Hopp til innhold

«Oslove» blir Oslos samiske navn

Det offisielle samiske navnet på Oslo by blir «Oslove».

Det er klart etter at et enstemmig kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre gikk inn for å bruke den nyere sørsamiske navneformen onsdag.

Navnevalget har skapt stort engasjement i de samiske miljøene. De samiske Oslo-organisasjonene har understreket at det er symbolsk viktig at det er forskjell på det norske og det samiske navnet på byen.

De har samstemt gått inn for «Oslove» og legger vekt på at dette navnet brukes av mange samiske Oslo-folk i dag.

Navnet «Oslove» på Oslo by blir endelig vedtatt i Oslo bystyre i desember.

Det vil være i strid med anbefalingen fra Sametingets stedsnavnstjeneste. De påpeker at byen Oslo ikke har et eget tradisjonelt navn på noen av de samiske språkene.

Oslo-politikerne vil også søke Kommunaldepartementet om egne samiske navn på «Oslo kommune».

Kommunenavnet det søkes om er Osloven tjïelte på sørsamisk, Oslo suohkan på lulesamisk og Oslo suohkan eller Oslo gjielda på nordsamisk.

Oslove - Oslo skilt på Samisk hus.
Foto: Mette Ballovara / NRK