Hopp til innhold

Her er det omdiskuterte innlegget til Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Reaksjonane har ikkje late vente på seg etter at NRK torsdag kveld melde at Astrid Uhrenholdt Jacobsen skal ha teke til orde for Russland-retur. Her er heile det omdiskuterte innlegget.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, VM 2019

I HARDT VÊR: Astrid Uhrenholdt Jacobsen har fått kritikk for innlegget ho heldt. Her avbilda under eit tidlegare høve.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tidlegare i veka offentleggjorde Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) at «det store fleirtalet» av utøvarrepresentantane ønskjer at Russland og Belarus skal returnere til internasjonale konkurransar.

NRKs opplysningar tilsa at Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som snakka som leiar av den norske utøvarkomiteen, hadde same bodskap som det fleirtalet landa på, noko ho sjølv ikkje har vore samd i.

– Det eg har gjort, er å ta til orde for ein diskusjon, har den tidlegare langrennsløparen forklart.

Nokre timar etter at NRK publiserte saka torsdag, reagerte Jacobsen på framstillinga overfor VG og hevda attgjevinga var upresis. Sidan då har fleire stilt spørsmål om kva Jacobsen faktisk sa.

Laurdag beklaga utøvarkomiteen handteringa av saka overfor medlemmene sine.

«Ein veldig kompleks og utfordrande situasjon»

NRK kan no presentere transkripsjonen av Jacobsens omdiskuterte innlegg.

Jacobsen har sjølv sendt transkripsjonen til NRK. Innlegget vart gitt i det IOC omtaler som eit konsultasjonsmøte som gjaldt Russland, Belarus og Ukraina.

NRK har omsett innlegget frå engelsk til norsk, og du kan lese den originale, engelske versjonen i faktaboksen under avsnitta.

«Takk. Kjære ordstyrar, kjære president, kjære alle representantar. Det er hyggjeleg å samle seg i denne typen møte. Eg har snakka på vegner av den norske utøvarkomiteen, som inkluderer olympiske, paralympiske og ikkje-olympiske idrettar og ønskjer å dele eit samandrag av dei nylege diskusjonane våre om det veldig vanskelege temaet som er nemnt tidlegare.

Det er ein veldig kompleks og utfordrande situasjon. Og, som eit naboland av Russland, er vi veldig klar over intensiteten og brutaliteten i den pågåande konflikten. Dei nasjonale media våre, og dei fleste av folket, har teke eit klart standpunkt om at dei ikkje ønskjer å sleppe russarane tilbake i idretten utan å vere i stand til å skilje det frå sanksjonane og dei vernande tiltaka som vart sett i verk i februar i fjor. Og, med det bakteppet, bestemde vi i utøvarkomiteen at vi hovudsakleg ville halde diskusjonane basert på verdiane og etikken som den olympiske rørsla byggjer på, fordi det er den einaste vegen framover.

Etter vårt syn er ikkje-diskriminering ufråvikeleg. Oppdraget vårt er å halde fram med å vere ei samlande kraft, og det bør framleis vere fokuset vårt. Det betyr at ingen utøvarar burde ekskluderast på bakgrunn av passet sitt. Og vi ønskjer at dei felles utøvarkomiteane våre samlar seg rundt verdiane våre. Dernest kan vi diskutere kva for nokre praktiske omsyn som må takast og vere på plass for potensielt å sleppe alle utøvarar til på idrettsarenaen. Takk».

Slik lydde altså innlegget som har skapt rabalder dei siste dagane. Dette var eitt av innspela som vart tekne i betraktning då IOC publiserte uttalen om at eit stort fleirtal av utøvarrepresentantane ønskjer at Russland og Belarus skal returnere til internasjonale konkurransar.

Jacobsen ønskjer ikkje å utdjupe innhaldet eller formuleringane.

NRK har søkt Den internasjonale olympiske komiteen om innsyn i alle opptak og tekstutskrifter frå møtet der Astrid Uhrenholdt Jacobsen deltok. Pressekontoret opplyser at dei ikkje kan gjere det, men at deltakarane sjølv kan dele eigne innlegg.

