Hopp til innhold

Viggo Kristiansen krever å bli løslatt

Viggo Kristiansen ber for første gang om å bli løslatt. – Bekymringsfullt, sier bistandsadvokat.

Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen har sittet fengslet i over 20 år. Nå ber han om å bli løslatt.

Foto: Eivind Pedersen

Det var TV2 som første meldte at kravet om løslatelse blir sendt fra advokat Arvid Sjødin, og hans sønn Andreas Sjødin, til Agder statsadvokatembeter søndag kveld.

– Vet han vil bli frikjent

Kristiansen har tidligere uttalt at han ikke har begjært seg prøveløslatt, fordi det vil være som å godta dommen.

Til NRK sier Sjødin at Kristiansen nå har ombestemt seg etter at Gjenopptakelseskommisjonen torsdag bestemte at saken skal gjenopptas.

– Han har hele veien opplyst at han ikke vil begjære seg løslatt før han er frikjent. Men etter kommisjonens avgjørelse så oppfatter han den så sterk og klar at han vet han blir frikjent. Og da ser han ikke nødvendigheten av å sitte der inne lenger, sier Sjødin.

Hvordan blir det hvis han kanskje kommer ut?

– Der har vi vært veldig bevisste på at Viggo må ha hjelp når han kommer ut. Det er ingen som klarer å holde seg borte fra sivilisasjonen i 20 år og så bli kastet inn i et smarttelefon-system uten å ha hatt det noen gang.

Ila fengsel og forvaringsanstalt

Viggo Kristiansen har sonet over 20 år på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Foto: Odd Iversen / NRK

– En sikkerhetsrisiko

Håkon Brækhus er bistandsadvokat for de etterlatte. Han sier til NRK at de synes det er bekymringsfullt at Kristiansen nå krever seg løslatt.

– For det første har han ikke tatt til seg behandling slik han burde gjøre. Og han er vurdert av fengselet for å være en sikkerhetsrisiko. Så det synes vi er litt problematisk.

Hvordan påvirker dette de etterlatte?

– Alt med denne saken er veldig vondt og vanskelig for dem. Vi ser i mediene at det er en massiv kampanje fra kretsen rundt Viggo Kristiansen. Man savner at noen kommer på banen og balanserer bildet. Veldig mye av det som sies er til dels ganske feil.

På det sjuende forsøket ble Kristiansen denne uken hørt av Gjenopptakelseskommisjonen. Med 3 mot 2 stemmer anbefalte kommisjonen torsdag at saken tas opp på nytt.

– Det vi forholder oss til er at det er en rettskraftig dom. Slik vi ser det er ingenting av det som har kommet opp i anledning denne gjenopptakelsesprosessen som tilsier at det er noe feil med dommen, sier Brækhus.

Håkon Brækhus

Håkon Brækhus er bistandsadvokat for foreldrene til jentene og synes det er bekymringsfullt at Kristiansensen må krever å bli løslatt fra fengsel.

Foto: NRK

– Ingen sikkerhetsrisiko

Viggo Kristiansens støttespillere mener at uttalelsen til bistandsadvokaten til de etterlatte om at Kristiansen er en sikkerhetsrisiko er feil. Og mener Kristiansen ikke har hatt behov for behandling, men har fått god hjelp til å håndtere den situasjonen han har blitt satt i.

Advokat Sjødin svarer dette på kommentarene fra bistandsadvokaten:

– Viggo Kristiansen er ingen sikkerhetsrisiko. En som har sittet inne i 20 år trenger ikke behandling. Han vil derfor heller ikke være en sikkerhetsrisiko, sier Sjødin til NRK.

– Ikke mottatt begjæring

Statsadvokaten i Agder sier til NRK at de foreløpig ikke har mottatt noen begjæring.

– Vi har foreløpig ikke fått noen begjæring. Vi har ingen planer om å løslate Viggo Kristiansen på eget initiativ, men hvis vi får en begjæring blir vi part i saken og da kan vi uttale oss. Nå kan vi ikke det, sier statsadvokat Erik Erland Holmen.

Statsadvokaten i Agder erik erland holmen

Statsadvokat Erik Erland Holmen.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Frifinnelse eller ny rettssak?

For å gjenoppta en sak, må det finnes nye bevis eller andre forhold som kan lede til frifinnelse eller lavere straff.

Kommisjonen har jobbet med den siste begjæringen siden sommeren 2017.

En gjenopptakelse er ikke en frifinnelse, men en beslutning som betyr at det er såpass stor tvil rundt sentrale beviser at den må behandles på nytt.

Det gir påtalemyndigheten to muligheter:

De kan kreve en helt ny rettssak, som skal føres i en annen lagmannsrett enn forrige gang. Hvilken lagmannsrett det blir, skal bestemmes av Høyesterett.

En ny rettssak betyr at det blir full bevisførsel med vitner, tekniske beviser og prosedyrer på samme måte som sist gang.

Påtalemyndighetens andre mulighet er å samtykke til en frifinnende dom. Da blir det ikke nødvendig med noen ny rettssak, og Kristiansen vil kunne settes fri ganske raskt.

Siv Hallgren, Gjenopptakelseskommisjonen

Siv Hallgren har ledet arbeidet til Gjenopptakelseskommisjonen.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Ferdig sonet i høst

Kristiansens dom på 21 års forvaring er egentlig ferdig sonet i september i år, men kriminalomsorgen vil forlenge forvaringsdommen med ytterligere fire år.

Kameraten Jan Helge Andersen, som ble dømt sammen med Kristiansen, er i dag en fri mann etter å ha sonet ferdig fengselsstraffen.

Kristiansen og Andersen ble dømt for å ha voldtatt og drept Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jentene ble meldt savnet etter et kveldsbad. De ble funnet to dager senere. Etter fire måneder ble Andersen og Kristiansen pågrepet. Andersen tilsto, og sa at de hadde drept en jente hver.

Baneheia benk

Baneheia i Kristiansand.

Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK