Vil sende 13.000 studenter ut i praksis

Rektor Frank Reichert på Universitetet i Agder (UiA) vil ha alle studenter ut i praksis.

Universitetet i Agder vil skape det mest spennende universitetet i Norden. Et nytt banebrytende prosjekt hvor alle studenter skal ut i praksis er et av flere tiltak for å lykkes.

– Studentene må få prøve ut sine kunnskaper i virkeligheten, sier Reichert til NRK.

Universitetsrektoren sier han i flere år har kjempet for å gi studenter i alle studieløp en arbeidslivspraksis.

Totalt går det nesten 13.000 studenter på UiA i Grimstad og Kristiansand, og alle skal få mulighet til å teste ut kunnskapene de tilegner seg og få studiepoeng, sier Reichert.

– Mange studier har praksis i løpet av et bachelor eller masterprogram, men det kommer ofte sent i løpet. Vi vil ha dem ut i praksis tidligere slik at det kan motivere dem.

– Kanskje ikke enkelt, men vi vil

Universitetet har forberedt ordningen i to år og i løpet av 2017 utrede hva som skal til for å få med det offentlig og private næringslivet.

Reichert sier UiA har et stort ansvar med å sikre kvalitet i arbeidslivs-praksisen slik at studentene får en positiv opplevelse.

– Vi vil at dette skal bli en suksess. Det blir kanskje ikke så lett, men vi vil gjøre det, sier universitetsrektoren bestemt.

Flere studier som for eksempel lærerutdanningen og sykepleierutdanningen har praksis fra før av, men Reichert vil at alle studenter skal få mulighet.

Bygg-, anlegg- og finansbransjen

En fersk SSB-rapport har analysert behovet for arbeidskraft i fremtiden sammenlignet med dem som ventes å utdanne seg til ulike yrker. Tallene viser at det blir for få med videregående fagutdanning innen bygg- og håndverksfag, mens det kan bli hard konkurranse om jobber med høy utdanning innen økonomi- og administrasjon. Der utdannes det trolig for mange.

Foto: NTB Scanpix

Positiv til at flere får praksis

Marianne Andenæs

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) Marianne K. Andenæs.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Norsk studentorganisasjon (NSO), som representerer rundt 230.000 studenter, er positive til UiA-rektorens plan om å gjøre studiene mer arbeidslivsrelevante.

– Studentene vil bli mer bevisst på egen kompetanse ved å prøve seg i arbeidslivet, sier NSO-leder Marianne K. Andenæs til NRK.

Samtidig påpeker hun at kvalitetssikring og egne ordninger for de ulike utdanningene er viktig.

– Det er ikke sikkert samme ordning vil fungere på alle typer studier, men å lage ulike ordninger til ulike studier som kan sørge for at studenter får en fot innenfor, er vi veldig positive til.

Mangler arbeidslivserfaring

Kai Steffen Østensen

Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kai Steffen Østensen.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen, sier de har fått mange tilbakemeldinger fra studenter som har etterlyst mer fokus arbeidsliv i utdanningen.

– Mange bruker fem år på å ta en mastergrad uten å ha vært ute i arbeidsfeltet. De har nok kjennskap til teori, men de mangler arbeidserfaring. Det er utfordrende.

STA mener mer praksis i utdanningen kan møte behovene ute i arbeidslivet, men sier, men tror det vil bli utfordrende med tanke på arbeidsmarkedet.

– Det vil koste penger og det vil bli en utfordring å finne praksisplasser til alle. Likevel har jeg tro på at vi kan få dette til.