Hopp til innhold

Enighet om E18 og Oslopakke 3

Miljøpartiet De Grønne og byrådet aksepterer ny E18, men bare de første to kilometerne av veien. Høyre må finne seg i rushtidsavgift og kraftig bompengeøkning.

Enighet om Oslopakke 3

I MÅL: Søndag ettermiddag samlet forhandlerne seg rundt bordet for siste gang før avtalen offisielt presenteres i morgen.

Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Etter det NRK kjenner til vil det i rushtiden koste 58 kroner å passere bomringen for dieselbiler inn til Oslo. For bensinbiler vil det koste 53 kroner å passere bomringen i rushtiden når den nye avtalen begynner å gjelde 1. mars 2017.

1. januar 2018 er det også slutt på gratis passering for elbilene. Da vil det koste elbiler 20 kroner å passere bomringen rundt hovedstaden i rushtiden, ti kroner ellers i døgnet.

Fra 2018 vil det også komme en bomring nummer to på bygrensa fra Romerike og Follo, slik det allerede er fra Bærum.

Sentrumstunnel inne

Ny sentrumstunnel for T-banen, Fornebubane og nytt signalanlegg for T-banen i Oslo er de store kollektivsatsningene i pakken.

NRK kjenner til at den nye pakken, som er utvidet fra 2032 til 2036, inneholder følgende hovedelementer:

  • Første del av E18 Vestkorridoren (finansieres med egne bommer når veien er ferdig, altså på toppen det ordinære bompengesystemet).
  • E6 Manglerudprosjektet (finansieres med egne bommer på samme måte som E18).
  • Røatunnelen, lokk over E18 på Filipstad og kort lokk over E6 på Furuset er inne, enten som egne prosjekter eller som del av sekkeposter.
  • Omlegging av Rv.4 fordi Nittedal sentrum.
  • Fornebubanen.
  • Ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo.
  • Baneløsninger Nedre Romerike (det snakkes ikke lenger nødvendigvis om Ahusbanen.
  • Store sekkeposter til trikkesatsing, gang- og sykkelveier og mindre vei- og kollektivtiltak.

Det var Aftenposten som først meldte at partene var kommet til enighet søndag.

Vanskelig å komme til enighet

De siste månedene har forhandlerne fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten sittet i jevnlige møter for å finne ut hvor mye penger som skal kreves inn fra bilistene og hvilke veier og kollektivprosjekter som skal nyte godt av bompengeinntektene.

Når det gjelder E18 gjennom Asker og Bærum har frontene vært så steile at flere underveis har fryktet et sammenbrudd i forhandlingene.

Vegvesenet, Akershus-representantene og de borgerlige partiene i Oslo har ønsket seg ny, sammenhengende motorvei med lange tunneler, nytt lokalveisystem og avanserte buss- og sykkelløsninger.

Byrådet i Oslo har kjempet hardt for å begrense utbyggingen til et minimum, på grunn av prislappen på bortimot 40 milliarder kroner og for å hindre enda flere biler inn i hovedstaden.

Etter det NRK erfarer er løsningen å si ja til de første to kilometerne fra bygrensa, altså strekningen fra Lysaker til og med Strand.

E18 Strand

HIT, MEN IKKE LENGER: Partene er enige om å bygge ut E18 fra Lysaker til Strand, der Gjønnesdiagonalen tar av mot Bekkestua innenfor tunnelåpningen.

Foto: Statens Vegvesen

Det inkluderer løsninger for trafikken til ny Lysaker kollektivterminal, ny avkjøring til Fornebu og lokk på Strand, der firefeltstunnelen Bærumsdiagonalen (også kalt Gjønnesdiagonalen) tar av mot Bekkestua. Denne tunnelen ligger inne i pakka; det gjør også egen bussvei og egen ekspressykkelvei langs E18.

De opprinnelige tre sammenhengende motorveifeltene i retning Oslo er redusert til to.

Uklart fra Strand og vestover

Den planlagte tunnelen fra Strand til Høvik kirke skulle opprinnelig bygges i fase 1 av utbyggingen, men er utsatt til en senere fase som det hefter betydelig usikkerhet ved.

Når det gjelder resten av E18 Vestkorridoren, altså fra Strand og hele veien forbi Asker sentrum, inneholder avtalen formuleringer om at man ikke har konkludert på hverken på løsninger eller kostnader, etter det NRK erfarer.

Det betyr at MDG ikke har lykkes i å skinlegge resten av E18-prosjektet, men kilder sier til NRK at avtalens bevisst ulne formuleringer er et tegn på at partene er enige om å være uenige.

Partene i Oslopakke 3-forhandlingene møtes for å ferdigstille avtalen i ettermiddag, nesten fire uker på overtid.