Les også: Borch hardt ut mot Jacobsen etter NRK-avsløring: – Bommet så grovt som det går an

AUJ / Borch
AUJ / Borch

Meiner Jacobsen må velje

Mangeårig idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner har lese innlegget til Jacobsen.

Han meiner problemet er Jacobsens roller: Ho er både leiar av utøvarkomiteen i NIF og medlem av IOCs utøvarkommisjon.

Eg tviler ikkje eit sekund på Astrids ideelle motiv for å ta ein prinsipiell diskusjon om rettane til utøvarane. Problemet er at ho har to hattar, og at ho i denne diskusjonen ikkje kan vere talskvinne for begge samtidig, seier Kjenner.

Gunnar-Martin Kjenner

IDRETTSJURIST: Gunnar-Martin Kjenner.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Som representant for IOC må ho tale IOCs bodskap, medan mandatet hennar som representant for norske utøvarar må ta til orde for det motsette standpunktet. Mi oppfatning er at Astrid må velje kva for ein av dei to organisasjonane ho vil vere talskvinne for. Ho kan ikkje representere to organisasjonar som har så motstridande interesser samtidig, seier han.

Kva bodskap meiner du ho tek til orde for i innlegget?

Som IOC-representant meiner ho etter mi oppfatning at idretten skal vere upolitisk og følgjeleg ikkje sjå bort frå utøvarar av politiske grunnar.

Jacobsen har ingen kommentar til Kjenners meiningar.

Reagerer på argumenta

Etter at meiningsinnhaldet i Jacobsens innlegg vart offentleg kjent, sende ho ein e-post til norske utøvarar for å forklare, men ho møtte raskt motbør.

Heller ikkje jussprofessor Trond Solvang er særleg imponert over Jacobsens argumentasjon.

Utsegna er fint i idealiteten sin, men merkeleg, seier han til NRK.

Det er særleg dette utdraget i Jacobsens e-post han reagerer på:

«Idretten har nulltoleranse mot diskriminering. Dette inkluderer også kollektiv avstraffing av ei gruppe menneske basert på etnisitet eller pass. Dette er i tråd med FNs menneskerettar. Det kan vi ikkje gløyme i denne saka».

Solvang synest det blir heilt fei å bruke ordet «avstraffing» i denne samanhengen.

Den idrettslege utestenginga som no er i kraft, er nettopp ikkje meint som avstraffing etter disiplinærreglane i idretten, men som tiltak for å vareta integriteten til idretten, ved ikkje å risikere å bli teken til inntekt for russisk politikk og aggresjon, forklarer han.

Professoren utfordrar Jacobsen på om ho meiner at IOCs prinsippvedtak frå februar 2022 var menneskerettsstridig, eller om norsk idretts standpunkt om å stengje russiske utøvarar frå Holmenkollen i mars 2022, også var brot på menneskerettane.

Les også: Jacobsen sendte e-post til utøverne etter NRK-sak – fikk klart svar fra Golberg

Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Meiner argumentasjonen har logiske brester

I fjor stemna Det russiske fotballforbundet FIFA inn for valdgiftsdomstolen til idretten (CAS), på grunn av utestenginga frå VM. Russarane påkalla i den saka både likebehandlingsprinsipp og menneskerettar, men dei tapte saka.

Det dreidde seg her ikkje om diskriminering, og ikkje om «avstraffing» slik Uhrenholdt Jacobsen bruker uttrykket. Det dreidde seg om ei avveging i ein ekstraordinær situasjon, der dei styrande organa til idretten måtte ha tilgang til å vedta dei tiltaka som vart funne nødvendige, av omsyn til integriteten og omdømmet til idretten – og der IOCs prinsippvedtak frå februar 2022 spelte inn, forklarer Solvang, som meiner at desse døma viser at Jacobsens argumentasjon har logiske brester:

Når Uhrenholdt Jacobsen bringar inn juss og menneskerettar i dette temaet, bør desse ting bli forklarte, elles gir bruken av juss og tilvising til menneskerettar eit misvisande bilete, slår han fast.

