Replikk

Oslo kommune tar brudd på arbeidsmiljøloven på alvor

Over 99 prosent av alle vakter ved våre kommunale sykehjem gjennomføres uten brudd på loven. Likevel fremstilles det som nærmest en normalsituasjon at loven brytes.

Raymond Johansen

Antall brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemmene har blitt redusert med 75 prosent siden 2013. Byrådet og bystyret har også satt i gang undersøkelser av hvordan Oslo kommune følger opp arbeidsmiljøloven, skriver byrådsleder Raymond Johansen (A)

Foto: Scanpix

Arbeidsmiljøloven bygger på krav arbeiderbevegelsen har fremmet gjennom mange tiår og som er viktig for å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Det er prisverdig at mediene har satt arbeidsmiljøloven på dagsorden, men vi må kunne forvente at brudd på arbeidsmiljøloven presenteres på en opplysende måte.

Felles for NRKs saker er at antall brudd slås sammen på tvers av sektorer og på tvers av år, uten at det tilsynelatende er noe system for hvordan det telles.

NRK skriver 16. desember at Oslos «sykehjem har brutt loven 700 ganger for å sikre forsvarlig helsehjelp».

NRK velger aktivt ikke å sette tallene inn i noen sammenheng.

I sykehjemmene har vi årlig rundt halv million vakter, og over 99 prosent av dem gjennomføres uten brudd på arbeidsmiljøloven.

Flertallet av bruddene handler om at studenter og andre med deltidsjobb har arbeidet to søndager på rad. Brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemmene har blitt redusert med 75 prosent siden 2013.

Oslos innbyggere skal være trygge på at de får sikker og god omsorg fra oss.

To ganger har helsebyråd Robert Steen blitt intervjuet av NRK om brudd på arbeidsmiljøloven, men uten at NRK har funnet plass til intervjuet i sakene de selv omtaler som «Oslo-skandalen».

Ser vi Oslo kommune i forhold andre kommuner eller statlige institusjoner, har det ikke kommet opplysninger om at Oslo kommune bryter arbeidsmiljøloven mer enn andre. Vi vet at det er dobbelt så mange brudd per vakt i sykehusene og helseforetakene som i sykehjemmene.

Det sier noe om at utfordringen med brudd på arbeidsmiljøloven sannsynligvis er størst i helse- og omsorgssektoren og i turnusbaserte yrker, selv om andelen vakter med brudd er lav.

Alle arbeidsmiljølovbrudd skal tas på alvor. Derfor har byrådet og bystyret satt i gang to separate undersøkelser av hvordan Oslo kommune følger opp arbeidsmiljøloven, i tillegg til dette gjennomfører Arbeidstilsynet en egen undersøkelse.

Brudd på arbeidsmiljøloven er kraftig redusert de siste årene.

Alle virksomhetsledere i Oslo kommune skal gå gjennom oppfølging av arbeidsmiljøloven sammen med de ansattes organisasjoner og sette inn tiltak for å redusere antall brudd på arbeidsmiljøloven.

Oslos innbyggere skal være trygge på at de får sikker og god omsorg fra oss. Da vi overtok etter Høyre-byrådet i 2015, var det dårligere bemanning på de kommunale sykehjemmene sammenliknet med sykehjemmene drevet av private virksomheter.

Det skyldes at de private virksomhetene var beskyttet mot kutt i sine langtidskontrakter med kommunen. Kuttene ble derfor tatt på de kommunale sykehjemmene. Lav grunnbemanning kan være en medvirkende årsak til at arbeidsmiljøloven brytes.

Det rødgrønne byrådet har økt bemanningen på de kommunale sykehjemmene med 110 nye hele stillinger siden 2018. I tillegg til har vi ansatt 500 flere årsverk i hjemmetjenesten i eldreomsorgen. Dette gjør vi samtidig som antall eldre i Oslo har gått ned. Eldreomsorgen er med andre ord kraftig styrket, og brudd på arbeidsmiljøloven er dessuten kraftig redusert de siste årene.

Vi må kunne forvente at brudd på arbeidsmiljøloven presenteres på en opplysende måte.

Oslo kommune og byrådet skal kikkes i korta. Det gjør oss bedre. Derfor gjorde vi for eksempel alle avvik fra sykehjemmene i Oslo offentlige etter at vi vant valget i 2015.

Men vi må også kunne forvente at tall vi gir ut settes inn i en sammenheng som gjør at publikum selv er i stand til å vurdere alvorlighetsgrad.