Hopp til innhold

Arbeidstilsynet: Oslo kan ha spart penger på å underbemanne

Arbeidsmengden kan ha fått helsemessige konsekvenser for de ansatte, ifølge et skarpt brev fra Arbeidstilsynet.

Revidert budsjett for Oslo kommune

LEDER OSLO KOMMUNE: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) (foran) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Wilhelmsen har ansvaret for kommunen som arbeidsgiver. Johansen har det øverste ansvaret i kommunen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Stormen mot ledelsen i Oslo kommune fortsetter.

For halvannet uke siden unnslapp byråd Lan Marie Berg (MDG) så vidt mistillit. Deretter varslet Arbeidstilsynet gebyr på 900.000 kroner.

Arbeidstilsynet åpnet tilsyn i fjor. Dette skjedde etter avsløringer i NRK.

Fordeler ved å bryte loven

NRK har nå fått brevet hvor Arbeidstilsynet begrunner gebyret.

Her står det at kommunen kan ha spart penger på lovbruddene. Dette fordi det til tider har vært for få folk på jobb. Tilsynet skriver:

– Virksomheten har hatt færre arbeidstakere på arbeid enn hva som var bemanningsbehovet.

Tilsynet mener også kommunen kan ha spart penger på lite kontroll og få tiltak.

– Arbeidstilsynet legger til grunn at Oslo kommune kan ha oppnådd en fordel ved overtredelsene, skriver tilsynet.

LES HELE BREVET HER.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen under høring om brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune

INN PÅ TEPPET: Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) under høringen om brudd på arbeidsmiljøloven. Høringen skjedde i Oslo rådhus i september.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Helsemessige konsekvenser

NRK har tidligere avdekket en kvart million brudd på arbeidsmiljøloven.

Tilsynets stikkprøver viste at ansatte jobbet opptil et døgn i strekk.

I brevet skriver Arbeidstilsynet at belastningen kommunens ansatte kan ha fått helsemessige konsekvenser:

Noen av bruddene anser vi for å være svært alvorlige. Oslo kommune har ikke hatt tilstrekkelig kontroll over arbeidstiden til arbeidstakerne og dette har resultert i arbeidstidsordninger som ikke har vært forsvarlig og som kan ha fått helsemessige konsekvenser for arbeidstaker.

Arbeidstilsynet

Tilsynet viser til forskning på jobbing utover normal arbeidstid:

Lange arbeidsøkter øker risikoen for hjerte- karsykdom, og risikoen for diabetes.

Flere av dem som har jobbet ulovlig lenge er helsearbeidere. Tilsynet ser ekstra alvorlig på dette. Grunnen er at deres jobb er krevende og fysisk utmattende.

– Overarbeid vil derfor kunne være svært belastende, står det i brevet.

Raymond Johansen: Oslo kommune tar brudd på arbeidsmiljøloven på alvor

Urolig for de ansatte

– Jeg blir urolig på vegne av de ansatte. Men også bekymret for innbyggerne. Når folk har vært så lenge på jobb, så kan det bli gjort feil. Det er en grunn til at reglene for arbeidstid finnes.

Anne Haabeth Rygg fra Høyre.

Anne Haabeth Rygg (H), nestleder i finansutvalget.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Det sier Anne Haabeth Rygg (H), nestleder i finansutvalget.

Om økonomiske fordeler av lovbruddene, sier hun:

– Jeg håper virkelig ikke dette er en villet politikk fra byrådet. Det er åpenbart at man ikke har et godt grep på bemanningen i kommunen.

Johansen svarer ikke

Før jul i fjor forsvarte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kommunen i et debattinnlegg. De fleste bruddene gjelder studenter og andre med deltidsjobb, skrev Johansen.

Han skrev også at kommunen ikke har brutt loven mer enn andre offentlige virksomheter.

Byrådslederen har takket nei til et intervju med NRK i denne saken.

Dette er spørsmålene vi har stilt til Johansen, men ikke fått svar på:

  • Som byrådsleder fra Arbeiderpartiet har du i fem år hatt ansvaret for kommunen. Hvorfor har du ikke sørget for forsvarlig bemanning?
  • Tar du selvkritikk på arbeidsforholdene Arbeidstilsynet beskriver?
  • Hvordan reagerte du, da du leste brevet fra Arbeidstilsynet?
Raymond Johansen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har avstått fra å besvare spørsmål om denne saken.

Foto: Anders Fehn / NRK

Avviser kritikken

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) svarer slik på Arbeidstilsynets kritikk om underbemanning:

– Det kan ha skjedd at det har vært for få på jobb. Men tilsynets brev gir ikke grunnlag for å konkludere at Oslo kommune er generelt underbemannet.

– Hva synes du om ansatte i kommunen har jobbet så mye at det kan ha fått helsemessige konsekvenser?

– Jeg er veldig glad for at tilsynet også skriver at de ikke er kjent med noen skader. Men det er klart at ansatte i kommunen skal ha gode og ryddige arbeidsforhold. Derfor har vi satt i verk en rekke tiltak for å få færre brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det inkluderer bedre kontroll, rutiner og mer rapportering.

– Har kommunen forsvarlig bemanning i dag?

– Ja, det er ikke noe grunnlag for å si noe annet.

Wilhelmsen avviser kritikken fra Høyre.

– Det siste året har vi ansatt flere. Både lærere, jordmødre og ansatte i skolehelsetjenesten. Her skyter Høyre solid over mål.

Byrådet skal innen jul svare på Arbeidstilsynets brev.

20 millioner på nytt datasystem

Oslo kommune har nylig signert en avtale om et nytt datasystem. Dette skal gi bedre kontroll over arbeidstid.

– Viktigheten av dette har blitt tydelig etter at media i fjor omtalte kommunens brudd på arbeidsmiljøloven, sier Bjørn Marthinsen.

Han er direktør i Utviklings- og kompetanseetaten.

Datasystemet vil koste opptil 20 millioner kroner.

– Anskaffelsen vil bidra til færre brudd. Den vil også gjøre kommunens statistikk mer pålitelig. Dette er viktig for å etterleve reglene om arbeidstid i hele kommunen, sier Marthinsen.

Her signerer direktør i Utviklings- og kompetanseetaten Bjørn Martinsen (t.v.) og administrerende direktør i CGI Norge, Kenneth Lyford, avtale om nytt datasystem for Oslo kommune.

Her signerer direktør i Utviklings- og kompetanseetaten Bjørn Martinsen (t.v.) og administrerende direktør i CGI Norge, Kenneth Lyford, avtale om nytt datasystem for Oslo kommune.

Foto: Svein Jørgen Kjenner Johansen / OSLO KOMMUNE