NRK Meny
Normal

Spesialenheten er i gang

Vestfold politidistrikt skal etterforske drapet på den 48 år gamle politimannen fra Birkeland.

E18 Grimstad

STARTER ETTERFORSKNING: Spesialenheten for politisaker skal etterforske påkjørselen av en politimann på E18 ved Grimstad.

Foto: Jan Inge Tomassen / NRK

Det er Riksadvokaten som har avgjort dette. Agder statsadvokatembete ba i går Riksadvokaten vurdere habiliteten til agderpolitiet, og nå har altså Riksadvokaten sendt etterforskningen til Vestfold politidistrikt.

Samtidig er nå Spesialenheten for politisaker på plass i Kristiansand. De har nå startet etterforskningen av agderpolitiet for å finne ut hva som skjedde da en politimann ble påkjørt og drept i Grimstad i forrige uke.

Leder av Spesialenheten i Vest-Norge, Einar Drægebø, sier de må finne ut hvordan politiet i alle ledd håndterte bilforfølgelsen som endte med påkjørselen.

Vil gjøre avhør

– Vi vil avhøre personer som operativt var involvert i bilforfølgelsen og operasjonsleder og andre på operasjonssentralen. I tillegg vil vi avhøre folk på politimesternivå, for å høre mer om den overordnede ledelsen og instruksfortolkning i politidistriktet.

Spesialenheten blir i Kristiansand i tre dager, og skal også etterforske politiet i Buskerud og Rogaland.

– Det er ingen konkret mistanke rettet mot enkeltpersoner eller mot politidistrikt, men på grunn av det alvorlige hendelsesforløpet, er det nødvendig at vi har en etterkontroll av det som har skjedd, sier Drægebø.

– I Kristiansand vil vi ha fokus på det som har skjedd operativt i forbindelse med påkjørselen. Da er det naturlig at vi ser på bakgrunnen for, og gjennomføringen av bilforfølgelsen, og også på den mer operasjonelle ledelsen av dette.

Tidlig fase

Spesialenheten gjennomfører en ulykkesetterforskning, hvor de gjennomgår om regelverket har blitt fulgt.

– Det har skjedd et dødsfall her, og det har vært saker i media om at informasjonsflyten mellom politidistriktene ikke har vært god nok.

– Er det grunn til å tro at dødsfallet kunne vært unngått om informasjonsflyten hadde vært bedre?

– Det ville være uansvarlig av meg å gi noen oppfatning omkring det nå. Vi er i en tidlig fase av etterforskninga, hvor vi samler informasjon, gjennomfører avhør, og har fått tilgang på alt materiale fra tekniske undersøkelser. Basert på dette vil vi danne oss et mest mulig helherlig bilde av hva som har skjedd.