Hopp til innhold

Astrid Søgnen går av som utdanningsdirektør

Skolesjef i Utdanningsetaten i Oslo Astrid Søgnen går av, det fremkommer av en pressemelding fra Oslo kommune.

Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune

Astrid Søgnen fratrer som utdanningsdirektør.

Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Det var Dagsavisen som først omtalte saken.

Avgangen kommer etter lang tids konflikt mellom den politiske ledelsen ved skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og ledelsen i Utdanningsetaten.

I september ba byrådsleder Raymond Johansen Astrid Søgnen om å fratre sin stilling når hun fylte 67 år. Da nektet hun å gi seg i stillingen, men i går inngikk hun en avtale med Oslo kommune og fratrer som utdanningsdirektør 1. desember.

Inga Marte Thorkildsen

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er glad for at de er kommet frem til en løsning.

Foto: NRK

– Jeg er glad for at vi har kommet frem til en løsning hvor Astrid Søgnen går over i en annen stilling i Oslo kommune, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Søgnen beholder lønnen hun har hatt som direktør i Utdanningsetaten i tre år framover, til hun fyller 70. Kommunen skal også betale halvparten av advokatutgiftene Søgnen har hatt i løpet av striden med Thorkildsen.

– En tid for alt

– Jeg er veldig glad for at det er inngått en avtale hvor Astrid Søgnen nå fratrer som utdanningsdirektør og at saken har fått en løsning. Samtidig er jeg veldig takknemlig for den jobben Søgnen har gjort for Oslo-skolen gjennom 18 år, sier byrådsleder Raymond Johansen til NRK.

Raymond Johansen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier i pressemeldingen at det har vært en vanskelig prosess for alle involverte.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Men det er en tid for alt, både samfunnet og skolen er i endring. Det er nå på tide med nye krefter i etaten.

Videre understreker han at det har vært en vanskelig prosess for alle involverte.

– Det har vært en turbulent periode, og det har vært godt dekket av media. Jeg er glad for at det nå er funnet en løsning. Som kommune kommer vi fortsatt til å benytte oss av Astrid Søgnens kompetanse på et annet område, sier han.

– Synd at hun går av

Nestleder i Oslo Høyre og komitéleder i Samferdsel- og miljø, Eirik Lae Solberg, sier Astrid Søgnen har gjort en imponerende innsats som utdanningsdirektør.

– Hun har betydd mye for de gode resultatene til Oslo-skolen og for tusenvis av barn i Oslo gjennom mange år, sier han til NRK.

– Nylig gjorde Oslo-skolen det igjen best i landet på nasjonale prøver og avsettelsen av Søgnen må derfor ses på som en ren politisk handling.

Eirik Lae Solberg

Nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, synes det er synd at Astrid Søgnen fratrer sin stilling.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

At Søgnen nå fratrer sin stilling mener han vitner om dårlig personalpolitikk og at det sender et uheldig signal til andre ledere i kommunen.

– Jeg synes det er trist og uforståelig at Arbeiderpartiet og SV-byråden har gått i konflikt med sin egen etat og at det får dette utfallet.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier at dette er et typisk utspill fra en politiker i opposisjon.

– Jeg har ansvaret for Oslo-skolen og det ansvaret tar jeg på dypeste alvor. Jeg er opptatt av at vi skal ha de beste lederne, og at vi skal ha en best mulig skole for alle elevene i Oslo, sier hun til NRK.

Vil få en ny stilling i kommunen

Søgnen sier i pressemeldingen at hun ikke har ønsket å slutte i stillingen nå, men etter avtale med Oslo kommune vil hun nå gå over i en annen stilling.

– Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Oslo-skolen og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, sier Søgnen.

Hun sier videre i pressemeldingen at hun mener at hun har ledet etaten på en god måte og til gode resultater for elevene.

– Jeg må likevel konstatere at byråd Inga Marte Thorkildsen ønsker at jeg går over i annen stilling. Jeg har derfor i dag akseptert det.

Søgnen er litteraturviter og vil bidra på kulturområdet i kommunen.

– Det er noe jeg gleder meg til. For øvrig kommer jeg ikke til å kommentere skiftet av stilling ytterligere i dag.

Byrådsleder Raymond Johansen sier til NRK at det er byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap som vil følge opp hvem som skal overta etter Søgnen. Stillingen vil bli utlyst.

Søgnen ønsker ikke å kommentere avgangen ytterligere ovenfor NRK i dag. Det er heller ingen andre i Utdanningsetaten som ønsker å kommentere saken.