Hopp til innhold

Vil erstatte containerhavn med fjellhall

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder foreslår å droppe utvidelsen av en av landets største containerhavner i Kristiansand, og heller plassere containerne i en fjellhall.

Offshorehavna i Kongsgårdbukta

Offshorehavna i Kongsgårdbukta skal utvides og det er kort avstand til beboerne på Søm på andre siden av fjorden.

Foto: Kristiansand Havn

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Mange har protestert mot at Kristiansand Havn planlegger en kraftig utvidelse av dagens offshorehavn i Kongsgårdbukta.

– Det er viktig å trekke inn helsemessige konsekvenser av en slik storstilt utbygging, har kommuneoverlege Dagfinn Haarr tidligere uttalt.

Nå gjør Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder det klart at en ny og større containerhavn ikke er velkommen.

Foreslår fjellhall

Årsaken til planene er at næringslivet på Sørlandet ønsker bedre havnefasiliteter.

Stein Arve Ytterdahl

Fylkesmann Stein Arve Ytterdahl vektlegger naturområder fremfor større containerhavn.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I et innspill til Kristiansand kommune uttrykker Fylkesmannen bekymring med hensyn til miljøet rundt. Utvidelse av havna vil innebære nedsprenging av turområdene Ringknuden og Ringåsen.

– Ringåsen og Ringknuden har stor verdi som turområder og er av stor verdi som landskapselementer. Det må ses på muligheten for å kunne benytte arealene på land uten full nedsprenging av Ringåsen og Ringknuden.

Av brevet går det frem at han i stedet ønsker en fjellhall for å slippe å sprenge vekk natur.

Fare for forurensning

Å sprenge vekk turområder kommer i konflikt med nasjonale mål for folkehelse og friluftsliv, fortsetter Fylkesmannen.

Han peker på at området hvor den nye havna skal ligge blir påvirket av forurensing og støy dersom planene om større containerhavn går i boks.

Ønsker kostbart jernbanespor

Fylkesmannen gjør det også klart at han ønsker jernbanespor ned til havna. Prislappen på dette vil ifølge Jernbaneverket bli to milliarder kroner.

Peder Johan Pedersen

Fylkesleder Peder Johan Pedersen i Naturvernforbundet i Vest-Agder.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Vi vil anbefale kommunen å legge til rette for at det kan etableres jernbanetilknytning i planområdet, skrives det i innspillet.

Naturvernforbundet støtter også opp om Fylkesmannens syn.

– Vi krever at jernbanetilknytning utredes og må være en forutsetning for intensjonen om å utvikle ei framtidsrettet havn, skriver fylkesleder i Vest-Agder Naturvernforbund, Peder Johan Pedersen i et eget skriv til kommunen.

Containerhavna i Kristiansand

Containerhavna i Kristiansand i dag.

Foto: Frans Kjetså / NRK
null
Spiller nå
Kongeparet kom til Arendal 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1 kr
Dyrest kl. 09 1,21 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %