Hopp til innhold

Byrådet lover å rydde opp i overtidsbrudd i Oslo kommune

I sin politiske plattform lover byrådet at Oslo kommunes ansatte ikke lenger skal jobbe ulovlig mye.

Ny byrådsplattform i Oslo

PRESENTERER PLATTFORMEN: F.v.: Lan Marie Berg (MDG) Raymond Johansen (Ap) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) presenterer den politiske plattformen for Oslo de neste fire årene.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

De siste ukene har NRK avslørt nærmere 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Loven har blitt brutt ved at ansatte har jobbet mer enn det loven tillater.

Det er lovens maksgrenser for overtid innen ulike tidsperioder, samt kravet om nok hviletid mellom vakter, som er brutt.

Arbeidstilsynet åpnet forrige uke sak mot hele kommunen. De vil gå gjennom hvilke systemer som finnes for å fange opp brudd på loven.

Nå lover byrådet også en særskilt innsats for å rydde opp.

Lover innsats i plattformen

I den politiske plattformen som ble presentert tirsdag slår byrådet fast at de vil gå gjennom kommunens virksomheter «for å sikre at kommunen har gode nok systemer for oppfølging av arbeidstid.»

Videre skal de «følge særskilt opp arbeidstid» og andre forhold i dialogen mellom politisk ledelse og alle kommunens etater.

Du kan lese hele byrådets plattform her.

NRK har spurt byrådsleder Raymond Johansen om dette gjøres som en konsekvens av de siste ukers avsløringer.

– Nei, men avsløringene av brudd på arbeidsmiljøloven er alvorlige. Jeg har igangsatt en undersøkelse gjennom internrevisjonen på dette. Det er en viktig sak som vi skal følge opp. Arbeidsmiljøloven er viktig, svarer han.

– Det er ikke til å tro

Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i bystyret, er sjokkert over omfanget som har kommet til overflaten de siste ukene.

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H)

SJOKKERT: – Dette er nå det største og mest omfattende bruddet på arbeidsmiljøloven i nyere norsk historie så vidt jeg kan se, sier Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder i bystyret.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Dette er nå det største og mest omfattende bruddet på arbeidsmiljøloven i nyere norsk historie så vidt jeg kan se. Dette er svært alvorlig for byrådet, sier han.

– Hvordan reagerer du på at dette har skjedd delvis under et Arbeiderparti-ledet byråd?

– Det er ikke til å tro. Det viser at det har vært en elendig styring av etatene i Oslo kommune. Og det er jo en fallitterklæring at byrådet i sin egen byrådserklæring slår fast at de skal begynne å følge norsk lov.

Brudd på overtid i Oslo kommune

Etat

Brudd

Tidsperiode

Antall ansatte 2019

Ansvarlig byråd i dag

Sykehjemsetaten

65694

2013-aug 2019

12051

Robert Steen (Ap)

Helseetaten

9748

2016-sept 2019

1201

Robert Steen (Ap)

Barne- og familieetaten

7842

2016-sept 2019

960

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Velferdsetaten

6852

2016-sept 2019

1300

Omar Samy Gamal (SV)

Brann og redningsetaten

6616

2016-sept 2019

500

Lan Marie Berg

Vann og avløpsetaten

5616

2016-sept 2019

616

Lan Marie Berg (MDG)

Utviklings og kompetanseetaten

1212

oktober 2017-september 2019

350

Einar Wilhelmsen (MDG)

Rådhusets forvaltningstjeneste

1112

januar 2017-sept/okt 2019

70

Raymond Johansen (Ap)

Kulturetaten

3765

juli 2016- september 2019

450

Rina Mariann Hansen (Ap)

Bymiljøetaten

3099

2017-sept 2019

900

Lan Marie Berg (MDG)

Renovasjonsetaten

885

2017-sept 2019

449

Lan Marie Berg (MDG)

Oslo Havn

727

2016-sept 2019

105

Victoria Marie Evensen (Ap)

Energigjennvinningsetaten

857

2017-aug 2019

140

Lan Marie Berg (MDG)

Utdanningsetaten

605

2017-2019

15.000

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Plan og bygningsetaten

370

2016-aug 2019

450

Hanna E. Marcussen (MDG)

Klimaetaten

277

juni 2018-sept 2019

43

Lan Marie Berg (MDG)

Eiendoms- og Byfornyelsesetaten

92

januar 2016- september 2019

140

Hanna E. Marcussen (MDG)

Fornebubanen

16

mars 2019-sept 2019

14

Lan Marie Berg (MDG)

Næringsetaten

651

januar 2016- september 2019

85

Victoria Marie Evensen (Ap)

Gravferdsetaten

15

2017-sept 2019

196

Rina Mariann Hansen (Ap)

Totalt

116.041

Kilde: Etatenes egne datasystemer. Flere etater mangler lokale avtaler i systemene. Tallene kan derfor vise for mange brudd.

Ekspander/minimer faktaboks

En del av bruddene skjedde da Høyre satt med byrådsmakten i Oslo. Blant annet over 20.000 overtidsbrudd i Sykehjemsetaten i 2013.

– Det har vært brudd på arbeidsmiljøloven tidligere også. Men etter Veireno-saken og søppelskandalen ble det kraftig oppmerksomhet om slike brudd og byrådet lovte at Oslo kommune skulle ha nulltoleranse, svarer Solberg.

– Har du tillit til at byrådet nå klarer å rydde opp?

– Nå må bystyret gå grundig gjennom det som har skjedd. Byrådet har hatt en svært dårlig styring av etatene og gitt mangelfull informasjon til bystyret. Jeg håper de klarer å rydde opp, men føler meg ikke trygg på det.

Lovbrudd i 11 etater

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, med over 53.000 ansatte. NRK har de siste par ukene avdekket lovbrudd i hele 11 etater i Oslo kommune.

Sistemann ut var Velferdsetaten med 6852 lovbrudd fra 2016 til og med september 2019.

Dermed er antall dokumenterte overtidsbrudd de siste årene nå totalt 99.169.

Sykehjemsetaten står for brorparten av de registrerte bruddene med 65.694 brudd i tidsperioden 2013-2019. I denne perioden har både Høyre og Arbeiderpartiet ledet byrådet i Oslo.

Byråd for helse,eldre og arbeid Tone Tellevik Dahl

ANSVARLIG: Tone Tellevik-Dahl (Ap) er byråd for eldre, helse og arbeid.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Samtidig har Sykehjemsetaten opplyst til NRK at deres datasystem registrerer flere overtidsbrudd enn det faktisk er, fordi systemet mangler avtalene som er inngått med fagforeningene.

Helseetaten har registrert nest flest brudd med 9748 tilfeller.

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) er i dag ansvarlig for etatene som står for 80 prosent av bruddene som er avdekket.

Miljøbyråd Lan Marie Bergs (MDG) etater har rapportert om 15.000 brudd.