NRK har lagt fram for Jacobsen døma og meiningane til Solvang, men ho ønskjer ikkje å kommentere.

Siste nytt

 • Høgmo bekrefter til NRK: Blir værende i Häcken

  Per-Mathias Høgmo har den siste tiden blitt koblet til danske FC Midtjylland. Torsdag bekrefter han overfor NRK at han blir værende i svenske Häcken.

  – Jeg er og blir i Häcken, skriver Høgmo til NRK.

  Han har hatt stor suksess i Häcken, som han ledet til et historisk seriegull forrige sesong. I januar forlenget han kontrakten med klubben.

  Bekreftelsen fra Høgmo kommer etter at den danske avisen Herning Folkeblad torsdag morgen erfarte at Høgmo kom til å bli Midtjyllands nye trener.

  Det avviser altså Høgmo, og kort tid etter gjorde Herning Folkeblad helomvending. Nå melder de at det er Thomas Thomasberg som tar over klubben.

  Han har vært hovedtrener i Midtjylland tidligere, fra 2008 til 2009, men nå forlater han en annen dansk klubb, Randers, for å returnere til gamle trakter. Han skal etter planen presenteres som ny hovedtrener torsdag ettermiddag.

  Per-Mathias Høgmo
  Foto: Adam Ihse/TT / NTB
 • Mira Høidal tatt ut til talentprogram

  Sprangrytteren Mira Høidal imponerte uttakskomitteen til Young Riders Academy og har fått plass på det internasjonale talentprogrammet.

  Det opplyser Norges Rytterforbund.

  – Det gikk bra i år. Det var noen riktig gode ryttere med, så jeg var jo ikke helt sikker på om det gikk min vei, selv om jeg hadde en god sesong i fjor og har hatt en god start i år, sier Høidal selv til hestesport.no.

  Young Riders Academy ble startet opp i 2014 og har som mål å hjelpe unge ryttere med å forberede seg til en fremtid som profesjonelle innen hestesport.

  Høidal er en av seks ryttere sin er tatt ut til programmet, der de blat annet vil få en skreddersydd treningsperiode ved en internasjonal sprangstall.

  Høidal har blitt norgesmester i sprangridning fem ganger.

  Ifølge hestesport.no har to norske ryttere tidligere vært gjennom programmet: Pål Flam i 2016 og Lisa Ulven i 2018.

  Mira Olivia Høidal, utøver sprangridning
  Foto: Tom Balgaard/NRK
 • Dårlige snøforhold ødelegger: NM-utforen avlyst

  Alpinistenes NM-utfor og -superkombinasjon på Trysil måtte nok en gang avlyses. Torsdag var grunnen dårlige snøforhold.

  – Det blir ikke noe konkurranse i dag grunnet snøforholdene. Vi holder oss til morgendagens plan med super-G, sier pressesjef Kjell Aurmo.

  Etter planen skulle utforrennet opprinnelig blitt kjørt allerede på onsdag, men rennet ble flyttet til torsdag grunnet tåke.

  Dermed skulle det blitt kjørt både utfor og superkombinasjon for både kvinner og menn torsdag formiddag. Nå har alle fire rennene blitt avlyst grunnet snøforholdene.

  Fartsrennenes største attraksjon, Aleksander Aamodt Kilde blir likevel i Trysil fram til fredag og kjører super-G-rennet.

  Det skal også kjøres om NM-gull i storslalåm lørdag, før NM-slalåmen avslutter mesterskapet søndag. (NTB)

  Audi FIS Alpine Ski World Cup - Men's Super G
  Foto: SEAN M. HAFFEY / AFP

Sendeplan

Kl. Program Kanal
Sport
Spiller nå
Nektet å prate om Haaland - så skjedde dette 01:00
Neste