Hopp til innhold

– Mødre og spedbarn får ikke god nok oppfølging

Bare 11 av 130 mødre i Kristiansand fikk hjemmebesøk av jordmor innen en uke etter fødsel i vår. Avviket er et klart lovbrudd.

Janne Jakobsen og Grethe de Lange Sødal (i Grimstad)

Janne Jakobsen i Grimstad ble tilbudt hjemmebesøk etter fødselen og mener det gir ekstra trygghet. Her sammen med faglig leder for jordmortjenesten i Grimstad kommune, Grethe de Lange Sødal.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Gry Nina Ilje Tveit som er revisjonsleder hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, sier det er skjedd et alvorlig brudd på loven ved Sentrum helsestasjon. Mange kommuner har samme problem.

– Det er alvorlig for dem som sliter med depresjoner eller andre problemer, sier Tveit.

– I neste omgang vil dette gå ut over barnets utvikling og helse. I retningslinjer fra 2014 anbefales det at alle nybakte mødre med spedbarn skal få hjemmebesøk av jordmor senest en uke etter hjemkomst fra sykehuset. Ved Sentrum helsestasjon i Kristiansand ble dette ikke på noen måte innfridd våren 2017. Bare 11 av 130 mødre fikk besøk av jordmor innen fristen, sier Tveit.

Skal sikre familien nødvendig hjelp

Bakgrunn for tilsynet er at mødre i dag bli utskrevet 1–3 dager etter fødsel. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefaler at kommunene har en jordmortjeneste som kommer på hjemmebesøk til barselkvinner 1–3 dager etter utskrivning fra sykehus. Dette for å sikre at familien får den hjelpen de trenger.

Tveit sier at det finnes mange mennesker som ikke har kompetanse til å ta kontakt med helsestasjonen for å få hjelp hvis de trenger det.

Svein Ove Ueland

Svein Ove Ueland.

Foto: Leif Dalen / NRK

Ansetter en ekstra jordmor

Svein Ove Ueland er assisterende oppverkstdirektør i Kristiansand. Han sier kommunen tar avviksmeldingen på alvor.

– Vi har nå innført en praksis hvor vi gjør det som fylkesmannen påpeker at vi ikke har gjort. Vi har gått gjennom alle rutiner og er tydelige overfor helsestasjoner og jordmødre at vi skal gjennomføre hjemmebesøkene i henhold til lov og forskrift. Vi ansetter også en ekstra jordmor fra årsskiftet for å få kapasitet til å gjøre dette, sier Ueland.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 10 0,61 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %