NRK Meny
Normal

Ahusbanen ute av transportplanen

T-banen til Lørenskog og Nedre Romerike henger i en syltynn tråd. Ahusbanen glimrer nemlig med sitt fravær i Nasjonal Transportplan. Heller ikke ny metrotunnel under Oslo er sikker.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen takker for jobben

PLANEN OVERLEVERT: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen takker (f.v) fungerende kystdirektør Arve Dimmen, Avinor-sjef Dag Falk-Petersen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger for jobben.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim er skuffet over at Ahusbanen ikke er nevnt, men gir ikke opp kampen for bane til Nedre Romerike.

Varaordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim.

Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) vil ha bane til Ahus via Visperud og Lørenskog sentrum og videre til Lillestrøm og Kjeller.

Foto: Ingvill Tandstad / NRK

– Vi setter nå i gang en utredning av en forlengelse av Ahusbanen til Lillestrøm og Kjeller. Vi ser på hvordan det vil påvirke transportmønsteret internt på Nedre Romerike og til og fra Oslo.

– En baneløsning er helt essensielt for å takle befolkningsveksten som vil komme i regionen, og som er størst i landet, sier Ragnhild Bergheim.

Hva skal bygges?

I dag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) overlevert transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for årene 2018 til 2029.

Her legger Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor fram sine prioteringer av alle samferdselsprosjekter i Norge.

Med unntak av jernbane er kollektivtransport et fylkeskommunalt ansvar, men de største kollektivprosjektene er så dyre at de ikke lar seg realisere uten statlig hjelp.

«50/50-prosjekter»

Derfor forhandler ni byområder med staten om såkalte bymiljøavtaler der staten skal betale 50 prosent av prosjektene.

Foreløpig har etatene lagt til grunn at dette gjelder Fornebubanen og metrotunnel i Oslo, Bybanen i Bergen, Superbuss i Trondheim og Bussveien i Stavanger.

Forslag til Nasjonal Transportplan

Politikere fra mange partier har nevnt Ahusbanen i samme åndedrag som Fornebubanen og sentrumstunnelen.

Baneforlengelsen fra Ellingsrudåsen til Ahus og videre til Lillestrøm er imidlertid ikke blant 50/50-prosjektene i NTP.

Ellingsrudåsen stasjon

I dag stopper Furusetbanen under jorda på Ellingsrudåsen. Det er ikke lys i tunnelen på Lørenskog-siden i forslaget til Nasjonal Transportplan.

Foto: Olav Juven/NRK

Det betyr ikke at Ahusbanen er skrinlagt, ifølge vegdirektør Terje Moe Gustavsen, som la fram storbysatsingen på dagens pressekonferanse.

– Det vi har nevnt er de fem høyest prioriterte prosjektene i de fire største byene, hvorav to i Oslo.

– Det betyr ikke at det ikke vil bli flere prosjekter fremover, og et av de aktuelle er Ahusbanen. Men det må ligge etter de fem nevnte prosjektene i prioritet, sier Moe Gustavsen.

Langt fram i tid

– Etatenes vurdering er at både Fornebubane, Ahusbane og ny t-banetunnel trengs. Spørsmålet er om vi politikere bevilger penger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Ifølge etatenes forslag kan Ahusbanen ligge langt fram i tid. Men det er en faglig vurdering; nå må vi gjøre den politiske, sier Solvik-Olsen.

For lite penger til sentrumstunnel

Det er ikke bare Ahusbanen NTP-forslaget sår tvil om, men også den nye metrotunnelen som Ruter vil ha på plass innen 2025 for at ikke kapasiteten på t-banen skal bli sprengt.

Ny metrotunnel linjekart

Ny sentrumstunnel er tenkt å gå fra Majorstuen via Stortinget til Bryn med nye stasjoner på Bislett, St. Olav plass, Youngstorget og Grünerløkka.

Foto: KVU Oslo-Navet

Transportplanen ble lagt fram i fire varianter, avhengig av hvor store økonomiske rammer som er til rådighet.

Og skal staten betale halve regningen for en ny sentrumstunnel fra Bryn til Majorstua via Grünerløkka, Stortinget og Bislett, må rammene bli større enn i dag.

– Det er helt riktig. Byutvikling har ikke vært veldig høyt prioritert i samferdselspolitikken generelt, sier Ketil Solvik-Olsen.

Hvis du får bestemme, kommer det mer penger til disse prosjektene?

– Absolutt, sier samferdselsministeren.