Hopp til innhold

– Trenger jordmødre med flerkulturell bakgrunn

Jordmorstudentene ved Oslo Met er stort sett etnisk norske og gjenspeiler ikke befolkningen på Østlandet. – Flere med minoritetsbakgrunn kan gi bedre fødselshjelp, mener professor.

Nyfødt guttebaby.

I 200 år har nye verdensborgere blitt tatt imot av skolerte jordmødre i Norge/ Illustrasjonsbilde

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Jordmorutdanningen i Norge er 200 år nå i februar. Mye har skjedd både teknologisk og innen forskning siden de første kvinnene gikk inn døren til Fødselsstiftelsen i Christiania for å utdanne seg. Men fortsatt er det nesten bare kvinner i yrket og fortsatt er de fleste hvite og etnisk norske.

– Kan gi bedre fødselshjelp

Hvert år utdanner Oslo Met (tidligere Høyskolen i Oslo og Akerhus) over 100 jordmødre. Det føres ikke statistikk over hvor mange av dem som er flerkulturelle, men ifølge jordmorprofessor Ellen Blix er det svært få med minoritetsbakgrunn.

– Studentene våre er en veldig homogen gruppe. Det er stor overvekt av etnisk norske. Så de speiler ikke befolkningen på Østlandet, sier Ellen Blix ved Oslo Met.

Ellen Blix er jordmorprofessor ved OsloMet

I dag feirer Ellen Blix 200-årsdagen for jordmorutdanningen. Det var også starten på det som ble Høyskolen i Oslo og Akershus, nylig omdøpt til Oslo Met.

Foto: Sonja Balci/OsloMet

– Vi har hatt noen kjempeflinke studenter med somalisk bakgrunn og vi har jo sett at det kan gi bedre fødselshjelp til folk, sier Blix.

– De bidrar med kulturforståelse. En somalisk jordmor kan for eksempel møte kvinner som er omskåret med større forståelse.

Blix mener det er viktig at fødende treffer noen som ligner på dem selv.

Få menn er jordmødre

I fjor var det 3.250 yrkesaktive jordmødre i Norge, ifølge SSB. Menn fikk adgang til jordmoryrket i 1973, men hittil har få menn tatt utdannelsen.

Kirsti og Jan Bakke var det første ekteparet i Norge som avla jordmor-eksamen.

Ekteparet Kirsti og Jan Bakke ble begge jordmødre i 1977. Jan Bakke var den første mannen i Norge som kunne kalle seg jordmor.

Foto: NTB / NTB scanpix

Ifølge Ellen Blix er det under ti mannlige jordmødre i Norge i dag.

Tittelen «jordmor» brukes av begge kjønn og den er det ingen grunn til å endre, mener Blix.

– Vi blir rasende når noen foreslår å endre tittelen. Den er gammel og folk vet hva det betyr. Dessuten har vi aldri hørt noen forslag som vi synes dekker det å være jordmor, sier Ellen Blix.