Nybakte foreldre settes på gangen

Det er store forskjeller på hvordan sykehusene i Norge inkluderer pappa eller partner etter fødselen. Sykehuset i Kristiansand er et av de dårligste.

Antonio Minafò

Antonio fikk fem minutter på seg til å forlate kone og barn på barselrommet fordi en annen nybakt mamma trengte plassen.

– Jeg følte meg ikke velkommen og synes det er trist å ikke være sammen med kona og sønnen min den første tida etter fødselen, sier nybakt pappa Antonio Minafò.

I gangen på barselavdelinga i Kristiansand vandrer Antonio og en annen pappa rundt med hver sin nyfødte sønn på armen.

Det er ikke plass til dem på sykehuset fordi mammaene bor på flermannsrom.

Nærmere halvparten av nybakte fedre i Kristiansand opplever å bli satt på gangen i dagene rett etter fødselen.

Nybakte pappa Antoniò må nøye seg med å stikke innom på visitt. Det er ikke plass til ham på barsel.

Pappa Antonio Minafò må nøye seg med å stikke innom på visitt. Det er ikke plass til ham på barselrommet.

Foto: Anne Wirsching, NRK

Han måtte ut i en fei

Antonio fikk tolv timer sammen med kona og lille Jannick før alt ble snudd på hodet.

En annen mamma kom nemlig inn på rommet med en nyfødt gutt, og da var det slutt for pappa Antonio. Tidsfristen var kort.

Han fikk fem minutter på å komme seg ut. Fedre eller partnere må ofres når plassmangel gjør at flere mødre må dele rom.

– Jeg synes det er for dårlig tilrettelagt for familier, sier Antonio trist.

Kristine Jortveit og Charlotte Lidahl må dele rom på barselavdelinga i Kristiansand.

Kristine Jortveit og Charlotte Lidahl må dele rom på barselavdelingen. Begge fedrene måtte forlate sine nyfødte sønner og dra hjem.

Foto: Anne Wirsching, NRK

Omfattende gjennomgang avslører

Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt forholdene på føde- og barselavdelingene i Norge.

Nærmere 4000 kvinner, som fødte ved en av landets fødeinstitusjoner i fjerde kvartal 2016, ble spurt om sine erfaringer. En lignende undersøkelse ble gjennomført i 2011.

NRK har gjennomgått til sammen 70 rapporter fra 35 norske sykehus for å se på utviklingen av i bruk av familie- og flermannsrom ved barselavdelingene.

Tendensen er klar. De fleste sykehus trapper ned bruken av flermannsrom og satser på egne familierom, som også inkluderer far.

Det har vært nær en fordobling i tilbudet av familierom ved norske barselavdelinger i femårsperioden 2011–2016.

  • Slik leser du tabellene under: Alle tall er i prosent. Familierom er et rom der både mor, barn og partner får være sammen. Det første tallet er 2016-tall og det andre er altså 2011-tall. Så dersom det står 7 / 5 betyr det at sju prosent av brukerne fikk tilbud om familierom i 2016 og fem prosent fikk tilbudet i 2011. Flermannsrom er et rom der flere deler rom og partner ofte ikke får være til stede. Partner til stede betyr hvor stor prosent av brukerne som opplevde at det ble tilrettelagt slik at partner fikk være til stede.

Disse er dårligst på å involvere partner

Sykehus

Familierom
2016 / 2011

Flermannsrom
2016 / 2011

Partner tilstede
2016 / 2011

Nordlandssykehuset Bodø

3/12

59 / 55

54

Sykehuset Vestfold

31/28

51 / 55

64

OUS Rikshospitalet

19/17

49 / 58

64

Sørlandet sykehus Kristiansand

7/10

47 /14

54

Haukeland universitetssjukehus

36/18

41 / 61

59

Disse er best på å involvere partner

Sykehus

Familierom
2016 / 2011

Flermannsrom
2016 / 2011

Partner tilstede
2016 / 2011

Stord sjukehus

72 / 53

7 / 4

100

Sykehuset Innlandet Kongsvinger

69 / 63

2 / 4

97

Sørlandet sykehus Flekkefjord

62 / 0

0 / 13

84

Bærum sykehus

59 / 34

1 / 22

95

Pappa Øysten Høyland og mamma Marianne Hoset kan være sammen på i to døgn på Flekkefjored sykehus.

