Hopp til innhold

Fritidsfiskere tror ny havn vil true torsken

Norges Fritids- og Småfiskerforbund ber Kristiansand stoppe planene om flytting av havneaktiviteter til Kongsgårdområdet. – Ny havn kommer i konflikt med både fiske og småbåttrafikk.

Isfiske i Topdalsfjorden

Storfangst på isen i Topdalsfjorden. Kysttorsken gyter i området, og fritidsfiskerne frykter at utslipp fra havnevirksomheten kan gi uopprettelige skader i fjorden.

Foto: Leif Dalen

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima
Stein Otto Andersen

Stein Otto Andersen er bekymret for både torskebestand og friluftsliv dersom det kommer en storhavn i Vige/Kongsgårdområdet.

Foto: Yngve Stiansen / NRK
Isfiske i Topdalsfjorden

Isfiske i Toppdalsfjorden. Varoddbroa i bakgrunnen.

Foto: Leif Dalen
Isfiske i Topdalsfjorden

Fiskefangst fra Topdalsfjorden.

Foto: Leif Dalen

– Å flytte havneaktiviteter fra Vestre havn i sentrum av Kristiansand til Kongsgårdbukta er en feilslutning, sier Stein Otto Andersen, leder i Norges Fritids- og Småfiskerforbund, Region Sør.

Organisasjonen arbeider for å ivareta interessene for alle som bruker kyst og sjø til fritid, fiske og rekreasjon. Målet er renere sjø, fritt hobbyfiske, bevaring av sjøens ressurser og
rekreasjonsområder – og å bedre oppvekstvilkårene for fisken.

Gytested for torsk

Andersen sier ny havn i Kongsgård/Vige blir en trussel for fisket.

– Området ligger ved innløpet til Topdalsfjorden, nær utløpet av Otra, og har en rik fiskefauna. Dette indikerer at det er gode oppvekst- og levekår for fisk. Dessuten er Topdalsfjorden er en terskelfjord.

– Den er blant de viktigste gytefjordene for kysttorsk i vår landsdel. En terskelfjord er ekstra sårbar for forurensning, og et alvorlig utslippsuhell i havneområdet kan gi uopprettelige skader i fjorden. Utslipp kan komme fra tankanlegg og skip, og det kan lekke ut ballastvann med miljøskadelig innhold.

Offshorehavna i Kongsgårdbukta

Kongsgårdbukta med offshorehavnen i forgrunnen.

Foto: Kristiansand Havn

Planområdet for Kongsgård-Vige havneområde.

Planområdet for Kongsgård-Vige havneområde.

Foto: Kristiansand kommune / Grafikk

Andersen sier at det ikke under noen omstendigheter må etableres
våtbulkanlegg i det planlagte havneområdet. Det gir for stor risiko for utslipp.

Farlig for småbåttrafikken

Fritids- og småfiskerforbundet er også bekymret for hva som skjer når småbåttrafikken møter nyttetrafikken.

Båt med Varoddbroa forut

Båttrafikk utenfor Kongsgårdbukta med Sømslandet til høyre og Varoddbroa forut.

Foto: Einar Kleveland / NRK

– Det legges opp til en stor båndleggingen av sjøområdet. Slik vi leser planen, vil det bare være en stripe langs Sømslandet som ikke reguleres til havnetrafikk. Dette vil utelukke fritidsfiske i et stort område og medføre en stor ulempe for småbåttrafikken med fare for alvorlige ulykker. Å snu eller stoppe en stor lastebåt krever god plass, og farvannet her er relativt trangt, sier Andersen.

Norges Fritids- og Småfiskerforbund mener en flytting av havneaktivitet fra Vestre havn en feilslutning.

– Kristiansand sentrum tåler en pulserende havn

Planer for havna i Kristiansand

Det har versert mange planer for hvordan Vestre havn kan utnyttes hvis containerhavna flyttes til Vige/Kongsgårdområdet.

Foto: Rambøll
Planer for havna i Kristiansand

Intensjonen med å flytte deler av havnevirksomheten i sentrum er å frigjøre områdene for rekreasjon.

Foto: Rambøll

– Kommunen bør heller utvikle Vestre havn videre med en eventuell ekspansjon vestover. Kongsgård/Vige kan beholdes som en avlastningshavn uten kostbare investeringer. Kristiansand bysentrum tåler å ha en pulserende havn, sier Andersen.

– Semtrum har Odderøya, Østre havn, Tangen, Otra og Baneheia. De bydelene kan utvikles for rekreasjon, og så kan Vestre havn rendyrkes for havnevirksomhet.

Rådgiver Jan Erik Lindjord i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune sier at formannskapet vil få saken på bordet før sommeren. Politikerne kan da vedta å sende planen ut på offentlig høring, eller de kan sende den tilbake for videre bearbeidelse.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Lett å få flyskrekk av dette - men det finnes råd 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 1,6 kr
Dyrest kl. 18 1,95 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %