Vil lære barna grønn tankegang

Tre av fem foreldre i Agder-fylkene vil ha av grønn barneoppdragelse og mener det er svært viktig at barn lærer gode miljøholdninger i hjemme. Det er litt mindre enn landsgjennomsnittet.

Kildesortering

Kildesortering av husholdningsavfall er en viktig del av en grønn barneoppdragelse, ifølge undersøkelsen. 33 prosent sier kildesortering i stor grad er en del av oppdragelsen (Illustrasjonsfoto).

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

En undersøkelse gjennomført av YouGov for Grønt Punkt Norge viser at 58 prosent av foreldre med hjemmeboende barn på Sørlandet mener at det er svært viktig at barna deres lærer gode miljøholdninger. Ytterligere 38 prosent av foreldrene svarer at dette er ganske viktig for dem, melder Pressenytt.

På landsbasis svarer 66 prosent av foreldre med hjemmeboende barn at det er svært viktig for dem og 28 prosent at dette er ganske viktig for dem.

Ikke uviktig

Bare 2 prosent av foreldrene i Agder mener det er helt uviktig at barna deres lærer gode miljøholdninger, mens 2 prosent svarer at dette i liten grad er et viktig tema.

På landsbasis svarer 3 prosent av foreldrene at det er helt uviktig at barna deres lærer gode miljøholdninger, mens 4 prosent svarer at dette i liten grad er et viktig tema.

Kildesortering av husholdningsavfall er ifølge undersøkelsen en viktig del av en grønn barneoppdragelse.

Mener hjemmet har ansvaret

Om lag 3 av 5 foreldre fra Sørlandet mener at de selv har hovedansvaret for at barna lærer gode miljøholdninger. 27 prosent peker på skole og barnehage som viktigste miljøoppdrager, mens 10 prosent mener at det er stat og kommunes ansvar å sørge for at barn lærer å ta vare på miljøet.

Leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom mener det bør være en selvfølge å lære barna sine om verdens klimaproblemer.

– Det er i all hovedsak våre barn og barnebarn som kommer til å merke konsekvensene av klimaendringene. Å lære dem hvordan klimaproblemet har oppstått og hvordan det kan løses, er å utstyre barna med ren overlevelseskunnskap, sier Skjoldvær.

250 foreldrene med barn mellom 0 og 18 år deltok i den landsdekkende undersøkelsen.