Vil ha slutt på lydkrangel på bibelcamp: – Vi kan ikke ha denne støyen hvert år

Fylkesmannen vil ha slutt på konflikten mellom Justøyfamiliens Bibelcamping og hyttenaboer: – Nå innkaller vi partene og håper å sette en strek for nye omkamper.

Lydbord på Justøy bibelcamp

Det er bruk av lydanlegg og mikrofoner på Justøyfamiliens Bibelcamping som er stridens kjerne.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Lasse Svenstrup Andersen

Lasse Svensrud Andersen er rådgiver hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
Geir Lae Solberg på hytta på Justøya

Lyden bærer langt på Justøya, og hyttenabo Geir Lae Solberg er en av dem som plages av musikk fra bibelcampingen.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
Justøy bibelcamp - mikrofon

Justøyfamiliens Bibelcamping har fått sterke restriksjoner på bruk av mikrofon og lydanlegg i møteteltet.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Lasse Svenstrup Andersen er oppgitt over at saken om lydnivået på bibelcampingen på Justøya ikke roer seg. Andersen er spesialrådgiver hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og har gitt hyttenaboer medhold i at Justøyfamiliens Bibelcamping spilte for mye høy musikk.

Fra i sommer ble det forbud mot å la musikere bruke mikrofoner og lydanlegg i helgene. Konserter måtte flyttes til Lillesand kirke – til arrangørenes fortvilelse.

Både stortingsrepresentanter og ordfører reagerte på pålegget, og arbeider for å lempe på kravene.

– Innkaller partene

Nå har Fylkesmannen innkalt Justøyfamilien, politikere og naboer til møte.

– Vi har fattet et vedtak på prinsipielt grunnlag. For å hindre klager og støy hvert år, innkaller vi derfor partene for å legge til rette for å få en løsning på kort sikt, og en eventuell løsning på lang sikt.

Andersen vil ikke konkretisere hva slags løsninger som kan være aktuelle, men sier at det kan dreie seg om en omregulering av området.

– Betyr det at konserter og aktiviteter med mye lyd bør arrangeres i en bygning, og ikke i et møtetelt?

– Det er det opp til partene og Lillesand kommune å håndtere, sier Andersen.

Kommunen må drive dette framover. Vi inviterer bare til en evaluering av årets sesong. Det har vært mye støy i denne saken. Vi ønsker å hjelpe dem videre.

(Saken fortsetter under bildet.)

Knut Arild Hareide, Hanne Risvold og Arne Thomassen

Lydstriden på bibelcampen toppet seg sommeren 2015. Knut Arild Hareide, Hanne Risvold og Arne Thomassen ønsket at Fylkesmannen skulle fire på kravet om redusert aktivitet. Nå skal 2015-sesongen evalueres.

Foto: Siv Kristin Sællmann/NRK

– Ønsker mer aktivitet i helgene

Ordfører Arne Thomassen håper Fylkesmannen vil lette på restriksjonene og la Justøyfamiliens Bibelcamping få utvide aktivitetene i helgene.

Hanne Risvold

Hanne Risvold, leder av programkomiteen i Justøyfamiliens Bibelcamping.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK
Justøy bibelcamping

Det har vært drevet bibelcamping på Justøya i mer enn 50 år.

Foto: privat

Hanne Risvold er leder av programkomiteen og synes Fylkesmannens påbud er urimelig.

– Det har vært drevet bibelcamping på stedet i mer enn 50 år. Vi har både barnefamilier og pensjonister som kommer igjen år etter år. Ingen av dem klager på støy. Tusen mennesker kan ikke være lydløse. Og det blir vanskelig for oss når én som skal synge en sang før og etter en tale, ikke får bruke mikrofon, sier Risvold.

Det ble strevsomt for arrangørene da de på tre dagers varsel måtte flytte konserter fra Justøya til Lillesand kirke.

– Håper å bygge opp gode relasjoner

Ikke alle naboene sto bak lydklagene. Noen gikk i sommer ut i media med støtte til virksomheten på bibelcampen. Men de som klaget, har altså fått medhold fra Fylkesmannen.

– Vi respekterer naboene og Fylkesmannens vedtak, og håper å bygge opp gode relasjoner til naboene, sier Hanne Risvold.

Og i neste uke møtes altså partene på fylkeshuset i Arendal.

Teltkirke

Møteteltet på bibelcampen.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK