Vil utrede helseplagene ved havneutbygging

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr frykter for helsen til innbyggerne på Søm i Kristiansand når ny havn skal bygges. Nå krever han en utredning av de helsemessige konsekvensene.

Offshorehavna i Kongsgårdbukta

Offshorehavna i Kongsgårdbukta skal utvides og det er kort avstand til beboerne på Søm på andre siden av fjorden.

Foto: Kristiansand Havn

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr.

Foto: Sander Heggheim/NRK

Haarr sier at man ut fra konsulentrapporter og innsigelser fra Kystverket mot disse planene må se nærmere på folks helse.

– Ja, her kan vi pålegge utbygger en helsekonsekvensutredning, sier Haarr til NRK.

Har advart mot støy tidligere

Kristiansand Havn planlegger en kraftig utvidelse av dagens offshorehavn i Kongsgårdbukta.

Kommuneoverlegen har tidligere uttalt at han frykter at beboere på Søm vil bli plaget av støy og bråk fra det nye, store havneområdet når anlegget står ferdig.

Nå kommer han altså med et formelt krav fordi det kan være flere helsemessige utfordringer i forbindelse med utbyggingen.

– Først og fremst støy. Og da tenker jeg på støy som går inn i ørene, sier Haarr.

– Men det er jo også noe som kalles lysstøy. Og allerede nå når det har ligget oljeplattformer i Kongsgårdbukta og på Vige så har beboere på Søm vært plaget med veldig kraftig lys hele natten, sier han.

Han viser også til erfaringene fra tilsvarende utbygginger i andre byer, og nevner Ormøya-terminalen i Oslo og Brevik-terminalen i Brevik.

– Her har man ikke tenkt på disse problemene i forkant. Så får man veldig trøbbel i etterkant med å eventuelt reparere på skadene, sier Haarr.

– Er opptatt av folkehelse

Halvard Aglen

Havnedirektør Halvard Aglen.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Havnedirektør Halvard Aglen har tidligere sagt til NRK at havneledelsen har fokus på dette.

– Det grepet vi gjør med å flytte dagens havn ut av bykjernen er jo også et virkemiddel for å tilnærme oss folkehelseperspektivet, sa han til NRK i mai.

– Også må vi huske at området ved Kongsgård/Vige ikke er et nytt havneområde, men har vært regulert til havneaktivitet lenge, sier han.

En fremtidig containerhavn i Kongsgårdområdet skal også plasseres slik at den skaper minst mulig støy for naboområder både på Søm og bydelen Lund.

– Det skjer nå to ting. Vi vil gradvis flytte aktivitet fra havna i byen til Kongsgård og tilpasse oss planverket, lover og forskrifter. Parallelt vil bransjen og brukerne av havna gjøre tiltak mot støy, sa Aglen i mai.