Hopp til innhold

Drastiske klimaforslag i Bærum

Forbud mot bilkjøring rundt skoler, doble parkeringsavgifter og redusert antall p-plasser i nye utbygginger. Det er noen av forslagene som er lagt fram i en ny, uavhengig klimarapport bestilt av Bærum kommune.

Sandvika vest

DRASTISKE TIDER: Bærum kommune fikk i dag overrakt en rapport med en rekke klimatiltak. Et av dem er å doble parkeringsavgifter på kommunale parkeringsplasser.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Det er ikke mulig å nå regjeringens mål om 40 prosent utslippskutt innen 2030 uten resolutte krav og handling, sier Jens Ulltveit-Moe.

Jens Ulltveit-Moe

LEDER: Investor og tidligere NHO-leder Jens Ulltveit-Moe har ledet utvalget.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han leder et utvalg som siden februar har arbeidet med tiltak som skal gjøre Bærum «best på klimahandling». I dag overrekker de sin rapport til kommunen.

Flere av tiltakene som foreslås vil drastisk endre Bærum kommunes arbeid med samferdsel og utbyggingsprosjekter. Noen tiltak vil påvirke dagliglivet mer direkte, som en dobling av parkeringsavgifter på alle kommunale p-plasser.

– Jeg er veldig glad jeg ikke stiller til valg med disse forslagene. Samtidig, røykeloven var også upopulær, men ingen ønsker den tilbake nå, påpeker forretningsmannen.

Blant annet foreslås det at nye boligprosjekter ikke skal planlegges med én p-plass per boenhet. I stedet for at hver familie skal eie sin egen bil foreslår utvalget at det legges til rette for en felles, utslippsfri bilpark som beboerne så skal dele på.

– Vi må være modige

Lisbeth Hammer Krog

AMBISIØS: Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh (H), bestilte rapporten.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Vi må få ned utslippene våre og det handler i stor grad om hvordan vi planlegger boliger og arbeidsplasser, sier ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krogh (H).

Ordføreren ønsker at Bærum skal være det hun kaller en klimaklok kommune.

– Mange av forslagene er veldig utfordrende, men vi politikere må være modige og handle. Alt kan ikke bare være fagre ord, sier hun.

Rapporten foreslår at kommunen tallfester sine mål for utslippskutt og at de innfører et klimabudsjett, slik Oslo har gjort, for alle kommunens virksomheter. Dette skal sikre at klimatiltak blir gjennomført.

– Nå må vi få innbyggerne, næringslivet, lag og organisasjoner med på å debattere og drøfte disse tiltakene, hvis vi skal klare å gjennomføre dette. Mye av arbeidet handler om å endre holdninger og verdier, mener hun.

Førerløst på Fornebu

Kommunen må satse på å bli en testarena for «grønn» forskning og næringsliv, ifølge rapporten. Fornebu trekkes fram som et særlig satsingsområde. Rapporten foreslår at området blant annet skal bli en testarena for førerløse busser og at hele Fornebu skal være utslippsfritt innen 2027.

– Der er det tilrettelagt for et kortreist liv med bolig, jobb, fritidstilbud og kollektivtransport tett på. Det er den måten vi må bygge på i fremtiden, ifølge Hammer Krogh.

Utvalget mener videre at utviklingen i trafikksituasjonen i Bærum vil være nøkkelen til å nå utslippsmålene. Derfor ønsker de også en storstilt satsing på kollektivtransport og sykkelveinettet. I framtidige utbygginger foreslår utvalget at fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtransport prioriteres foran personbiler.

Førerløs el-buss

AUTOMATISK: Klimautvalget ønsker testing av førerløse busser på Fornebu, kanskje som denne som ble vist fram på Youngstorget i Oslo i september.

Foto: Pedersen, Terje / NTB Scanpix