Hopp til innhold

Etater sa de hadde stålkontroll – loven ble brutt tusenvis av ganger

I fem år forsikret Oslos etater at de hadde gode rutiner for å unngå ulovlig overtid. Men i virkeligheten hadde nesten ingen dette på plass.

Byrådsleder Raymond Johansen under en pressekonferanse i Oslo Rådhus om koronasituasjonen i Oslo.

OPPVASK: Byrådsleder Raymond Johansens (Ap) egen gransking viser 260.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven på hans vakt.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

NRK har avdekket en kvart million brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. På fredag må byråder og direktører møte til høring i rådhuset.

De må svare på hvordan det har vært mulig med så mange lovbrudd.

Nå kan NRK avdekke at kommunens etater i fem år har rapportert feilaktig om sine rutiner for kontroll av arbeidstid.

Innførte obligatoriske rutiner

I 2012 fikk kommunen en skikkelig smell fra Arbeidstilsynet. Grove overtidsbrudd førte til pålegg om rutiner som sikret at loven ikke ble brutt.

Byrådet fulgte opp ved å sende ut en detaljert instruks til hele kommunen – et såkalt rundskriv. Det listet opp obligatoriske rutiner for kontroll av arbeidstid.

Ved å følge dette skulle kommunen heretter følge loven.

Fra 2013 til 2017 måtte direktørene signere på om de fulgte instruksen.

I årsberetningen ble de stilt dette spørsmålet:

«Har virksomheten rutiner og internkontroll som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer?»

NRK har gått gjennom 42 årsberetninger fra perioden. I samtlige har direktørene svart ja på spørsmålet.

Faksimile fra årsberetning

ÅRSBERETNING: Slik svarte etatene på spørsmålet fra byrådet om de har «rutiner og internkontroll som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser».

Nesten ingen fulgte instruksen

Nå har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bedt alle direktører om å legge frem rutinene sine. Dette er en del av oppvasken etter alle lovbruddene.

Johansens rapport viser:

  • En tredjedel har ikke rutiner.
  • Mange av rutinene som finnes ble laget først i fjor eller i år.
  • Kun 15 prosent har rutiner i tråd med instruksen.

– Det er ikke bra nok, sier byrådslederen til NRK.

– Derfor har jeg benyttet alle anledninger jeg har hatt, som øverste leder for kommunen, til å snakke med etatssjefene om viktigheten av å ha dette på plass.

– Er det greit at etater og bydeler ikke følger byrådets instruks?

– Det er selvsagt ikke ønskelig. Generelt er våre etater og virksomheter flinke, men man burde hatt dette på plass tidligere.

– Hva synes du om at etatene har svart ja i årsberetningen, når de i virkeligheten ikke har hatt rutiner på plass?

– Jeg vil anta at de har svart på om de har rutiner, og ikke om det er i tråd med rundskrivet. Jeg har bedt mine byråder sikre skriftlige rutiner i tråd med regelverket.

NRK har spurt om hvilke etater som mangler rutiner. Det vil ikke byrådet fortelle.

NRK kan dermed ikke stille spørsmål til byrådene som er ansvarlig for disse etatene.

Oslo rådhus

HØRING: Fredag skal nåværende og tidligere byråder, samt direktører i Oslo kommune, spørres ut på rådhuset om alle lovbruddene i kommunen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Åpenbart rapportert feil

Eirik Lae Solberg (H) er blant dem som skal spørres ut i høringen på fredag.

Han var finansbyråd i 2014-2015, med ansvar for å følge opp rundskrivet om arbeidstid.

Solberg mener direktørene har feilrapportert.

– Hvis de hadde omfattende brudd på arbeidsloven så har de åpenbart heller ikke hatt rutiner som sikret etterlevelse av loven. Det er overraskende og et problem, sier han.

Hva gjorde du selv for å undersøke om de svarte korrekt?

– Jeg la til grunn at virksomhetene rapporterte korrekt. Samtidig er det naturlig med jevne mellomrom å følge opp rapporteringen og kvalitetssikre om den skjer i tråd med intensjonen.

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H)

KRITISK: Tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg er overrasket over at direktørene i kommunen svarte ja på byrådets spørsmål, til tross for at ting ikke var på stell.

Foto: Nadir Alam / NRK

Anbefaler å bruke unntaksregler

Byrådslederens ferske rapport anbefaler flere tiltak for å følge loven.

Ett av dem er å sørge for at alle følger instruksen de ble pålagt i 2013.

Et annet er oftere å bruke unntaksreglene i arbeidsmiljøloven. Dette kan gjøres ved avtaler med tillitsvalgte og ansatte.

Da vil man kunne jobbe lengre dager enn det som ellers er tillatt.