Hopp til innhold

Bistod ved brann på ferge – ønsker spesialtrente brannmannskaper

Havna er én av Norges største på passasjertrafikk, men det lokale brannvesenet er ikke en del av ordningen som har spesialtrening på redningsoppdrag til sjøs.

Redningsselskapet kom den brennende fergen Bergensfjord til unnsetning

Det ble satt i verk en storstilt aksjon da det brøt ut brann om bord i MS Bergensfjord natt til onsdag.

Foto: RS Bendt R. Rasmussen / Redningsselskapet / NTB

– Vi er rigga, men ikke godt nok rigga, sier utrykningsleder Terje Syvertsen i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR).

Natt til onsdag ble han kalt ut for å slukke brannen om bord på MS Bergensfjord utenfor Oksøy i Kristiansand.

Ferga var på vei fra Hirtshals mot Stavanger med 591 personer om bord, da det brøt ut brann i en bobil.

– Det kunne fort blitt en stor sak om det hadde tatt av. Det var det vi fryktet på vei ut, sier Syvertsen.

Han er kritisk til at de ikke lenger er en del av ordningen redningsinnsats til sjøs (RITS).

Brann i bil på MS Bergensfjord

Brannen oppstod i en bil på ferga. Foto: KBR

Brann i bil på MS Bergenfjord

Brannen oppstod i en bil på ferga. Foto: KBR

Ble flyttet

I Norge har man syv nasjonale RITS-lag med spesialtrente brannmannskaper som skal utføre redningsinnsats til sjøs.

Kristiansand var en del av ordningen frem til 2005, men så ble Stavanger valgt.

– Avgjørelsen om flytting var basert på en helhetlig vurdering om respons, økonomi osv. Man så at tjenesten i Skagerrak-området var godt dekket gjennom Stavanger og Larvik.

Det sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Travel havn

I Kristiansand er det nå et ønske om å få RITS-tjenesten tilbake.

– Når vi vet hvor mye trafikk det går utenfor her, så føler vi at noen kanskje burde se på ordningen å få den i gang igjen, sier Syvertsen.

Terje Syvertsen, Kristiansand brann og redning

Terje Syvertsen i Kristiansandsregionen brann og redning, ønsker å bli en del av den nasjonale redningsinnsatsen til sjøs.

Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat / NRK

Han får støtte fra Kristiansand havn og fungerende havnekaptein Matthias Eder.

– Med bakgrunn i økningen vi har hatt av trafikk over våre fergeterminaler, og også på cruise, så stiller vi oss bak KBR sin vurdering av at man bør gjennomgå rutinene for beredskap på nytt.

Kristiansand har i løpet av de siste årene vokst til å bli én av de største havnene i Norge på passasjertrafikk.

– I år forventer vi mellom 1,5-2 millioner passasjerer over våre kaier.

Eder legger til at beredskapen i Kristiansand havn er god.

– Vi har planverk og tiltak knyttet til all maritim aktivitet som foregår i havna. Vi er også én av få havner i Norge med døgnbemanning.

Kristiansand havn

Cruise- og fergetrafikken har økt kraftig i Kristiansand havn. Flere ønsker nå at beredskapen må styrkes.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Skal vurderes på nytt

DSB har nylig levert en gjennomgang av brann- og redningsområdet til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor de på nytt anbefaler å se på hvordan RITS-tjenesten er organisert.

– Det er jo en helhetlig pakke. Du skal ha trent personell, rett utstyr og en hensiktsmessig måte å frakte innsatsmannskapene ut til fartøyet som trenger hjelp. Det er mange faktorer som må vurderes når man skal se på hvordan denne tjenesten kan rigges og organiseres for å møte fremtidens utfordringer.

Ly vil ikke forskuttere hvor RITS-lagene skal lokaliseres i fremtiden, og om det vil bli flere eller færre.

– Alt er egentlig åpent til vurdering igjen.

Johan Marius Ly, avdelingsdirektør brann og redning, DSB

Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, sier RITS-ordningen nå skal gjennomgås på nytt.

Foto: Anita Andersen / DSB

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Ingunn Foss (H), mener det er på tide at Agder blir en del av den nasjonale beredskapen til sjøs.

– Det vi så her om dagen tilsier at vi må se på dette på nytt. Vi bør få tilgang på de ressursene som øver og trener hvert år for å håndtere sånne situasjoner.

Foss vil nå ta saken opp med justisministeren.

Fylkesberedskapssjef i Agder Yngve Årøy, ønsker ikke å uttale seg i saken, da han mener det er en brannfaglig og politisk sak.

Ingunn Foss

Ingunn Foss (H) er medlem av justiskomitéen, og vil nå ta saken opp med justisministeren.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Endte godt

Hovedredningssentralen (HRS) iverksatte en storstilt aksjon i forbindelse med brannen på MS Bergensfjord natt til onsdag.

Brannvesen, redningsselskapet og Kystvakten ble kalt ut.

I tillegg kom det to redningshelikopter fra Rygge og Sola med RITS-lag fra Larvik og Stavanger.

Redningsleder ved HRS Børge Galta, vil ikke mene noe om hvor RITS-lagene skal være lokalisert.

På generelt grunnlag så er det jo sånn at enhver ressurs som blir tatt bort, gjør noe med totalberedskapen. Men i dette konkrete tilfellet så spilte det ikke noen stor rolle, sier han.

Med hjelp fra brannvesenet i Kristiansand fikk mannskapet om bord raskt slukket brannen. Ingen kom til skade.

– RITS-lagene var aldri om bord, for vi var først framme og fikk kontroll, sier Syvertsen i KBR.

Selv om det gikk godt denne gangen, skulle han ønske de var enda bedre trent på den type oppdrag.

– Det krever trening, samtrening med båttrafikk og andre organer. Utstyrsmessig kreves det også litt. Så vi ønsker at det kommer på plass igjen.

Salgs- og markedssjef i Color Line Nina Moland Andersen, sier at de jevnlig har beredskapsøvelser.

– Vi har også over flere år tatt initiativ til å ha beredskapsøvelser og gjennomgang av ulike scenarioer med myndighetene i alle havner vi er til stede, også Kristiansand.

Nytt redningshelikopter

Redningshelikoptrene brukes til å fly ut RITS-lag til fartøy som trenger hjelp. I Sør-Norge er det Redningshelikopter stasjonert på Sola og Rygge, men ikke Kjevik.

NRK anbefaler

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Rådhuset i Kristiansand

Mener vedtak kan være ulovlig – vil ikke anmelde seksåringer

KKG Gimle oversiktsbilde

Vil bygge ned skog for idrettsanlegg: – Helt på trynet

Sveinung Hedding Valvik, daglig leder i Start, gratuleres etter årsmøtet.

Starts fremtid avgjort – medlemmene sier ja til amerikanske investorer

null
Spiller nå
Verdens farligste krokodilleart til dyrehage på Agder 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 15 0,88 kr
Dyrest kl. 07 2,16 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %