Sier nei til P-avgift

Departementet har stor sans for tankene om å innføre parkeringsavgift i bynære strøk for å redusere bilbruken. De det gjelder sier massivt nei.

Parkering montasje

Naturvernforbundet vil ha slutt på gratis parkering ved Universitetet i Agder, Kristiansand katedralskole Gimle, Odderneshallen og Oddernes kirke. Departementet er på gli.

Foto: Odd Rømtaland/Per-Kåre Sandbakk / NRK

Naturvernforbundet mener det er på høy tid å få fjernet gratis parkeringsplasser nær sentrum i byene.

– Gratis parkering er en oppfordring til å kjøre bil, sa leder av Naturvernforbundet i Kristiansand Marte Rostvåg Ulltveit-Moe til NRK lørdag.

Som en prøveklut har de søkt om pengestøtte til en kampanje for å få innført parkeringsavgift ved en skole, universitetet, en kirke og en idrettshall på Lund/Gimle i Kristiansand. Det er daglig mange tusen brukere av institusjonene.

Spennende tanker

Regjeringen har som mål å redusere biltrafikken og øke bruken av kollektivtrafikk.

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H) i Klima- og miljødepartementet synes de har fått inn en spennende søknad fra Kristiansand.

Jens Frølich Holte

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H) i Klima- og miljødepartementet sier søknaden er spesiell, og har sans får hvordan folk blir utfordret på bruk av privatbil.

Foto: Bjørn Stuedal

– Man bør være villig til å vurdere alle virkemidler for å gjøre kollektivtrafikk mer attraktivt.

– Hvor sannsynlig tror du det er at dette blir noe av?

– Hvis dette viser seg å være et effektivt tiltak, bør det være aktuelt.

– Hva med overføringsverdi til andre?

– Det å satse på innfartsparkering og mer kollektivtrafikk, bør alle norske byer se på. Byveksten er veldig sterk, sier Holte og viser til at Oslo er en av byene i Europa som vokser mest.

Pisk og gulrot

Han sier det nesten er umulig å ta all trafikk med privatbil uten at det blir både kø og kaos.

– Å legge til rette for kollektivtrafikk blir nødvendig fremover for å få en smidig trafikk i byene. Det gjelder både de største byene og byer som Kristiansand og Stavanger, sier Holte.

Han har sans for måten Naturvernforbundet nå utfordrer folks betalingsvilje for å gjøre opp for sine klimasynder. Han tror forståelsen for at hver enkelt må bidra vil øke:

– Jeg tor det går steg for steg. Det er viktig at vi bruker både pisk og gulrot. Forurenseren skal betale, men de som opptrer miljøvennlig må også bli belønnet for det. Vi må ha et kollektivtilbud å stole på, og med en fornuftig pris.

Spesiell søknad

Naturvernforbundet har søkt departementet om 240.000 kroner i støtte til en kampanje, der de vil kartlegge grunneiers interesse og mulighet for å innføre parkeringsavgift. Utfallet synes å være åpent.

– Det må vi vurdere nærmere. Vi har ingen egen post for slike søknader. Det er en spesiell søknad, men vi skal gå igjennom den.

– Så da er den i hvert fall ikke avvist?

– Nei, vi har ikke kastet den i papirkurven, sier Holte uten å love når søknaden blir behandlet.

«Alle» sier nei

Aktørene i området, som blir utfordret av Naturvernforbundet, ser ut til å være massivt imot å innføre parkeringsavgift.

Se video med direktøren

Created by InfoDispatcher

– På kort sikt tror jeg ikke dette er aktuelt. Først må forholdene være lagt til rette med enda bedre kollektivtilbud.

Tor A. Aagedal / direktør ved Universitetet i Agder

Se video med tillitsvalgt

Created by InfoDispatcher

– Når det gjelder p-avgift ved universitetet, ser jeg mange utfordringer. Det er mange ansatte som trenger bilen i jobb.

Jon Olav Bjørnestad / hovedtillitsvalgt Forskerforbundet ved UiA

Se video med kirkesjefen

Created by InfoDispatcher

– Mange trenger bilen ved begravelser. P-avgift må drøftes, men vi er fornøyd slik det er i dag med tre timers begrensning.

Jannicke Greipsland / konstituert kirkesjef i Kristiansand

Se video med studentene

Created by InfoDispatcher

– Det er forferdelig teit. Studenter har nok utgifter som det er. Det er tøys å betale for parkering.

Agnete Helland og Anette Kleiven / studenter

Se p-plassene som enn så lenge er gratis: