Vil lage flere parkeringsanlegg for pendlere

Det planlegges nå seks nye anlegg for innfartsparkering i Kristiansandsregionen. På den måten skal det bli enklere for folk å reise kollektivt.

Innfartsparkering Billingstad

Parkeringsanlegg i tilknytning til kollektivtrafikk vil bli et vanligere syn på Sørlandet. Dette anlegget er på Billingstad på Østlandet.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

I de neste to årene vil det komme flere nye anlegg for innfartsparkering i Kristiansandregionen. I Vennesla er disse parkeringsanleggene blitt svært populære både for pendlere og folk folk som arbeider i sentrum.

– Det har vært veldig godt belegg på våre parkeringsanlegg, sier varaordfører i Vennesla, Berit Kittelsen til NRK.

Til sammen seks nye anlegg for innfartsparkering er under planlegging. Slike anlegg er gjerne plassert i tilknytning til holdeplasser for kollektivtrafikk.

De seks anleggene som planlegges skal være plassert henholdsvis i Kristiansand, Vennesla, Sogndalen og Birkenes.

Slike anlegg er viktig for regionen, mener varaordføreren i Vennesla.

– Trafikkveksten skal ifølge Transportplanen komme fra kollektiv eller sykkel, og da er det slik at mange av innbyggerne i Vennesla er pendlere. Da må man kunne sette fra seg bilen i nærheten av der busstraseen går, sier Kittelsen.

Behovet vil øke

Varaordføreren i Vennesla tror behovet for slike parkeringsplasser bare vil øke i fremtiden.

– Tallmessig har vi økt kapasiteten betydelig, men det er jo en forventet vekst.

Kittelsen mener det er viktig å tenke vekst også i fremtiden.

– Også mange som jobber i sentrum vil kunne trenge å parkere bilen i utkanten, men innenfor passe gangavstand til byen.

Belønningsmidler gir parkering

Det er belønningsmidler fra staten som finansierer anleggene.

Bjørne Jortveit

Bjørne Jortveit sier belønningsmidlene fra staten gir millioner til bygging av parkeringsanlegg.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har litt midler igjen fra forrige belønningsperiode som nå brukes til å fullføre to anlegg i Lillesand og Vennesla, sier Bjørne Jortveit som er rådgiver for ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen.

Han forteller at også for neste belønningsperiode, som strekker seg fra 2013 til 2016, finnes det midler som kan brukes til slike prosjekter.

– Vi har ni millioner som brukes til disse seks anleggene for innfartsparkering, sier Jortveit.