Hopp til innhold

Elbilrabatten i bomringen kan bli skrotet

Regjeringen vurderer å fjerne elbilrabatten i storbyene. Å kaste klimapolitikken under bussen, raser Elbilforeningen.

Bomstasjon E6 Alnabru

Elbilboomen og Stortingets pålagte rabatt har ført til massiv inntektssvikt for kollektivutbyggingen i Oslopakke 3 og andre bypakker.

Foto: Heiko Junge / NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) varsler overfor NRK at elbilrabatten kan stå for fall.

Regelen er vedtatt av Stortinget og sier at elbiler aldri skal betale mer enn 50 prosent av det av bensin og dieselbiler gjør.

Begrunnelsen er todelt, ifølge samferdselsministeren fra Ap.

  • Elbil-rabatten gjør at bypakker som Oslopakke 3 taper store inntekter fra bompenger. Det gjør det vanskeligere å finansiere kollektivtiltak og store prosjekter.
  • Erfaringer under og etter pandemien viser at kollektivtrafikken taper for elbiler. i konkurransen om de reisende. Det gjør at billettinntekter svikter og kollektivtrafikken trues av kutt.
Jon-Ivar Nygård

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil se på om bykommunene selv skal kunne fastsette elbiltaksten under å være bundet av rabatten.

Foto: NRK

Også elbilene tar plass

Vi har sett en utvikling særlig under pandemien der biltrafikken har kommet tilbake.

– Når vi skal nå nullvekstmålet framover og få folk til å bruke gange, sykkel og kollektiv, må vi ha finansiering til å bygge det ut og sørge for at vi har tiltak til å begrense bilbruken, sier Nygård.

– Det er veldig bra at folk bruker elbil. Men vi er ikke tjent med at folk i stedet for å gå, sykle eller kjører kollektivt, setter seg inn i hver sin elbil og kjører inn i de store byområdene.

– Elbilen skaper også trengsel og kapasitetsutfordringer, sier Nygård.

Samferdselsministeren sier at beslutningen ikke er tatt, men at oppdraget vil bli gitt til Statens vegvesen.

– Helt uakseptabelt

Elbilforeningen mener at det å skrote rabatten er helt uakseptabelt.

Christina Bu i en bil.

Rabatten er en av de viktigste grunnene til at folk velger elbil, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Foto: erik m sundt / erik m sundt

– Nå vurderer de altså å kaste klimapolitikken under bussen. Vi må huske på at over 80 prosent av bilene i Norge fortsatt kjører på fossilt drivstoff.

– De skal bort, og de skal bort raskt, sier generalsekretær Christina Bu.

– Vi vet at bompengerabatten er en av de viktigste årsakene til at folk velger elbil, understreker hun.

Venstre kritisk

Også Venstre og stortingsrepresentant Ola Elvestuen er opptatt av å holde bruksavgifter som bompenger nede.

– Regjeringen vil la elbilister betale for kollektivtrafikken fordi de ikke vil bruke mer penger selv.

– Det kan ikke være slik at god klimapolitikk skal ødelegges for å finansiere de store samferdselsløftene i og rundt de store byene, sier Elvestuen.

Forutsigbarhet

Miljøstiftelsen Zero er bekymret for at elektrifiseringen av nyttetransporten kan bli skadelidende.

– Vi har endelig for alvor begynt å få elvarebiler og noen ellastebiler på veiene. Forutsigbarhet er helt avgjørende. Vi må være tydelige på at det alltid skal lønne seg å velge grønt og utslippsfritt, sier fagansvarlig for transport, Ingvild Kilen Rørholt.

Jon-Ivar Nygård er ikke veldig bekymret for at elbilene ikke skal holde seg konkurransemessig.

– Det er veldig mange fordeler knyttet til det å ha elbil. Når det gjelder fordelene ved å kjøpe elbilen er det ikke det vi varsler noen som helst endringer i.

Vraker bompengeavtalen

I intervjuet med NRK varsler Jon-Ivar Nygård to grep som skal gjøre det enklere å finansiere kollektivprosjekter i storbyene.

Det første er altså et kritisk blikk på elbilrabatten.

Det andre er at han opphever Solberg-regjeringens mye omtalte bompengeavtale.

I avtalen ble statens bidrag til store kollektivprosjektene økt fra 50 til 66 prosent. Forutsetningen var at halvparten av økningen - altså 8 prosent - gikk til å senke bompengetakstene.

I Oslo ble dette brukt til redusere elbiltakstene.

Nygård sier at bidraget fortsatt skal være 66 prosent. Men han fjerner koblingen til bompenger.

Vil hjelpe Fornebubanen

– Det betyr at de kan bruke alle pengene på store kollektivprosjektene hvis de ønsker det. Ett eksempel er Fornebubanen, sier han.

I Oslo har staten, Oslo og Viken sittet i tøffe forhandlinger siden januar for å se hva som kan gjøres med pengekrisen for kollektivbyggingen.

Stadig minkende inntekter fra bomstasjonene skal betale for stadig dyrere prosjekter.

Inntektssvikten fra bomstasjonene er på over en milliard kroner i året. Mye av dette skyldes elbilrabatten.

Situasjonen gikk fra vondt til verre da milliardsprekken på Fornebubanen ble kjent.

Å fjerne bompengekravet for å få penger fra staten vil bety 2,6 milliarder mer til kollektivprosjekter i Oslo-området.

Anleggsarbeid Fornebubanen

FORNEBUBANEN: Milliardsprekken på banen mellom Majorstuen og Fornebu kan bli delvis tettet av det nye grepet fra regjeringen.

Foto: Nicolas Tourrent / Fornebubanen