tilknytning til det store aggregat som ble brukt under festen.

– Festlokalet fungerte som et gasskammer med veldig begrensede rømningsmuligheter, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen i sin prosedyre under ankesaken.

Aktor la ned påstand om ubetinget fengsel i to år og tre måneder.

Minst 200 invitert

Natt til søndag 30. august 2020 var minst 200 personer invitert på Facebook til arrangementet «Rave Cave» i bunkeren på St. Hanshaugen i Oslo.

Rommet der aggregatene sto.

I denne bunkeren festet minst 100 personer en august-natt i 2020.

Minst 100 personer var innom festen.

To av de 26 som ble sendt til sykehus, fikk hjerneskade.

– Det må nesten betegnes som flaks at de overlevde og at ikke flere ble alvorlig skadet, står det i dommen fra lagmannsretten.

Kort tid etter ulykken snakket NRK med en av de to.

Les også Kritisk skadet etter bunkerfesten: – Alt er blitt satt på vent

Magnus (22) ble hardt skadet etter bunkerfesten i Oslo og lå på sykehus i flere uker.

54 personer oppsøkte også legevakten i etterkant av festen.

Du kan høre podkast om bunkerfesten her.