Hopp til innhold

Arbeidstilsynet ga Oslo beskjed om å stanse lovbrudd i 2012

Sju år senere har Oslo kommune likevel nesten 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven. Og byrådenes egne avdelinger i rådhuset mangler fortsatt systemer for å avdekke brudd.

Arbeidstilsynet og Oslo Kommune

RÅDHUSET: Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere med over 53.000 ansatte. NRK har avslørt at kommunen i perioden 2013–2019 har nesten 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven.

– Det var så alvorlig at vi ga dem et omfattende pålegg om å rette opp disse forholdene, sier Ørnulf Halmrast.

Han er regiondirektør i Arbeidstilsynet i Oslo.

Tilsynet gjennomførte i 2011 og 2012 en omfattende kontroll med Oslo kommune. Det ble avdekket grove overtidsbrudd. Enkelte ansatte hadde jobbet over 20 timer overtid på en uke. Andre jobbet mer enn 60 timer overtid på en måned.

Ørnulf Halmrast, Arbeidstilsynet

– Oslo kommune hadde ikke tilstrekkelig kontroll med arbeidstiden til de ansatte i 2012, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet i Oslo, Ørnulf Halmrast.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Oslo kommune manglet systemer for registrering, oppfølging og kontroll av arbeidsmiljøloven, sier Halmrast til NRK.

Arbeidstilsynet påla derfor kommunen å skaffe seg en oversikt over hvor mye den enkelte jobbet.

I brevet står det blant annet:

«Oslo kommune må innføre et system som sikrer at den enkelte arbeidstaker ikke utfører arbeid som overskrider bestemmelsene i arbeidsmiljøloven...»

På tross av pålegget har NRK i høst avdekket nesten en kvart million lovbrudd siden 2013.

Flere avdelinger mangler fortsatt systemer som fanger opp overtidsbrudd. Blant disse er byrådsavdelingene i rådhuset.

Har ikke tall

27. oktober i år spurte NRK om antall overtidsbrudd i byrådsavdelingene. De har ansvar for etatene, og ledes av byrådene.

Fagsjef Runar Evang ved byrådslederens kontor svarte NRK følgende:

«Informasjonen du ber om innsyn i er ikke tilgjengelig i eksisterende dokumenter. Informasjonen kan heller ikke enkelt hentes ut av byrådsavdelingenes tidsregistreringssystem»

Byrådsavdelingene bruker det samme datasystemet som da kommunen fikk kritikk av Arbeidstilsynet i 2012. Avdelingene går nå manuelt til verks for å finne ut hvor mange ganger de har brutt loven.

Utdanningsetaten, som er Oslos største etat med rundt 15.000 ansatte, har heller ikke kunnet gi NRK tall på overtidsbrudd. Etaten skriver til NRK:

«Det vil ikke være mulig med enkle framgangsmåter å sammenstille opplysningene det bes om.»

Les også: Arbeidsmiljøloven brutt 65.000 ganger ved sykehjemmene

Nytt byråd

BYRÅDET: Oslos nye byråd ble presentert 23. oktober og består av (f.v.) Einar Wilhelmsen (MDG), Victoria Marie Evensen (Ap), Hanna Marcussen (MDG), Lan Marie Berg (MDG), Raymond Johansen (Ap), Robert Steen (Ap), Rina Mariann Hansen (Ap), Omar Samy Gamal (SV) og Inga Marte Thorkildsen (SV).

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Sendte skriv til alle

NRK har bedt om intervju med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om hvordan Arbeidstilsynets pålegg fra 2012 har blitt fulgt opp.

Han henviser til finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) som har det øverste arbeidsgiveransvaret i kommunen.

– Etter pålegget sendte kommunen et brev til alle virksomhetene hvor man beskrev rutiner for å følge opp arbeidstidsbestemmelsene. Det ble presisert at ansvaret for dette ligger i den enkelte virksomhet, sier Wilhelmsen.

– Har skrivet blitt etterfulgt?

– Nå viser NRKs undersøkelser at vi har altfor mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det er alvorlig. Oslo kommune skal være et trygt og godt sted å jobbe.

– Hvem har ansvaret for at etatslederne faktisk gjør det de får beskjed om?

– Byrådsavdelingene har ansvaret i sin sektor. Som nyvalgt finansbyråd skal jeg være forsiktig med å gå inn i detaljene her. Det viktigste nå er en gjennomgang av hvordan systemet fungerer og se på hva vi kan gjøre for å få færre brudd.

Stian Berger Røsland var Høyres byrådsleder frem til høsten 2015. Han vil ikke svare på spørsmål om hva han gjorde med pålegget fra Arbeidstilsynet. I stedet viser han til dagens byråd.

Les også: Byrådet lover å rydde opp i overtidsbrudd i Oslo kommune

Forutsatte at Oslo gjennomførte påleggene

Arbeidstilsynet avsluttet tilsynet med Oslo kommune i 2013.

– Kommunen dokumenterte at de gjennomførte påleggene vi ga. Da forutsatte vi at de fulgte det opp i ettertid, sier Halmrast.

– Sjekket dere om de faktisk gjorde det?

– Vi har regelmessige møter med kommunen på flere nivåer og har gjennomført nesten 300 tilsyn med ulike temaer de siste årene. Vi har ikke fått indikasjoner på alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

På bakgrunn av NRKs avsløringer har Arbeidstilsynet åpnet et nytt omfattende tilsyn med Oslo kommune sentralt.