NRK Meny
Normal

Vil bygge ny ringvei utenom Kristiansand sentrum

Regjeringa går inn for forslaget om å bygge en ny ytre ringveg utenfor sentrum av Kristiansand.

E18, Kristiansand

Europaveien går i dag rett gjennom sentrum av Kristiansand, noe som fører til at byen sliter med store trafikkale problemer.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det er det samme som lokalpolitikerne i kommunen og Statens vegvesen tidligere har gått inn for.

– Det er veldig gledelig, sier varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) til NRK.no.

– Selvfølgelig er dette ting som skulle vært gjort for 30 år siden, men at vi nå får ei avklaring og et klart signal fra Regjeringa om at den ønsker en omkjøringsvei rundt Kristiansand, er noe vi stiller oss hundre prosent bak.

– Må følge med penger

Styresmaktene vil vurdere å gi penger til planlegging av denne vegen i ny Nasjonal transportplan fra 2014 til 2023, som blir lagt fram til våren.

Nåer en ny ringveg kan komme er usikkert, men det vil uansett gå mange år til byggestart.

– Det må følge penger med dette. Det både håper jeg og tror jeg. Jeg hadde et møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i desember, og hun var veldig tydelig på at hun så at Kristiansand hadde behov for hjelp på dette området, sier Kristiansen.

Regjeringen går inn for forslaget om å bygge en ny ytre ringveg utenfor sentrum av Kristiansand. Lokalpolitikerne har tidligere gått inn for dette. Staten vil vurdere å gi penger til dette prosjektet i ny Nasjonal transportplan for 2014 til 2023. Planen blir lagt frem til våren.

SE VIDEO: Varaordfører Jørgen Kristiansen i Kristiansand er glad for at Regjeringa går inn for en ny vei, som går utenom sentrum.

– Hva vil det bety for byen at hovedveien ikke lenger skal gå gjennom sentrum?

– Det er vanskelig å si, men i forhold til det trafikkale ser alle at dette må på plass. Det kan også ha negative konsekvenser, som at turister velger å kjøre forbi og ikke stoppe i byen, men de trafikkale problemene er så store at vi er nødt til å gjøre noe.

Har vært ute på høring

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en såkalt Konseptvalgsutredning, der det har sett på tre ulike alternativer for framtidige veiløsninger for Kristiansand.

Deretter har en eksternt konsuletgruppe kvalitetssikret alternativene før de ble sendt ut på høring.

Regjeringa har nå behandlet saken på grunnlag av det som har kommet fram gjennom dette arbeidet, og konklusjonen er klar: Videre planlegging av en samferdselspakke for Kristiansands-regionen skal ta utgangspunkt i at det skal bygges en ytre ringvei, utenfor sentrum av Kristiansand.