De fleste nybakte foreldre på Flekkefjord sykehus får være sammen på eget familierom i dagene etter fødselen. Øystein Høyland og Marianne Hoset koser seg meg 3 timer gamle Marita.

Foto: Anne wirsching, NRK

Kristiansand kuttet barselhotell, satser på flermannsrom

Barselavdelingen i Kristiansand går mot strømmen. Her har det de siste årene vært en tredobling i antall barselkvinner som må dele rom.

Sykehuset avviklet et barselhotell for tre år siden fordi avdelingen ønsket en bedre utnyttelse av personalet.

En tredjedel av pasientene benyttet seg av barselhotellet, som fungerte som familierom. Etter nedleggelsen ble det i stedet etablert flere flermannsrom inne på avdelingen.

Ledelsen sier at de på grunn av plassmangel er tvunget til å prioritere akuttfunksjoner og pasientsikkerhet foran barselomsorg for familiene.

På barselavdelinga i Kristiansand henger mange fotos av far og barn

Veggene på barselavdelinga i Kristiansand er preget av nære far-barn-motiver. Det gjenspeiler ikke den virkelige hverdagen ved avdelingen.

Foto: Anne Wirsching, NRK

Disse sykehusene er dårligst

Sykehuset i Kristiansand er det eneste behandlingsstedet i Norge der brukerne har opplevd en markant nedgang, de siste årene, i partnerens mulighet til å være sammen med sin nye familie.

Også Nordlandssykehuset Bodø, Haukeland universitetssykehus i Bergen, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Sykehuset Vestfold skiller seg negativt ut.

Det er disse fem som er dårligst i landet på å inkludere pappa i barnets første levedager.

Sykehusene i Bodø og Kristiansand tilbyr familierom i liten grad, henholdsvis tre og sju prosent av brukerne får dette tilbudet.

De bryter dermed nasjonal retningslinje for barselomsorg, som anbefaler familierom for å legge til rette for begge foreldre.

Jannick er et døgn gammel og må nøye seg med å sove sammen med mamma. Pappa Antonio måtte vike plass

Jannick er et døgn gammel og må nøye seg med å sove sammen med mamma. Pappa Antonio måtte vike plass

Foto: Anne Wirsching, NRK

Må være mulig å inkludere pappa

De fem sykehusene i Bodø, Bergen, Oslo, Tønsberg og Kristiansand skårer også dårlig når det gjelder brukernes totalopplevelse av barselomsorgen ved avdelingene.

Andreas Tønnessen Lidahl, pappa til Sebastian, mener at sykehuset i Kristiansand bør ta undersøkelsen fra FHI på alvor.

Han måtte reise hjem etter fødselen fordi kona ble plassert på flermannsrom.

– Jeg føler meg tilsidesatt. Dette var en opplevelse jeg hadde lyst til å være med på. Vi er tross alt en familie. Andre sykehus får det til, så da er det jo faktisk mulig, sier han.

Andreas Tønnessen Lidahl får ikke overnatte sammen med kona og lille Sebastian på barsel i Kr.sand.

Andreas Tønnessen Lidahl med nyfødte Sebastian. Han mener det er spesielt viktig for førstegangsforeldre å kunne være sammen i dagene på barselavdelinga.

Foto: Anne Wirsching, NRK

Flermannsrom til besvær

Antonio og kona, Kristine Jortveit, opplevde at familiefellesskapet på barselavdelinga fikk en brå slutt. Han ble kastet ut.

– Ting går litt fort i denne sykehusverdenen. Man er sårbar i denne situasjonen, hvisker Kristine.

