Vil lokke flere utlendinger til Risør for å øke folketallet

Risør vil gjøre seg mer attraktive for utlendinger slik at innbyggertallet kan stige. For mens antall innbyggere i landsdelen stiger, sliter enkelte kommuner med tilbakegang.

Risørs ordfører Per Kristian Lunden (Ap)

Risørs ordfører Per Kristian Lunden (Ap) ønsker at byen skal markedsføre seg på utvandrermesser i Europa for å få opp det synkende innbyggertallet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bykle kommune gikk mest tilbake i fjor, med 36 innbyggere. På andreplass fulgte Risør med minus 21.

Vil friste europeere til byen

Risør-ordfører Per Kristian Lunden (Ap) mener det er urovekkende at folketallet i kommunen synker. Han vil nå ta nye ta nye grep for snu trenden fra fraflytting til tilflytting. Håpet er å lokke utlendinger og fraflyttede barnefamilier til trehusbyen helt øst i Aust-Agder.

Ordfører Per Kristian Lunden i Risør

Ordfører Per Kristian Lunden på vandring gjennom Risørs hvite gater. Han er bekymret over at innbyggertallet i kommunen synker.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi må lære av de kommunene som har vært representert på messer i Europa der de rekrutterer folk fra Nederland, Tyskland og andre europeiske land for å komme hit, sier Lunden.

Han håper Risør også kan bli representert på utvandrermesser og på den måten gjøre seg attraktiv og friste europeere til kommunen på sørlandskysten.

– Vi skal spør hvordan de norske kommunene som allerede har vært på slike messer har gjort det, og så må vi vurdere om vi skal gjøre det samme. Jeg er tilhenger av at vi går ut og markedsfører oss helt konkret. Vi har allerede fått en viss tilflytning fra Nederland. De har vært veldig fornøyde med å være her, og vi tror flere vil like seg i kommunen, sier ordføreren.

Lunden legger til at kommunen også kan øke antall flyktninger de tar imot.

– Men selvsagt må vi jobbe langsiktig både med tomter, arbeidsplasser og byens attraktivitet, sier han.

LES: Fordobling av nederlendere i Norge

LES: 2000 utlendingar etablerte i Noreg

LES: Vil bort fra EU - til Noreg

Risørs hvite rådhus

Ordføreren håper på flere folk i gaten utenfor byens rådhus.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Håper ungdommen kommer hjem igjen

Lunden håper at arbeidet også vil føre til at ungdom som kommer fra Risør i større grad vil flytte tilbake.

– Mye ligger i den gode opplevelsen de har mens de ungdom her. Når de står på bussen på vei til Oslo med to unger som skal i barnehage og lang vei til jobb kan de begynne å tenke på hvor bra det var i Risør, slik at de kommer tilbake, sier han.

Ordføreren mener det er helt nødvendig at folketallet må stige.

– Folketallet må opp. Det er negativt å ha en nedgang i folketallet. Vi sliter med at vi har en ujevn fordeling i befolkningen. Vi er veldig glad for alle de gamle vi har, men vi skulle veldig gjerne hatt flere yngre og barnefamilier. For å få den balansen mellom unge og eldre må vi ha tilflytting, sier Lunden.