Hopp til innhold

– Hårreisende at leiligheter på søppeldeponi kan bli solgt på nytt

De forrige beboerne rømte borettslaget i Lillestrøm i frykt for sykdom og brann. Nå kan leilighetene de forlot bli brukt som kommunalboliger eller solgt.

Lillehaugen borettslag

FRAFLYTTET: I dette bygget ligger det en rekke leiligheter som kommunen ønsker å selge eller leie ut. Flere av boligene hadde innsig av gass fra kommunens gamle søppelfylling, som ligger i området.

Foto: NRK

– Jeg synes det er helt hårreisende. Det skulle vært revet med en gang, sier Marianne Mikkelsen.

Hun nikker mot det hvite, lave leilighetsbygget, som en gang var hennes hjem.

Borettslaget som ligger inntil tidligere Skedsmo kommunes gamle søppeldeponi, har stått tomt i to år.

Etter en lang kamp med kommunen, fikk beboerne kommunen til å kjøpe de til sammen 22 leilighetene, slik at de fikk muligheten til å flytte vekk.

Marianne Mikkelsen har tidligere bodd i Brånåsdalen.

Marianne Mikkelsen er en av beboerne som har flyttet vekk fra Lillehaugen borettslag.

Foto: Nadir Alam / NRK

Forteller om helseplager

Flere av boligene hadde innsig av gass fra kommunens søppelfylling som ligger begravd i området. Mange av beboerne ble dårlige, forteller Mikkelsen som var styreleder i borettslaget.

– Det var luftveisplager, slitenhet, utmattelse, masse sykemeldinger. Og de som har flyttet, som var syke, har fått et helt annet liv nå.

Så de har blitt bra nå?

– Ja, det har de, sier hun.

Sperrebånd foran bod

EKSPLOSJONSFARE: I 2018 ble denne uteboden i området sperret av etter at det strømmet brennbar gass fra deponiet opp ved boden.

Foto: Anders Fehn / Nrk

Foreslås leid ut eller solgt

I 2019 brukte kommunen 68 millioner kroner på å kjøpe ut beboere.

Men begrunnelsen var ikke at det var farlig å bo i leilighetene.

Kommunen viste til at området måtte utbedres, og det ville bli en stor belastning å bo der de to årene gravearbeidene ville foregå.

Nå er Lillestrøm kommune ferdig med arbeidene sine. De 22 leilighetene kan bli lagt ut for salg eller på leiemarkedet. Noen kan også bli brukt som kommunale boliger.

Vidar Almsten er kommunalsjef for eiendom i Lillestrøm kommune. 

Vidar Almsten er kommunalsjef for eiendom i Lillestrøm kommune. 

Foto: Bård Nafstad / NRK

Kommunen ser ingen ulempe ved dette og viser til at boligene ble kjøpt opp på grunn av anleggsarbeid, ikke på grunn av gass.

– Noen kan kanskje kjenne bekymring rundt det når media skriver mye om disse tingene her, men det er ingen helsefare knyttet til dette nå, sier Vidar Almsten, kommunalsjef for eiendom i Lillestrøm kommune.

Kommunen er nettopp ferdig med å lage en ny park og et anlegg som skal suge gassen ut av boligområdene.

Men som NRK tidligere har fortalt, ble det nylig funnet eksplosive metankonsentrasjoner i en kum i hundeparken.

Boblende sølepytter

På en fotballbane observerte naboer nylig også at det boblet friskt i en vannpytt.

Boblene var etter alt å dømme metangass fra fyllinga som trengte seg opp i friluft.

Kommunen kan ikke garantere at det ikke kan forekomme litt gass i leilighetene de skal selge.

– Men vi skal være sikre før vi selger på at disse nivåene er svært lave og innenfor det som er trygt helsemessig.

– Burde vært revet

I mars i år kunne beboere på den gamle søppelfyllingen i Brånåsdalen juble.

Etter seks års kamp, fikk 14 familier medhold i lagmannsretten for at søppelet som råtner og krymper nede i bakken er skyld i at husene deres blir skjeve.

Folk som har bodd i leilighetene over Skedsmo kommunes gamle deponi i Brånåsdalen, mener boligbygget skulle vært revet.

Men kommunedirektøren mener det ligger store verdier i disse boligene og at det derfor vil være riktig å selge dem.

Målet er å dekke hele eller deler av kommunens investering da de tidligere boligeierne ble kjøpt ut.

I forslaget står det at det etter en helhetsvurdering vil være riktig å starte et gradvis salg av leilighetene.

I påvente av salg leies boligene ut i det private utleiemarkedet. Behov for kommunale boliger avklares underveis i prosessen.

Kommunedirektøren i Lillestrøm kommune
Demonstrasjon foran rådhuset i Skedsmo

Flere naboer protesterte foran tidligere Skedsmo rådhus under slagordet «utkjøp nå, ingen graving».

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Marianne Mikkelsen har flyttet bort fra søppeldeponiet nå. Hun mener kommunen nok en gang begår en feil.

– Det skal ikke bo folk på og ved et deponi. Det er jo opplest og vedtatt, så de gjør samme feilen en gang til etter min mening, sier hun.