Pappa Antonio går rastløst rundt mellom ganga og barselrommet. Han er nedtrykt.

– Dette er ingen god situasjon, sier han.

Bare halvannen meter bortenfor ligger Charlotte Lidahl med ti timer gamle Sebastian.

Kristin Jortveit og nyfødte Jannick deler barsel rom med Charlotte Lidahl og lille Sebastian

Kristine Jortveit hadde dette rommet alene i noen timer sammen med lille Jannick og mannen, Antonio. Så kom Charlotte Lidahl med nyfødte Sebastian. Da fikk Antonio beskjed om å forlate rommet i løpet av fem minutter. Begge fedrene måtte forlate sin nyfødte sønn og dra hjem.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Veldig trist

Charlotte mener at fedrene diskrimineres.

– De har jo like mye rett som oss egentlig. Det burde vært mulig å være sammen, i hvert fall første døgnet, synes hun.

Lidahl har født tre barn og alle gangene har hun måttet dele rom med andre barselkvinner. Dermed har ikke pappa vært nært med noen av barna de første dagene på barsel.

– Jeg synes det er veldig trist for det er jo helt i starten man knytter bånd, fortsetter hun.

Lette gardinforheng kan dras på tvers for å skape en slags eneromsfølelse. Lille Jannick, i nabosenga, begynner å skrike.

Ti timer gamle Sebastian bryr seg ikke, men mamma Charlotte er sliten. Hun drømte om en blund, men beholder fatningen.

Charlotte Lidahl synes alle burde ha tilbud om familierom det første døgnet etter fødselen.

Charlotte Lidahl synes alle fedre burde få være sammen med mor og barn det første døgnet etter fødselen.

Foto: Anne Wirsching, NRK

Små sykehus satser på familierom

På barselavdelinga ved Flekkefjord sykehus treffer vi barnepleier Lene Egeland Hogstad.

Hun bærer på et brett med flagg, to champagneglass og kakestykker. Nå er det tre timer gamle Marita som skal feires.

Hogstad åpner døra inn til familierommet og blir møtt av høylytt babyskrik, men nyfødte Marita har ingenting å bekymre seg for.

Mamma Marianne Hoset og pappa Øystein Høyland ligger tett sammen med datteren i senga og stryker henne på kinnet.

Alle tre kan være sammen her i to døgn, uten forstyrrelser.

– Gratulerer. Bra jobba begge to! Nå skal dere få kose dere, sier barnepleieren.

Barnepleier Lene Egeland Hogstad på vei inn til et nytt bursdagsbarn

Barnepleier Lene Egeland Hogstad på vei inn til nybakte foreldre på Flekkefjord sykehus.

Foto: Anne Wirsching, NRK

Dette er de beste sykehusene

Sykehuset i Flekkefjord satser på familierom og de fleste som føder her får dette tilbudet.

Det betyr at barselavdelinga i sørlandsbyen gir det beste familieromtilbudet i landet, sammen med Stord sjukehus, sykehuset i Kongsvinger og Bærum sykehus.

Gjennomgangen NRK har gjort viser at det ofte er de små sykehusene som er flinkest til å involvere far.

Mer enn 60 prosent av nybakte foreldre ved disse behandlingsstedene får tilbud om familierom. Flermannsrom er så å si et fremmedord.

Familierom på Stord sjukehus

Familierom på Stord. Her kan pappa og mamma ordne seg selv i stor grad.

Foto: Eirik Dankel, Helse Fonna

Familierom er sykehusfilosofi

– For oss er det like viktig å inkludere pappa som mamma, forteller enhetsleder, Isabel Tofte, ved Stord sjukehus.

Filosofien deres er at hele familien får et nytt familiemedlem, ikke bare mor.

– Det er superviktig, sier Tofte.

Hun forteller entusiastisk at en far som hjelper til på kjøkkenet og henter rent tøy er arbeid spart for personalet.

– Vinn, vinn. Synergien er besparelse, mener hun.

