Venstre vil gi mer til Kunstsiloen

Årsmøtet i Agder Venstre foreslår at Vest-Agder fylkesting øker bevilgningen til Kunstsiloen fra 25 til 35 millioner kroner, og at fylkestinget i Aust-Agder hever summen fra 5 til 7 millioner kroner. Emma Lind fremmet forslaget.

Emma Lind Agder Venstre
Foto: Svein Sundsdal / NRK