Hopp til innhold

16 personer pågrepet etter voldshelg i Oslo

Gjenger som har gått til angrep på tilfeldige ofre denne helgen, har fått både politikere og politiet til å reagere.

Voldshendelse i Oslo sentrum lørdag kveld den 19. oktober 2019. Minst to personer blir lagt ned i bakken.

FLERE VOLDSEPISODER: Voldshendelse i Pløens gate i Oslo lørdag kveld den 19. oktober. Foto: Privat

Totalt var det elleve voldshendelser i Oslo i helgen. Politiet betegner dem som uprovoserte.

– 16 personer er pågrepet i sju av sakene, opplyser Oslos politimester, Beate Gangås. De pågrepne er mellom 16 og 30 år. Politiet vurderer varetektsfengsling.

Flere av de pågrepne er kjente for politiet fra før, men noen av dem er ikke registrert med straffbare forhold tidligere.

Vi bruker mye ressurser på å forebygge at slike hendelser skjer og når slike hendelser skjer. Politiet etterforsker sakene for fullt, sier Gangås.

Politiet mener foreløpig det ikke er en sammenheng mellom sakene.

Vil styrke patruljetjenesten

Det har vært stilt spørsmål ved om Oslo-politiet har nok patruljer ute på jobb når det skjer mange ting samtidig, som i helgen. Og Oslos politimester vil nå se nærmere på om de bruker ressursene riktig.

Beate Gangås

Oslos politimester, Beate Gangås.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Jeg mener at vi har utfordringer når det gjelder patruljetjenesten og at vi må ha flere ressurser på. Og så er jeg opptatt av at vi klarer å ha nok bemanning ute i helgene og på de tidspunktene det skjer mest, sier Gangås.

Justisministeren: – Frykter spredning

Mandag møtte Oslos politimester Beate Gangås og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) opp på justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) kontor. Møtet hadde vært planlagt en stund. Et av temaene var ungdomsvold, og dette ble høyaktuelt etter helgens hendelser.

916xbuGJc_0

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP), byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, og politimester i Oslo, Beate Gangås, etter møtet i justisdepartementet der de drøftet nytt Oslo fengsel og ungdomskriminaliteten i Oslo.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Helgens hendelser har på mange måter vært helt uakseptable, sa justisminister Jøran Kallmyr etter møtet.

Vi kjenner til at mange forsøker å høyne sin sosiale status internt i miljøet ved å utøve sånn vold, og de bruker blant annet sosiale medier. Dette er ting vi er nødt til å bekjempe og vi er nødt til å bekjempe det sammen, sier Kallmyr.

Justisministeren er bekymret for at volden kan spre seg til andre byer i og med at voldsutøvere bruker sosiale medier.

– Det kommer inn meldinger fra andre byer om bekymra lokalpolitikere, blant annet fra Drammen om at det også der foregår sånne typer blind vold-hendelser, sier Kallmyr.

Apell til familiene

Raymond Johansen

Byrådsleder Raymond Johansen mener det ikke er nok politi i Oslo, spesielt innen forebyggende.

Foto: Scanpix

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kom etter møtet med en sterk appell til familiene til de som er involvert i denne typen vold.

– Det hører ingen steder hjemme at familier ikke vet hva guttungen på 14–15 år driver med. Det offentlige har en del av ansvaret, men familiene har også et betydelig ansvar for å følge opp.

Uenighet om løsning på voldsproblemene

Til tross for at alle på dagens møte er enige om at noe må gjøres, har det de siste dagene kommet svært ulike forslag om hva som vil virke.

Politiet og justisministeren vil fengsle ungdommen. Det vil ikke byrådslederen, som likevel tror på mer politi. Ungdomsarbeideren tror ikke på noen av løsningene.

Lørdag morgen sa Oslo-politiet til NRK at de hadde fått inn rundt 25 meldinger om slagsmål og kroppsskader i løpet av natta.

– Det vi har lagt merke til er flere personer som går til angrep på en som er alene, sa operasjonsleder Tor Grøttum.

Vil låse inn ungdom

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener løsningen er nye og kraftigere tiltak mot unge lovbrytere.

Han vil blant annet låse inn kriminelle ungdommer med tvang. Det tror ikke byrådslederen er noe lurt.

– Hvis det er noen som begår handlinger, på handlinger, på handlinger, er det åpenbart at man må gjøre noe. Men det å tro at å ensidig låse noen inn vil løse problemene, er dessverre veldig naivt, sa Raymond Johansen før møtet.

Politiet har tidligere foreslått å opprette en ny institusjon for barn og unge mellom 12–15 år, som står bak alvorlige eller gjentatte kriminelle handlinger.

Vil ha gode rollemodeller

Omar Gilani Syed

Ungdomsarbeider Omar Gilani tror ungdommen trenger gode rollemodeller.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Men ingen av disse forslagene vil løse problemet, tror ungdomsarbeider Omar Gilani.

Han er prosjektleder i Samarbeid for inkluderende dialog (SID). De jobber med å inkludere ungdom i samfunnet.

– Dette gjelder bare en håndfull ungdom, det må jeg presisere. De fleste er lovlydige og Oslos gater er fortsatt trygge.

Han mener det må jobbes med tilhørighet, identitet og fellesskap.

Gode rollemodeller fra lokalmiljøet, som kjenner kulturen, væremåten og utfordringene til ungdommene er en start, tror han.

– Det er viktig at de får en følelse av at de er inkludert i vårt fellesskap. Det er ingen hemmelighet at de ikke alltid vil høre på godt voksne folk. Da er det viktig å finne personer som er nærmere i alder.

– Handler om fattigdom

– Byrådslederen ønsker mer politi. Er det løsningen?

– Nei, her bør vi tenke annerledes. Vi har tidligere sett at politiet har tatt feil av ungdommer. At uskyldige har blitt stoppet og ransaket. Og det kan føre til kontraproduktiv maktbruk, som igjen kan virke mot sin hensikt.

Politiet sa i helgen at flere av gjerningspersonene var minoritetsungdom. Gilani mener det ikke dreier seg om hvor folk er fra, men om lavinntektsfamilier og barnefattigdom.

– Jeg tror vi kunne ha fått mange svar om vi hadde gått dypere inn i deres hverdag.