Foruten at tre av de fire institusjonene er kombinerte føde- og barselavdelinger, har de også til felles at brukerne er svært godt fornøyd med det totale tilbudet på barselavdelingen.

Tom Philip Skollevoll, pappa til Olliver

Tom Philip Skollevoll har vært pappa i et døgn. Han er glad for familieromtilbudet ved Flekkefjord sykehus

Foto: Anne Wirsching, NRK

Viktig å være sammen om opplevelsen

Tilbake på barselavdelinga i Kristiansand ligger Kristine i senga sammen med nyfødte Jannick. Antonio sitter på en stol og strekker frem en hånd for å stryke det lille babyhode.

Det nybakte foreldreparet synes denne stunden etter fødselen er en veldig privat situasjon,

Rommet fylles plutselig av en gjeng på åtte som skal treffe Sebastian i nabosenga for første gang. Gratulasjoner og blitslys fyres av med høylytt glede.

Kristine og Antonio gremmes. Hun ville så gjerne bodd på familierom sammen med mannen.

Kristine må snakke høyt for å overdøve besøksgjengen på andre siden av gardinveggen.

– Vi knyttes sammen og det handler vel så mye om mamma-pappa-relasjonen som forelder-barn-relasjonen, understreker hun.

Antonio Minafò og kristine Jortveit på barselavdelinga i Kr.sand

Dagene rundt fødselen er en viktig felles historie for mannen min og meg, mener Kristine Jortveit. Flermannsrom ødelegger denne opplevelsen for henne og mannen Antonio.

Foto: Anne Wirsching, NRK

– Noen mammaer tar til tårene når de må dele rom

De fleste mødre som føder i Kristiansand ønsker å ha med seg partneren sin etter fødselen, viser spørreskjemaene fra føden.

– Noen mammaer blir sinte og tar til tårene når de må dele rom med andre, forteller Nadine Ellingsen Tesdal, enhetsleder på barselavdelingen.

Tesdal forstår at barselforeldre kan bli frustrerte. Hun sier at de har planer om noen justeringer. Håpet er å kunne gjøre et par av flermannsrommene på avdelingen om til enerom.

Kvinneklinikken ligger i et gammelt bygg. Nytt bygg kan tidligst stå klart om 8 år.

Enhetsleder på barselavdelinga i Kristiansand, Nadine Ellingsen Tesdal

– Noen mammaer blir sinte og tar til tårene når de må dele rom med andre etter fødselen, forteller Nadine Ellingsen Tesdal, enhetsleder for barselavdelinga ved sykehuset i Kristiansand.

Foto: Anne Wirsching, NRK

Pappa avlaster helsepersonellet

På familierommet i Flekkefjord har barnepleieren satt seg på sengekanten til Øystein og Marianne for å studere ganske så ferske Martine.

– Det er så koselig at far er mer med enn han var før. Så kan de være sammen som en liten familie, sier Hogstad.

Marianne og Øystein nikker.

– Det er godt å bli inkludert fra første stund. Det gir en trygghetsfølelse at jeg kan få gjort den oppgaven jeg skal. Så trenger ikke personalet å springe inn her hele tida, sier den ferske trebarnspappaen.

– Vi får jo øvd oss litt sammen også, før vi må stå på egne bein, fortsetter Marianne.

Øystein Høylund og Marianne Hoset med fire timer gamle Marita.

Øystein og Marianne kunne ikke tenke seg noe annet enn familierom. Derfor valgte de å føde på Flekkefjord sykehus.

Foto: Anne Wirsching, NRK

Likeverdige tjenester for alle

Brukernes opplevelse av tilbudet ved de ulike barselavdelingene i Norge varierer sterkt.

Tendensen er at de små og mellomstore barselavdelingene skårer best, men noen av disse ligger også lenger nede på lista. Forskjellene mellom bunn og topp i brukernes opplevelse av partnerinkludering, er svært stor.

