Dette kan du bli nødt til å betale i bomringen

76 kroner og 50 øre blir bomprisen i rushtida for dieselbiler fra Akershus, ifølge siste utkast til Oslopakke 3-avtale.

Bomringen på Majorstua

Dagens 32 kroner kan bli 60 for dieselbiler i rush. I tillegg kommer bommer på bygrensa.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

NRK kjenner deler av innholdet i det ferskeste avtaleutkastet fra Statens vegvesen, som partene i Oslopakke 3-forhandlingene mottok sent torsdag kveld. Ja til ny E18 vestfra og kraftig økning i bompengetakstene er blant hovedpunktene.

Forhandlerne fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten møtes mandag ettermiddag for å ta stilling til avtalen.

Kr. 76,50 er den foreslåtte passeringsprisen for dieselbiler i rushtida gjennom to bommer, inkludert rabattordninger. Fra Bærum har det vært ekstrabommer på bygrensa i tillegg til den ordinære bomringen siden 2008.

Ekstrabommer overalt

1. januar 2018 er planen å sette opp nye bommer på bygrensa, såkalte suppleringssnitt, også på veiene som kommer fra Follo og Romerike.

Etter det NRK kjenner til er takstene Statens vegvesen skisserer i bomringen disse:

  • 40 kroner i grunntakst for bensinbiler fra 1. mars 2017
  • 50 kroner i grunntakst for dieselbiler.
  • 10 kroner i rushtidsavgift på toppen av grunntaksten.
  • Fortsatt gratis passering for elbiler.
  • Halverte takster i ekstrabommene på bygrensa fra Bærum.
  • Ekstrabommer også på bygrensa fra Follo og Romerike fra 1. januar 2018.
  • Fem kroner i rabatt hvis du passerer begge bommer i løpet av en time.
  • Ti prosent brikkerabatt
  • Fra 1. januar 2018 legges det opp til at også el-biler betaler ti kroner i rushtidsavgift.

Det betyr at en dieselsjåfør som passerer begge bommene i rushtiden, i utgangspunktet må ut med 30 kroner i den første og 60 kroner i bomringen.

Passerer vedkommende begge bommer i løpet av en time, blir prisen redusert fra 90 til 85 kroner. Med ti prosent brikkerabatt blir summen 76 kroner og 50 øre.

I dag er passeringsprisen 32 kroner i bomringen (kr. 28,80 med brikkerabatt). Prisen i Bærums-snittet er halvparten av dette.

Anette Solli

FOR HØYE: Fylkesordfører Anette Solli (H) synes fortsatt de skisserte bompengetakstene fra Akershus er for høye.

Foto: Olav Juven / NRK

– For høye takster

– Jeg synes fortsatt takstene er for høye. Særlig pendlere fra Romerike og Follo vil få en kraftig prisøkning, sier fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H) om takstforslaget NRK har fått tilgang til.

– Høyre har heller ikke gitt seg på rushtidsavgiften, sier Solli, som er Akershus fylkes hovedforhandler.

Utover det har hun ingen kommentarer så lenge forhandlingene fortsatt pågår. Men takstøkningen er mindre enn i beregningene som lå på bordet tidlig i forhandlingene. Kilder sier til NRK at bompengeinnkrevingen er et område der man nærmer seg enighet.

MDG godtar ikke avtalen

Når det gjelder E18 er frontene fortsatt steile. Det siste utkastet fra Statens vegvesen inneholder en løsning gjennom Bærum som er ganske identisk med den Vegvesenet la fram for en drøy uke siden.

Den største endringen i forhold til dagens planer er at Høvik-tunnelen er utsatt til en senere utbyggingsfase.

Torkil Vederhus, leder Oslo MDG

AKSEPTERER IKKE AVTALEN: Statens vegvesen har ikke presentert en fornuftig nedskalering av E18, sier leder Torkil Vederhus i Oslo MDG.

Foto: Daniel Bjur / NRK

Dette er ikke godt nok for byrådet og Miljøpartiet De Grønne, som så sent som sist onsdag lanserte en egen busspakke for Bærum mot å utsette det meste av E18-utbyggingen.

– Byrådet har gjentatte ganger bedt om en fornuftig nedskalering av E18. Det har vi ikke fått fra Statens vegvesen, sier leder i Oslo MDG, Torkil Vederhus.

– Derfor kan ikke vi akseptere avtalen som ligger på bordet, sier Vederhus få timer før partene setter seg til forhandlingsbordet for å diskutere avtalen.