Vil at flere innvandrere starter egen bedrift

Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder setter i gang et prosjekt for å hjelpe flere innvandrere til å skape sine egne bedrifter.

Agnese Bjerkholt

Agnese Bjerkholt i Aust-Agder Fylkeskommune, blir prosjektleder for "Flerkulturell verdiskapning på Agder".

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi ser at mange av dem som kommer til landet har både faglige forutsetninger og erfaring med å drive egen bedrift, men de har behov for kunnskap om blant annet regelverket som kreves for å starte sitt eget i Norge, sier Agnese Bjerkholt, som er næringsrådgiver i Aust-Agder fylkeskommune.

Bjerkholt forteller at mange av innvandrerne har utfordringer knyttet til språk og kulturforståelse, og at det gjør det vanskelig for dem å skulle starte egen virksomhet.

Høy arbeidsledighet

Prosjektet «Flerkulturell verdiskapning på Agder» er et treårig prosjekt, med fokus på å hjelpe innvandrere til å starte sin egen bedrift.

De siste årene har det vært vesentlig høyere innvandring til landet, enn tidligere.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var i 34 241 innvandrere bosatt i Agder-fylkene i 2016. Det utgjør 11,5 prosent av den samlede befolkningen på Agder.

Men mange innvandrere sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder nå gi hjelp til dem som ønsker å starte noe eget.

– Vi ønsker å legge til rette, og tilpasse etablereropplæringen, slik at innvandrere har bedre muligheter for å starte sin egen bedrift, forteller Bjerkholt.

Atle Tjelflaat

Atle Tjelflaat i Etablerersenteret i Vest-Agder, sier at det er stor vilje til å skape noe eget blant mange innvandrere i Agder.

Foto: Privat

Økt integrering og verdiskapning

Målet med prosjektet er å bidra til økt integrering og økt verdiskapning blant innvandrere.

Samtidig er det også viktig å styrke den flerkulturelle kompetansen til de som jobber med etablerings- og gründervirksomhet, sier Bjerkholt.

Etablerersenteret i Vest-Agder gjennomførte et forprosjekt i fjor høst, og skal også være en sentral aktør i det nye prosjektet.

Daglig leder Atle Tjelflaat, forteller at de høstet mange nyttige erfaringer som de kan ta med seg inn i det nye prosjektet.

– Både språk og kulturforståelse er viktig. Samtidig erfarte vi at det er stor vilje og interesse for å skape noe eget blant innvandrerne.

Prosjektgruppa vil ha et tett samarbeid med NAV, kommunene og ulike næringshager.

I april starter arbeidet med å finne aktuelle kandidater til å delta i prosjektet.