– Dette er en uønsket situasjon, ettersom helsepolitikken i landet handler om å gi likeverdige tjenester, uavhengig av geografi, mener seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne, ved Folkehelseinstituttet.

Lille Marita på familierommet i Flekkefjord har falt til ro. Hun har funnet ut hvordan hun skal slukke tørsten. Akkurat nå er det beste i verden å være fire timer gammel og dele rom med pappa og mamma.

  • Slik leser du tabellen under: Alle tall er i prosent. Familierom er et rom der både mor, barn og partner får være sammen. Det første tallet er 2016-tall og det andre er altså 2011-tall. Så dersom det står 7 / 5 betyr det at sju prosent av brukerne fikk tilbud om familierom i 2016 og fem prosent fikk tilbudet i 2011. Flermannsrom er et rom der flere deler rom og partner ofte ikke får være til stede. Partner til stede betyr hvor stor prosent av brukerne som fikk tilrettelagt slik at partner fikk være til stede.

Barselavdelinger i Norge

Sykehus

Familierom
2016 / 2011

Flermannsrom
2016 / 2011

Partner tilstede
2016 / 2011

Sykehuset Innlandet Gjøvik

45 / 40

18 / 14

93

Sykehuset Innlandet Kongsvinger

69 / 63

2 / 4

97

Sykehuset Innlandet Lillehammer

28 / 9

27 / 21

75

Sykehuset Innlandet Tynset

Ingen data

Ingen data

Ingen data

Sykehuset Innlandet Elverum

27 / 14

5 / 22

90+

OUS Rikshospitalet

19 / 17

49/ 58

64

OUS Ullevål

6 / 5

20 / 30

79

Drammen sykehus

49 / 27

21 / 38

86+

Ringerike sykehus

17 / 17

11 / 10

91

Kongsberg sykehus

20 / 28

3 / 6

93

Bærum sykehus

59 / 34

1 / 22

95+

Sørlandet sykehus Kristiansand

7 / 10

47 / 14

54-

Sørlandet sykehus Arendal

45 / 36

18 / 27

91

Sørlandet sykehus Flekkefjord

62 / 0

0 / 13

84

Stord sjukehus

72 / 53

7 / 4

100

Haugesund sjukehus

22 / 22

47 / 49

75

Voss sjukehus

27 / 12

20 / 18

87

Haukeland universitetssjukehus

36 / 18

41 / 61

59+

Ålesund sjukehus

12 / 1

28 / 24

73

Volda sjukehus

48 / 40

2 / 7

92

Kristiansund sjukehus

13 / 3

26 / 47

82

Molde sjukehus

13 / 0

32 / 59

73

Sykehuset Levanger

16 / 10

1 / 0

90

Sykehuset Namsos

7 / 8

1 / 0

100

Helgelandssykehuset Mo i Rana

4 / 4

21 / 33

85+

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

55 / 17

3 / 4

83

Nordlandssykehuset Bodø

3 / 12

59 / 55

54

Nordlandssykehuset Vesterålen

45 / 6

0 / 13

100

Nordlandssykehuset Lofoten

Ingen data

Ingen data

Ingen data

UNN Tromsø

2 / 1

29 / 31

67

UNN Harstad

0 / 3

5 / 18

91

UNN Narvik

6 / 0

39 / 43

68

UNN Fødestua i Midt-Troms

Ingen data

Ingen data

Ingen data

Finnmarkssykehuset Hammerfest

19 / 5

7 / 46

96+

Finnmarkssykehuset Kirkenes

50 / 0

0 / 8

95+

SYKEHUS SOM OGSÅ ER HELSEFORETAK:

St.Olavs Hospital

9 / 8

1 / 1

90

Akershus universitetssykehus

5 / 3

21 / 17

72

Helse Stavanger

2 / 3

19 / 22

78

Helse Førde

18 / 2

38 / 53

72

Sykehuset Telemark

11 / 12

44 / 40

71

Sykehuset Vestfold

31 / 28

51 / 55

64

Sykehuset Østfold

24 / 17

4 / 1

90