Hopp til innhold

Krever ny høring om helsehus i Oslo: – Tilliten er ikke styrket

Opposisjonen mener byrådet har holdt tilbake informasjon, og krever en ny høring om helsehusene i Oslo.

Høring i Oslo bystyre

Lasse Qvigstad møtte helsebyråd Robert Steen (Ap) før høringen om helsehus i Oslo rådhus.

Foto: Ellen Omland / NRK

Opposisjonspartiene har ennå ikke bestemt seg for om de vil stille mistillitsforslag mot helsebyråd Robert Steen etter dagens høring om helsehusene i Oslo.

Dersom partiene etter høringen mener at de ikke har tillit til Steen, kan det utløse en byrådskrise.

– Er tilliten deres til Robert Steen svekket eller styrket etter dagens høring?

– Den er i hvert fall ikke styrket, sier Anne Lindboe, Høyres ordførerkandidat.

Partiet krever en ny høring om saken, blant annet fordi de mener Robert Steen ikke har vært god nok til å dele informasjon. Ifølge Lindboe var det siste dokumentet de fikk fra august i fjor.

– Vi har ikke fått tilstrekkelig innsyn i de dokumentene som vi trenger, mener Lindboe.

Heller ikke Senterpartiet har landet på om de vil stille mistillitsforslag.

– Det er mye etterspurt informasjon som ikke er lagt frem innen dagens høring, så det er for tidlig, sier Morten Edvardsen (Sp).

Rødt utelukker ikke et mistillitsforslag mot helsebyråden. De mener dette vil avhenge av hvilke strakstiltak som settes i gang.

– Det er blitt klart at dette ikke bare dreier seg om helsehus, men om hele eldreomsorgen i Oslo kommune. Det vi har hørt er ikke betryggende, og hvordan vi stiller oss til mistillit kommer an på strakstiltakene vi nå kan finne fram til, sier Maren Rismyhr (R).

Steen forklarer at det har vært utfordringer i kommunikasjonen mellom hans administrasjon og bystyrets sekreteriat.

– Det gjør at det er noen dokumenter de etterlyser, og de skal vi selvfølgelig gi, sier Steen.

Manglende oppfølging og behandling

Dagens høring kommer etter en rekke saker fra NRK og Avisa Oslo om folk som har opplevd dårlig behandling ved Ullern helsehus.

Flere ting har gått igjen i historiene.

  • mangelfull behandling
  • mangelfull oppfølging
  • omsorgssvikt

Folk har blant annet fortalt om lite legetilsyn, lav bemanning og ansatte som ikke kommer når beboerne trekker i alarmsnoren.

Pasienter har blitt liggende lenge alene i sengen, ofte i sin egen avføring, før noen har kommet for å hjelpe.

– Pandemien er en forklaring

Oslo helsebyråd Robert Steen forklarte seg torsdag ettermiddag om situasjonen på helsehusene i byen.

Han viste til pandemien. At helsehusene også ble kraftig rammet. At sykefraværet ved helsehusene gikk kraftig opp.

Det er også en forklaring på historiene vi har hørt. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring, sa Steen.

Han fortalte at han i mars i fjor ble kjent med de første historiene fra Ullern helsehus.

– Det ble gjennomført tilsyn og befaringer den våren, uten at det ble oppdaget noe kritikkverdig, sa Steen.

Etter at han i november ble kjent med Frode Holst sin historie i Avisa Oslo, bestemte han at det var nødvendig med en gjennomgang.

Bevilger 17 millioner i året

Byrådet har tidligere bevilget 3,8 millioner kroner til Ullern helsehus. Nå bevilger byrådet mer penger.

I dag har jeg gitt beskjed om at Sykehjemsetaten får 17 millioner til andre helsehus.

Pengene er øremerket matverter, styrket legetjeneste, resepsjonspersonale og besøksverter, og er en fast, årlig bevilgning.

Det vil frigjøre tid til fagpersonene, sa Steen.

Under høringen kom også helsebyråd Robert Steen med en beklagelse.

– De som har hatt dårlige opplevelser på Oslos helsehus beklager jeg overfor. Sånn skal det ikke være, sa Steen.

Helsebyråd Robert Steen

Helsebyråd Robert Steen har måttet svare på mange spørsmål om helsehus de siste månedene.

Foto: Annika Byrde / NTB

Helsebyråd Robert Steen har måttet svare på mange spørsmål om helsehus de siste månedene.

Foto: Annika Byrde / NTB

Mangel på ansatte

Direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten tegnet et dystert bilde av bemanningssituasjonen innen eldreomsorgen under høringen.

Han fortalte at hver åttende stilling ved helsehus og sykehjem stod ubesatt i høst og fram til desember fordi man ikke klarte å skaffe kvalifiserte folk.

Dette er den siste perioden de har tall for.

Det er en ganske dramatisk situasjon.

Han fortalte videre at fire av ti som jobbet på helsehus i desember var vikarer.

