Hopp til innhold

Bane Nor får kritikk i ny granskningsrapport

Tusenvis av reisende måtte ta en omvei da den nye toglinja brøt sammen. Bane Nor bommet på styringen av entreprenørene, står det i ny rapport.

rapport om Follobanen

Tirsdag morgen kom nok en rapport etter problemene på Follobanen.

Foto: PWC-rapport / skjermdump

For andre gang på to dager er det kommet en rapport om Follobanen.

Det ble bom stopp på togstrekningen mellom Ski og Oslo bare dager etter at den åpnet før jul.

I stedet for å suse gjennom den nye Blixtunnelen måtte tusenvis av togreisende ta omveien via gamle Østfoldbanen.

I går fikk samferdselsministeren overrakt en rapport.

– Det er ikke én årsak. Det er et sammensatt sett av hendelser som til sammen gjør at vi ender i den situasjonen vi endte i.

Det sa Dag Fredrik Bjørnland i Implement Consulting på en pressekonferanse. Firmaet laget rapporten for Samferdselsdepartementet.

I dag kom det nok en rapport.

For dårlig kontroll og styring

Rapporten sier at Follobanen var et megaprosjekt hvor mye ble prøvd ut for første gang.

Bane Nor var ikke gode nok på styring og kontroll av entreprenørene, skriver PWC.

Konsulentselskapet har laget rapporten for Bane Nor.

Ti ansatte fra Spordrift brukte natten til å trekke nye kabler på Follobanen, på oppdrag fra Bane Nor. Dette er ett av mange arbeidslag som har stått på for å få togtrafikken i gang igjen den siste tiden.

Fra reparasjonsarbeidene på Follobanen i vinter.

Foto: Aleksander Haugdal / Bane Nor

De tekniske løsningene, som dels var ukjente for Bane Nor, viste seg senere å være mangelfulle på visse kritiske punkter, står det.

I tillegg resulterer den økte floraen av produkter i høyere levetidskostnader, står det i rapporten «Evaluering av Follobane-prosjektet».

Togstrekningen mellom Ski og Oslo åpnet 11. desember i fjor. Bare ni dager senere ble den stengt på grunn av tekniske problemer.

PWC mener også at det ikke var gjort nok risiko- og kvalitetsstyring til å avdekke feilene som førte til togstoppene.

De mener også at testingen og innkjøringen ikke var god nok til å avdekke feilene.

I rapporten foreslår selskapet muligheter for forbedring:

Bane Nor: Krevende prosjekt

– Nå har vi tre rapporter og det er positivt at alle tre peker i samme retning, sier styreleder i Bane Nor, Cato Hellesjø.

Styreleder i Bane Nor, Cato Hellesjø.

Cato Hellesjø er styreleder i Bane Nor.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Det gjør at det er gode læringspunkter for oss fremover.

– Den siste rapporten kommer med ganske tydelig kritikk av for eksempel at det ikke var god nok styring og kontroll av entreprenørene. Hva vil du si til det?

– Dette er et prosjekt som har pågått i tretten år. Det er opp mot førti milliarder kroner, det er klart det har vært utfordringer. Det er komplekst, vi har vært gjennom en pandemi, så, jeg vil ikke si det er overraskende, sier Hellesjø.