Vil redde vipa

I agderfylkene har man i vår merket alle oppdagede vipereir i samarbeid med bøndene, slik at egg og unger ikke skal bli drept av maskiner på jordene. Mange reir er derfor blitt reddet, men sesongen har likevel vært vanskelig for den rødlista fuglen.