Det er også en ganske dramatisk situasjon, med tanke på å kvalitet, kontinuitet og så videre.

Ifølge Jagmann er dette en «kjempeutfordring» som er dramatisk forverret den siste tiden.

Og han viser til at Statistisk sentralbyrå anslår at sykepleiermangelen er forventet å forverre seg i årene som kommer.

Halvparten var misfornøyd

I januar fikk Sykehjemsetaten Opinion til å gjøre en undersøkelse blant de 1000 siste pasientene som hadde vært på helsehus.

Undersøkelsen viste at 50 prosent av pasientene på Ullern var misfornøyde.

Det er viktig å ta med seg at det er gjort i den perioden nå med masse medieoppslag, sa Jagmann

– Vær så snill. Ikke svikt meg!

Personer som tidligere har fortalt sine historier i media, delte mandag sine historier med helsepolitikerne i Oslo.

Høring oslo bystyre
Berørte forklarer i bystyresalen om sine opplevelser

Berørte forklarer i bystyresalen om sine opplevelser på Ullern helsehus.

Foto: Ellen Omland / NRK

Berørte forklarer i bystyresalen om sine opplevelser på Ullern helsehus.

Foto: Ellen Omland / NRK

En av dem var tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad (76).

– Jeg var redd for å dø.

– Da jeg kom ut av Ullern helsehus, var jeg så glad at jeg gråt av glede, sa Qvigstad.

Les også Fryktet for livet på helsehus: – Lå i timevis og ropte på hjelp

Lasse Qvigstad forteller om sine opplevelser ved Ullern helsehus

Helsebyråd Robert Steen har takket Lasse Qvigstad for åpenheten.

Broren hylte av angst

Tellef (50) hadde Downs syndrom og demens. Familien mener han ble utsatt for omsorgssvikt på Ullern helsehus.

En av søstrene til Tellef, Helene Dannevig, fortalte under høringen at de hørte hylene fra lillebroren langt nede i gangen.

– Det var Tellef som hylte av angst. Da jeg kom inn på rommet hylte han «jeg er redd, jeg er redd», sa hun.

Les også Tellef (50) hadde Downs syndrom og demens – ble plassert på vanlig helsehus-plass

Tellef på Ullern helsehus.

Søsteren sier hun kjente på både redsel og sinne. Hun spurte ansatte om hvorfor døra til Tellef var lukka, siden han skulle ha kontinuerlig oppfølging.

– Vi fikk til svar at det ikke skulle skje, men det skjedde. Om igjen og om igjen. Hver gang vi kom, gråt Tellef. Én gang kom vi til låst dør på rommet hans, fortalte Dannevig.

Lukta avføring

Pårørende til Frode Holst (72) har tidligere fortalt sin historie om dårlig oppfølging på Ullern helsehus til Avisa Oslo.

Holsts sønn Sebastian Holst deltok på høringa mandag for å fortelle om deres opplevelser.

Faren hadde flere opphold på Ullern helsehus. Særlig ved ett opphold reagerte familien da de kom på besøk:

– Han veide fem kilo mindre enn da vi leverte ham, han var ubarbert og ustelt. Han luktet av urin og avføring, og hadde på de samme klærne som vi leverte han i, fortalte Holst på høringen.

Bønn til politikerne

Pia Borander fortalte historien om faren sin, Jan Sverre Borander, som ble innlagt på Ullern helsehus i januar i fjor.

Jan Sverre

I åtte dager var Jan Sverre Borander innlagt på Ullern Helsehus.

Foto: Privat

I åtte dager var Jan Sverre Borander innlagt på Ullern Helsehus.

Foto: Privat

Han beskrev det som et «helvete».

Datteren hadde en bønn til politikerne til slutt:

Vær så snill ikke bruk denne enormt viktige saken i et politisk spill. Samarbeid dere politikerne imellom. Snakk med ansatte. Snakk med pårørende. Snakk med pasienter.

Hun ba politikerne finne ut hvor problemene ligger.

For jeg har stor tro på at vi sammen kan sørge for at møtet med helsevesenet blir så godt og verdig som mulig.

Pasientene blir sykere

Siden 2015 har helsehus vært et tilbud for personer i Oslo med sammensatte helseutfordringer som trenger behandling eller rehabilitering for en kortere periode.

Helsehusenes hovedoppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig hjemme.

Under høringen påpekte flere at helsehusene får pasienter fra sykehus tidligere enn før.

Etatsoverlege for helsehus, Thorbjørn Henriksen, sa at de viderefører sykehusbehandling i stor grad.

– Pasientene vi får blir sykere og sykere, og vi må tilpasse oss dem. Vi må legge om rutinene våre.

Skal granskes

Byrådet har varslet en ekstern gjennomgang av helsehusene i Oslo.

Granskingen skal blant annet omfatte organisering, bemanning, kompetanse og kvalitet ved helsehusene.

Den endelige rapporten skal være klar i juni i år.

I tillegg har Statsforvalteren i Oslo og Viken åpnet tilsyn av Ullern helsehus.