Vil etablere muslimsk råd i Agder

Muslimsk Union Agder ønsker nå å etablere et eget muslimsk råd på Sørlandet med representanter fra alle de muslimske menighetene i landsdelen.

Akmal Ali

Imam, Akmal Ali, leder i dag Muslimsk Union i Agder. Nå ønsker han å etablere et felles råd for muslimske organisasjoner i Agder.

Foto: Lars Eie/NRK

Den tilsvarende organisasjonen på landsbasis, Islamsk Råd Norge, har mistet statsstøtten og har vært preget av strid og utmeldinger på grunn av konflikter og uenigheter.

– Vi vil ha fokus på å ha en veldig god kommunikasjon internt og eksternt, både til storsamfunnet og myndighetene, sier styreleder og imam Akmal Ali.

Vil unngå konflikter

Han tror ikke at et muslimsk råd på Agder vil oppleve lignende konflikter som Islamsk Råd Norge. Et muslimsk råd på Agder vil ha fokus på dialog og ikke teologiske konfliktsaker som kan skape splittelse, mener han.

– Med den erfaringen vi har utarbeidet i løpet av de siste 30 årene, har vi et godt grunnlag for å unngå slike konflikter, sier Ali.

Han påpeker at det har kommet flere flyktninger til byer og bygder på Sørlandet. Muslimene som kommer hit, har flere ulike utfordringer.

– Mange muslimer er opptatte av å kunne praktisere religionen sin på en god måte og da ser vi behovet for å ha et samlingssted der vi kan utveksle erfaringer, gi råd, støtte og veilede hverandre. Nå ser vi at det er viktig å få et råd der vi har felles møter og styrker dialogen, sier Ali.

Vil ikke fokusere på teologi

Ifølge Akmal Ali skal rådet på Sørlandet ha fokus på andre ting enn teologi, men avviser ikke at de vil diskutere teologiske utfordringer innenfor islam.

– Jeg tenker at dette er et veldig godt sted der vi kan korrigere, hjelpe og støtte hverandre til å tolke religionen på en nyansert måte.

Muslimsk Union i Agder er en av medlemsorganisasjonene til Islamsk Råd Norge. Rådet har opplevd økende press etter uenigheter det siste året. Bruk av nikab, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har ført til uro og splittelse.

Tidligere i år ble kjent at fem store moskeer i Norge, meldte seg ut av Islamsk Råd Norge. Disste startet i stedet et nytt dialognettverk, noe kulturminister Linda Hofstad Helleland var fornøyd med.

– Jeg er glad for at det etableres initiativer som bidrar til at arbeidet med tros- og livssynsdialog ikke stopper opp, sa hun til Klassekampen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H)

Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Foto: Petter Sommer / NRK