Hopp til innhold

Enighet om billigere bommer i Oslo

Elbiler og lastebiler får lettelser, etter det NRK erfarer. Kjører du vanlig bensin- eller dieselbil, får du ikke ta del i nedgangen.

doZwZEk0jUQ

ENIGHET: Bompengeforliket vil komme elbiler og tunge kjøretøy til gode, etter det NRK erfarer.

Foto: Heiko Junge / NTB

Det blir noe billigere å kjøre elbil gjennom Oslo-bommene. Og det blir litt rimeligere for nye lastebiler.

Det skal ikke være snakk om store prisavslag.

På denne måten skal Oslo og Viken hente ut mer enn 5 milliarder kroner fra staten, opplyser flere kilder i og rundt det politiske miljøet i fylkene.

Forrige forsøk på å få ut pengene ble avvist av samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Avtalen må innfri reduksjoner i bompenger, sa Hareide til NRK rett før påske.

Hareide Fornebubanen

STILLER KRAV: Knut Arild Hareide stiller krav om reell bompengenedgang for å betale ut kollektivpenger. Mye av dem vil trolig gå til Fornebubanen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Bompengeforlik

Mye er sagt og skrevet om bompengeforliket fra valgkampen i 2019. Bompengestriden gjorde at regjeringen, der også Frp var med, knaket i sammenføyningene.

Milliarder av kroner skulle strøs over de store byene. Halvparten skulle gå til bedre kollektivtrafikk.

Den andre halvparten skulle brukes til å senke bompengetakstene.

Oslo ville imidlertid ikke ta imot pengene. Byrådet med MDG i spissen nektet å skru bompengesatsene ned.

– For kreativt

Etter halvannet år med stillingskrig lå omsider en mulig løsning på bordet. NRK kunne fortelle om utkastet til avtale i februar.

Den skulle sikre Oslo-området 5,6 milliarder kroner over ni år.

Og pengene skulle komme uten at bompengene ble redusert.

Forklaringen var kreativ. Den går i korte trekk ut på at politikerne ikke har økt satsene så mye som de har hatt mulighet til. Dermed skulle kravet være innfridd.

For kreativt, mente Knut Arild Hareide. Han ba Oslo og Viken komme opp med noe bedre.

Ellers kunne de se langt etter pengene.

Tesla bomring Oslo

TESLA: Det kan bli billigere om du for eksempel kjører en Tesla gjennom Oslo-bommene.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Ny løsning

Nå er det etter det NRK erfarer enighet om en ny løsning.

Ifølge våre opplysninger skal den være akseptabel både for byrådet i Oslo, fylkesrådet i Viken og Høyre i de to fylkene.

Og denne gang går takstene faktisk ned.

Elbiler og lastebiler

Deler av reduksjonen skal komme elbilistene til gode.

Bompengene for elbiler ble skrudd opp ved årsskiftet. Mange så på dette som er paradoks så lenge bensin- og dieseltakstene ikke økte.

Økningen for elbilene fra nyttår blir nå langt på vei nullet ut, etter det vi får opplyst.

Den andre delen skal gå til å senke takstene noe for Euro 6-lastebiler. Dette er de nyeste lastebilene med den mest moderne teknologien for å redusere utslipp.

Det skal være snakk om rundt en femmer mindre pr. bom. I dag betaler disse lastebilene 71 kroner i rushtiden og 54 kroner utenom rush.

Takstene for personbiler som går på bensin eller diesel blir ikke endret.

I forhandlinger

Ingen vil bekrefte enigheten offisielt.

– Vi er i forhandlinger, skriver miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en SMS.

– Derfor kan jeg ikke kommentere noe mer enn at vi jobber for en god løsning som ivaretar hensyn til klimakutt, bylufta og kollektivtransporten.

Arkitektskisse Fornebubanen

NY T-BANESTREKNING: Fornebubanen skal stå klar for åpning i 2027.

Foto: Fornebubanen

Fornebubanen

Dersom Knut Arild Hareide godkjenner avtalen, vil halvparten av de 5,6 milliardene gå til buss, trikk og bane.

Det meste vil trolig gå inn i finansieringen av Fornebubanen.

450 millioner kroner skal gå til billigere kollektivbilletter. Fordelt på ni år blir det neppe noen stor prisnedgang.